BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bebko Svitlana (Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv, Ukraine)
Tytuł
The Economic Aspects of Access to Qualitative Higher Education for Socially Unprotected Groups of People in China
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2013, nr 11 (2), s. 7-12, tab., bibliogr. 9 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Słowa kluczowe
Edukacja elektroniczna, Wykształcenie, Szkolnictwo wyższe, Nierówności społeczne
e-education, People's education, Higher education, Social inequality
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Chiny
China
Abstrakt
The article features the economic aspects of access to qualitative higher education for socially unprotected groups of people in China. There has been considered the advantages and disadvantages of access to higher education for disabled and low-income students.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. China's New National Education Plan Aims to Build A Country with Rich Human Resources // http://www.moe.gov.cn/ publicfiles /business/ htmlfiles/ moe/ moe_2862 /201010/109031.html
  2. Education Law of the People's Republic of China as of March 18, 1995 // http://www.moe.edu.cn/publicfiles/ business/htmlfiles/ moe/moe_2803/200905/48457.html
  3. Educational Statistics Yearbook of China 2011./ Ministry of Education. - Beijing: People's Education Press. - 2013.
  4. Higher Education Law of the People's Republic of China as of August 29, 1998 // http://www.moe.edu.cn/publicfiles/ business/htmlfiles /moe/moe_2803/200905/48454.html
  5. Human Rights Watch Report// http://www.hrw.org/reports/2013 /07/15/long-they-let-us-stay-class-0
  6. Економічні аспекти проблем розвитку вищої освіти в Україні [колективна монографія] / І.М.Грищенко, С.В.Захарін, Д.Г. Кучеренко та ін. / за ред. чл.-кор. НАПН України І. М. Грищенка. - Хмельницький: ХНУ, 2010.
  7. Каленюк І.С., Куклін О.В., Розвиток вищої освіти та економіка знань: монографія / І.С. Каленюк, О.В. Куклін. - К.: Знання, 2012.
  8. Система высшего дистанционного образования // http://abirus. ru/content/564/623/629/730 .html
  9. Чжоу Минвэй. Китай. - Пекин: ООО «Издательство литературы на иностранных языках», 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu