BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Busse-Turczyńska Ewa (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Charakterystyka czasopisma "Stosunki Międzynarodowe - International Relations"
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2014, t. 50, nr 2, s. 335-345, tab., rys., bibliogr. 21 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Stosunki międzynarodowe, Polityka międzynarodowa, Prawo międzynarodowe, Czasopiśmiennictwo
International relations, International politics, International law, Periodicals
Abstrakt
Czasopismo "Stosunki Międzynarodowe-International Relations" jest jednym z reprezentatywnych tytułów współczesnej polskiej myśli politycznej w nurcie polityki międzynarodowej. Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę pisma: jego historię, opis cech formalnych, charakterystykę przedmiotową zawartości czasopisma oraz próbę wskazania jego efektywności naukowej. Zastosowano metodę analityczną poszczególnych numerów czasopisma jako materiałów źródłowych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Mrozek, Geneza Instytutu Stosunków Międzynarodowych, w: E. Haliżak (red.), Stosunki międzynarodowe w XXI wieku. Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006
 2. S. Bieleń, 10 lat działalności Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW, "Stosunki Międzynarodowe" 1987, t. 7
 3. E. Haliżak, Działalność Instytutu Stosunków Międzynarodowych w latach 1986-1994, "Stosunki Międzynarodowe" 1995, t. 17
 4. A. Bógdał-Brzezińska, Działalność Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1976-2001, "Stosunki Międzynarodowe-International Relations" 2002, t. 25
 5. J. Nakonieczna, H. Jodełka-Schreiber, Sprawozdanie z uroczystości jubileuszu 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, "Stosunki Międzynarodowe-International Relations" 2007, t. 35
 6. J. Maślanko (red.), Encyklopedia wiedzy o prasie, Wrocław 1976
 7. Arianta: Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne, http:// www.arianta.pl (05.04.2014).
 8. S. Bieleń, Od redaktora, "Stosunki Międzynarodowe-International Relations" 2002, t. 26 nr 3-4
 9. Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011. Strona internetowa MNiSzW http://www.nauka.gov.pl/publikacje2/dobre-praktyki-w-procedurach-recenzyjnych-w-nauce.html (05.03.2014).
 10. Lista czasopism punktowanych poz. 2077, 7 pkt, http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_12/49be0aea7facc022cd3db1fde4ff92be.pdf (05.04.2014).
 11. A. Osiewalska, Mierniki oceny czasopism i naukowców, EBIB 2008, nr 8, http://www.ebib.info/2008/99/a.php?osiewalska (05.04.2014)
 12. K. Wróblewski, Za mały wkład, "Forum Akademickie" 2002, nr 5/6, http://forumakad.pl/archiwum/2002/05-06/artykuly/13-za-za_maly_wklad.htm (05.04.2014).
 13. CEEOL, http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationid=094a8679-ec4c-45d1b8cd-f0d429519f8b (05.04.2014).
 14. Instytut Stosunków Międzynarodowych, http://www.pl.ism.uw.edu.pl/stosunki-miedzynarodowe-international-relations (05.04.2014).
 15. M. Freeman, Prawa człowieka, Warszawa 2007 - recenzja: A. Bieńczyk-Missala, "Stosunki Mię- dzynarodowe-International Relations" 2007, nr 3-4
 16. J. Symonides, Prawnomiędzynarodowy obowiązek państw nauczania praw człowieka, "Stosunki Międzynarodowe-International Relations" 2001, nr 3-4
 17. M. Kołodziejczyk, Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, "Stosunki Międzynarodowe-International Relations" 2008, nr 3-4
 18. P. Grzebyk, Prawo do pokoju, "Stosunki Międzynarodowe-International Relations" 2013, nr 2
 19. S. Sur, Stosunki międzynarodowe, Warszawa 2012 - recenzja: S. Parzymies, "Stosunki Międzynarodowe-International Relations" 2013, nr 1
 20. R.T. Prinke, Tradycyjne funkcje czasopisma naukowego a współczesne technologie komunikacyjne, "Biblioteka" 2010, nr 14
 21. P. Nowak, Wybrane problemy efektywności polskich czasopism naukowych z dziedziny humanistyki, Poznań 2000
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu