BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalska Dorota (Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie), Bielański Paweł (Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie), Chełmińska Agnieszka (Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie)
Tytuł
Wpływ dodatku do paszy oleju lnianego i rybnego na profil kwasów tłuszczowych i utlenienie tłuszczu śródmięśniowego królików
Effect of Linseed & Fish Oil Supplements in Feed on Fatty Acid Profile and Intramuscular Fat Oxidation in Rabbits
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2011, R. 18, nr 2 (75), s. 148-159, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Mięso królicze, Hodowla zwierząt, Produkcja mięsa, Jakość mięsa
Rabbit meat, Animal husbandry, Production of meat, Meat quality
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu 3 % dodatku oleju lnianego i rybnego oraz przeciwutleniacza na profil kwasów tłuszczowych, zawartość cholesterolu i witaminy E w lipidach mięsa króliczego. Badania przeprowadzono na potomstwie pochodzącym od 50 samic królików rasy nowozelandzkiej białej. Króliki grupy kontrolnej (I) żywiono pełnodawkową mieszanką standardową. Zwierzętom z grup II i III do receptury mieszanki wprowadzono 3 % dodatek oleju lnianego, przy czym w grupie III zwiększono o 100 % udział witaminy E jako naturalnego antyoksydanta w paszy. Zwierzętom z grupy IV i V wprowadzono do receptury 3 % dodatek oleju rybnego, zwiększając w grupie V udział witaminy E. W próbkach mięsa króliczego pobranych z mięśni tylnych nóg oznaczono: profil kwasów tłuszczowych, zawartość cholesterolu całkowitego i witaminy E oraz aldehyd malonowy (TBARS). Wprowadzenie 3 % dodatku oleju lnianego i rybnego spowodowało wzrost zawartości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych n-3. Stwierdzono wysoko istotną różnicę zawartości tych kwasów pomiędzy grupą kontrolną a grupami doświadczalnymi, jak również korzystne, pod względem żywieniowym, zmniejszenie dysproporcji kwasów n-6/n-3 PUFA. W badaniach stwierdzono istotny wpływ dodatku oleju lnianego i rybnego na zawartość cholesterolu całkowitego w mięsie króliczym. W badanych mięśniach króliczych, w grupach doświadczalnych stwierdzono wysoko istotny wzrost zawartości witaminy E oraz zmniejszenie zawartości aldehydu malonowego (TBARS), co świadczy o wolniejszym tempie utleniania lipidów mięsa. (abstrakt oryginalny)

The objective of the research performed was to determine the effect of 3 % linseed, 3 % fish oil, and one antioxidant added to feed on the fatty acid profile, content of cholesterol and vitamin E in the lipids of rabbit meat. The research project comprised the offspring of 50 New Zealand White rabbit does. The rabbits in the control group (I) were fed a balanced, complete, standard rabbit feed mixtures. The animals from the control group II and III were fed a feed with 3 % linseed oil added; the feed for the rabbits from the group III contained a 100 % higher supplement of vitamin E as a natural antioxidant. The animals from the groups IV and V were fed a feed with 3 % fish oil added; the feed for the group V contained a higher content of vitamin E added. In the samples of meat taken from the rear leg muscles of the rabbits investigated, the following was determined: fatty acid profile, total content of cholesterol, total content of vitamin E, and malondialdehyde (TBARS). The 3 % supplement of linseed and fish oil caused the content of n-3 polyunsaturated fatty acids to increase. A significant difference was found between the control group and experimental groups as regards the content of those fatty acids. In addition, it was found that the disproportion in the content of n-6 and n-3 acids decreased; this fact has a positive effect from the nutritional point of view. The research proved a significant effect of the linseed and fish oil supplements on the total content of cholesterol in the rabbit meat. A significant increase in the content of vitamin E was found in the analyzed muscles of rabbits in the experimental groups, and a decrease in content of malondialdehyde (TBARS), which reflects a slower rate of meat lipid oxidation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. AO AC. Official Methods of Analysis Heldrich K. (Ed). Association of Official Analytical Chemists, 15 th Edition, Arlington, VA, USA, 1990.
 2. Barowicz T.: Wieprzowina bez cholesterolu. Trzoda Chlewna, 2001, 3, 50-51.
 3. Crespo N., Esteve-Garcia E.: Nutrient and fatty acid deposition in broilers fed different dietary fatty acid profiles. Poultry Sci., 2002, 81, 1533-1542.
 4. Gibney M.J., Vorster H.H., Kok F.J.: Introduction to human nutrition. Blackwell Science, Oxford 2002.
 5. Hanczakowski P.: Fizjologiczne działanie kwasów tłuszczowych. Wiad. Zoot., 2003, 3-4, 3-6.
 6. Hęś M., Korczak J.: Wpływ różnych czynników na szybkość utlenienia się lipidów mięsa. Nauka Przyroda Technologie, 2007, 1 (1), 1-11.
 7. Kowalska D., Bielański P.: Modyfikowanie walorów dietetycznych mięsa króliczego czynnikami żywieniowymi. Roczniki IPMiT, 2008, XLVI/1, 45-56.
 8. Normy żywienia mięsożernych i roślinożernych zwierząt futerkowych. IFiŻZ PAN Jabłonna - praca zbiorowa, 1994, ss. 52-58.
 9. Morgan C.A.: Manipulation of the fatty acid composition of pig meat lipids by dietary means. J. Sci. Food Agric., 1992, 58, 357-360.
 10. Otten W., Wirth C., Iaizzo P.A., Eichinger H.M.: A high omega 3 fatty acid diet alters fatty acid composition of heart, liver, kidney, adipose tissue and skeletal muscle in swine. Ann. Nutr. Metab., 1993, 37, 134-141.
 11. Robey W., Shermer W.: The damaging effects of oxidation. Feed Mix, 1994, 2, 23-25.
 12. Salih A.M., Smith D.M., Price J.F., Dawson L.E.: Modified extraction 2-thiobarbituric acid metod for measuring lipid oxidation in poultry. Poultry Sci., 1987, 66, 1483.
 13. SzkucikK., Libelt K.: Wartość odżywcza mięsa królików. Med. Wet., 2006, 62 (1), 108-110.
 14. Świątkiewicz S., Koreleski J.: Rodzaj tłuszczu oraz przeciwutleniacza w paszy dla kur nieśnych a profil kwasów tłuszczowych i podatność na utlenianie lipidów żółtka jaj. Wiad. Zoot., 2003, R. XLI, 2, 35-40.
 15. Xiccato G., Trocino A.: Role of dietary lipid on digestive physiology, immune system and growth in rabbits. Cost 848, Agriculture and Biotechnology, 2003, 48-57.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0769
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu