BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gujska Elżbieta (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Czarnowska Marta (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Wpływ warunków ekstrakcji i hydrolizy na wynik oznaczania zawartości kwasu foliowego i folianów w soku jabłkowym
Effect of Extraction and Hydrolysis Condotions on the Determined Content Value of Folic Acid and Folates in Apple Juice
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2011, R. 18, nr 2 (75), s. 77-88, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Jakość produktów spożywczych, Właściwości zdrowotne produktu, Wzbogacanie produktów żywnościowych, Metody badawcze, Przetwory owocowe
Quality of food products, Health properties of the product, Enrichment of food products, Research methods, Processed fruits
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Soki owocowe fortyfikowane witaminami mogą stać się wygodnym źródłem składników biologicznie aktywnych, w tym kwasu foliowego i naturalnie obecnych w owocach jego pochodnych, folianów. Związki te wykazują jednak niską stabilność chemiczną, co znacznie utrudnia ich oznaczanie. Na podstawie danych literaturowych i badań własnych można stwierdzić, że każdy materiał biologiczny wymaga zastosowania odmiennych warunków przeprowadzenia efektywnej ekstrakcji i hydrolizy badanych składników przed oznaczeniem ich metodą HPLC. Celem badań była ocena wpływu warunków ekstrakcji (pH buforu, czas/temperatura) i hydrolizy (ilość plazmy krwi szczura RP jako źródła koniugazy folianowej) na oznaczenie zawartości kwasu foliowego i folianów w badanym materiale. Największą zawartość kwasu foliowego (32,62 - 34,53 μg/100 ml soku) uzyskano, prowadząc ekstrakcję w buforze fosforanowym o pH = 7,0 w temp. 100 °C przez 15 min. Największą natomiast zawartość formy metylowej (4,23 - 4,29 μg 5CH3FH4/100 ml soku) oznaczono, prowadząc ekstrakcję w buforze fosforanowym o pH=6,1, w temp. 100 °C/15 min. Różny dodatek plazmy krwi szczura - przy tych samych warunkach ekstrakcji - nie wpłynął istotnie (a = 0,05) na wynik oznaczenia zarówno kwasu foliowego, jak i formy 5CH3FH4. (abstrakt oryginalny)

Vitamin-fortified fruit juices may be a convenient source of biologically active compounds including the folic acid and folates, its derivatives, which naturally occur in fruits. However, those compounds show a low chemical stability, which makes the determination of their content very difficult. Based on the reference literature and the authors' own study, it has been found that any biological material needs different conditions to be applied to the effective extraction and hydrolysis of its components prior to their determination using a HPLC method. The objective of the research was to determine the effect of different conditions of extraction (pH of buffer, time/temperature) and hydrolysis (RP - quantity of plasma in the blood of rats as a source of folate conjugase) on the content of folic acid and folates in the material analyzed. The highest content of folic acid (32.62 - 34.53 μg/ 100 ml juice) was determined when the extraction was performed using a phosphate buffer of pH = 7.0 at 100° C for 15 minutes. The highest content of methyl form (4.23 - 4.29 μg 5CH3FH4/ 100ml juice) was determined in the case of the extraction carried out in a phosphate buffer of pH=6.1 at 100° C for 15 minutes. Different amounts of plasma in the blood of rats added under the same conditions of extraction had not any significant effect (a =0.05) on the determined content values of both the folic acid and 5CH3FH4. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arcot J., Shrestha A.: Folate: methods of analysis. Trends Food Sci. Technol., 2005, 16, 253-266.
 2. Arcot J., Shrestha A., Gusanov U.: Enzyme protein binding assay for determining folic acid in fortified cereal foods and stability of folic acid under different extraction conditions. Food Control, 2002, 13, 245-252.
 3. Blake Ch.J.: Analytical procedures for water-soluble vitamins in foods and dietary supplements: a review. Anal. Bioanal. Chem., 2007, 389, 63-76.
 4. Blakely R.L.: The biochemistry of folic acid and related pteridines. Amsterdam 1969.
 5. Bree A., Dusseldrop M., Brouwer A., Hof K.H., Steegers-Theunissen R.P.M.: Folate intake in Europe: recommended, actual and desired intake. Eur. J. Clin. Nutr., 1997, 51, 643-660.
 6. Buttriss J.: Strategies designed to increase awareness about folates and health, and to increase folate intake: A review. Trends Food Sci. Technol., 2005, 16, 246-252.
 7. Cieślik E. Florkiewicz A.: Aspekty żywieniowe soków i napojów nowej generacji, Przem. Ferm. Owoc. Warz., 2001, 3, 19-21.
 8. Dang J., Arcot J., Shrestha A.: Folate retention in selected processed legumes. Food Chem., 2000, 68, 295-298.
 9. Forssen K.M., Jägerstad M.I., Wigertz K., Witthöft C.M.: Folates and diary products: A critical update. J. Am. College Nutr., 2 (19), 100-110.
 10. Green- Raleigh K., Carter H., Mulinare J., Prue Ch., Petrini J.: Trends in Folic Acid Awareness and Behaviour in the United States: The Gallup Organization for the March of Dimes Foundation Surveys, 1995-2005. Matern. Child Health J., 2006, 10, 177-182.
 11. Gregory III J.F., Quinlivan E.P., Davis S.R.: Integrating the issues of folate bioavailability, intake and metabolism in the era of fortification. Trends Food Sci. Technol., 2005, 16, 229-240.
 12. Gujska E., Kuncewicz A.: Determination of folate in some cereals and commercial cereal-grain products consumed in Poland using trienzyme extraction and high-performance liquid chromatography methods. Eur. Food Res. Technol., 2005, 221, 208-213.
 13. Hefni M., Öhrvik V., Tabekha M., Witthöft C.: Folate content in foods commonly consumed in Egypt. Food Chem., 2010, 121, 540-545.
 14. Jastrebova J., Witthöft C, Granath A., Svensson U., Jägerstad M.: HPLC determination of folates in raw and processed beetroots. Food Chem., 2003, 80, 579-588.
 15. Jägerstad M., Jastrebova J., Svensson U.: Folates in fermented vegetables- a pilot study. Lebensm.- Wiss. u.- Technol., 2004, 37, 603-611.
 16. Jägerstad M., Piironen V., Walker C., Ros G., Carnovale E., Holasova M., Nau H.: Increasing food folate through bioprocessing and biotechnology. Trends Food Sci.Technol., 2005, 16, 298-306.
 17. Johnston K.E., Lofgren P.A., Tamura T.: Folate concentrations of fast foods measured by trienzyme extraction method. Food Res. Int., 2002, 35, 565-569.
 18. Kim Y.I.: Will mandatory folic acid fortification prevent or promote cancer? Am. J. Clin. Nutr., 2004, 80, 1123-1128.
 19. Konings E.J.M.: A validated liquid chromatographic method for determinating folates in vVegetables, milk powder, liver, and flour. J. AOAC Int., 1999, 1 (82), 119-127.
 20. Nathoo T., Holmes Ch.P., Ostry A.: An analysis of the development of Canadian food fortification policies: the case of vitamin B. Health Promotion Int., 2005, 4(20), 375-382.
 21. Neuhouser M.L., Beresford S.A.A.: Folic Acid: Are Current Fortification Levels Adequate? Nutrition, 2001, 10(17), 868-872.
 22. Pffeifer C.M., Rogers L.M., Gregory III J.F.: Determination of folate in cereal-grain products using tri-enzyme extraction and combined affinity and reversed-phase liquid chromatography. J. Agric. Food Chem., 1997, 45, 407-413.
 23. Phillips K.M., Wunderlich K.M., Holden J.M., Exler J., Gebhardt S.E., Haytowitz D.B., Beecher G.R., Doherty R.F.: Stability of 5-methyltetrahydrofolate in frozen fresh fruits and vegetables. Food Chem., 2005, 92, 587-595.
 24. Pietruszka B.: Efektywność uzupełniania diety folianami na tle czynników ryzyka niedoboru folianów u młodych kobiet. Wyd. SGGW, Warszawa 2007.
 25. Rampersaud G.C., Kauwell G.P.A., Bailey L.B.: Folate: A key to optimizing health and reducing disease risk in the elderly. J. Am. College Nut., 2003, 1 (22), 1-7.
 26. Smith J., Empson M., Wall C.: Recurrent anaphylaxis to synthetic folic acid. The Lancet, 2007, 370, 9588.
 27. Storozhenko S., Ravanel S., Zhang G., Rebeille F., Lambert W., van der Straten D.: Folate enhancement in staple crops by metabolic engineering. Trends Food Sci. Technol., 2005, 16, 271-281.
 28. Stralsjö L., Arkbage K., Witthöft C., Jägerstad M.: Evaluation of a radioprotein- binding assay (RPBA) for folate analysis in berries and milk. Food Chem., 2002, 79, 525-534.
 29. Tamura T., Mizuno Y., Johnson K.E., Jacob R.A.: Food folate assay with protease, α-amylase and folate conjugase treatments. J. Agric. Food Chem., 1997, 45, 135-139.
 30. Vahteristo L.T., Velimatti O., Koivistoinen P.E., Varo P.: Improvements in the analaysis of reduced folate monoglutamates and folic acid in food by High-Performance Liquid Chromatography. J. Agric. Food Chem., 1996, 44, 477-482.
 31. Vora A., Riga A., Dollimore D., Alexander K. S.: Thermal stability of folic acid. Thermochimica Acta, 2002, 392-393, 209-220.
 32. Wright A.J.A., Finglas P.M., Southon S.: Proposed mandatory fortification of the UK diet with folic acid have potential risks been underestimated? Trends Food Sci. Technol., 2001, 12, 313-321.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0769
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu