BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mackiewicz Hanna (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Przejawy manipulacji w formowaniu afektywnego komponentu postawy odbiorcy
The Signs of Manipulation in Forming Emotional Component of Recipient's Attitude
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 3 (52), s. 421-433, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Psychologia reklamy, Efektywność reklamy, Reklama prasowa, Manipulacja społeczna
Psychology of advertising, Advertising efficiency, Press advertising, Social manipulation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Badania na temat postaw związane są z przyjętą teorią postawy. W artykule przyjęto strukturalne podejście do postawy, w myśl którego na postawę składa się składnik afektywny (emocjonalno-oceniający), poznawczy i behawioralny. Postawa człowieka jest trwałą dyspozycją zarówno do oceniania przedmiotu, jak i zachowania się wobec tego przedmiotu. Rozważania na temat postawy w marketingu wpisują się w model zachowania konsumenta, w przestrzeń wolności wyboru między bodźcem a reakcją. Celem artykułu jest identyfikacja oznak manipulacji przestrzenią wyboru klienta pod wpływem środków reklamy prasowej. Populacją badaną były ogłoszenia prasowe adresowane do wykształconych kobiet i mężczyzn. Analizie poddano apele reklamowe. (abstrakt oryginalny)

The research on attitude is connected with the accepted attitude' s theory. In this article, it was accepted the structural approach to attitude. According to this approach, the attitude consists of the three elements: emotional, cognitive and behavioral one. Attitude is the constant bent for judgment as well as for behaviour towards the object. The consideration are connected with the model of the consumer behaviour, in the area of free choice between the stimulus and the response. The main aim of this article is the identification of the signs of manipulation the customer choice under the impact on the advertisement. The population being studied were the press advertisements addressed to the well-educated women and men. The advertisement appeals were put through the research. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Almanach mediów i reklamy2009/2010: wrzesień 2009.
 2. Barber B.B.: Skonsumowani, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2008.
 3. Błaszczyk R., Fornal R., Ciota M., Cisłak P., Dworzański T.: Miejsce profilaktyki w procesie leczenia i rehabilitacji, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol LVIIII, suppl. XIII, 16, sectio D, Lublin, 2003.
 4. Co zabrać ze sobą? Po fundamencie ćwiczeń duchownych: pod redakcją J. Augustyna, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, s. 53.
 5. Covey S.: 7 nawyków skutecznego działania, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003.
 6. Covey S.: 8.nawyk. Od efektywności do wielkości i odkrycia własnego głosu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.
 7. Covey S.: Zasady skutecznego przywództwa, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2004.
 8. Falkowski A., Tyszka T.: Psychologia zachowań konsumenckich, Wydanie drugie poszerzone, GWP, Gdańsk 2009.
 9. Gasparski W. : wypowiedź ustna na III Krajowej Konferencji Menedżerów i Nauki w zakresie Etyki Biznesu i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) pod tytułem Społeczna Odpowiedzialność Instytucji Finansowych, Sopot, 20 maja 2009, sesja II.
 10. Jak bronić się przed reklamą? [w:] (Bez)radność wychowania: pod red. M. Zbigniewa i M. Madej Babuli [za:] http://www.deon.pl/inteligentne-zycie/psychologia-na-codzien/art,40,jak-bronic-sie-przed-reklama.html z 5 listopada 2009.
 11. Kaczmarczyk S., Pałgan R.: Marketing w przedsiębiorstwie. Ujęcie zarządcze i systemowe z przykładami, Wyd. ODDK, Gdańsk, 2005.
 12. Kamiński J.: Nowa definicja marketingu AMA, Marketing i Rynek 2009, nr 5.
 13. Kotler Ph.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
 14. Które gazety, tygodniki, miesięczniki mają największe czytelnictwo? http://www.wirtualnemedia.pl/article/2736396_Ktore_gazety_tygodniki_i_miesieczniki_ maja_najwieksze_czytelnictwo_w_Polsce.htm z 12.11.2009.
 15. Lindstrom M: Zakupologia, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009.
 16. M. Dziewiecki: Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TM/md_gg_nieumiarkowanie.html, 2 listopada 2009.
 17. Marody M.: Sens teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawy, PWN, Warszawa 1976.
 18. Mruk H., Pilarczyk B., Szulce H.: Marketing. Uwarunkowania i instrumenty, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 19. Muller A.: Kiedy zakupy stają się nałogiem: http://charaktery.eu/charaktery/2009/11/3128/Kiedy-zakupy-staja-sie-nalogiem/z 9 listopada 2009.
 20. Piotruś Pan i Mały Książe - oblicza niedojrzałości mężczyzn: [w: Duchowość mężczyzny pod red. J. Augustyna [za:] http://www.deon.pl/inteligentnezycie/psychologia-na-co-dzien/art,20,piotrus-pan-i-maly-ksiaze-oblicza-niedojrzaloscimezczyzn.html z 5 listopada 2009.
 21. Piórkowski D.: W objęciach przyjemności, http://www.deon.pl/religia/duchowosc/duchi-codziennosc/art,22,w-objeciach-przyjemnosci.html z 2 listopada 2009.
 22. Sagan A.: Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1998.
 23. Słownik języka polskiego: pod red. naukową M. Szymczaka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 24. Staniszewski M.: Marketing śmiechu i strachu, Marketing w Praktyce 2008, nr 9.
 25. Teorie postaw: pod red. S. Nowaka, PWN, Warszawa 1973.
 26. Wielka Encyklopedia PWN pod red. J. Wojnowskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu