BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudek Mieczysław (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Tytuł
Współpraca pracownika socjalnego z pedagogiem szkolnym w zakresie wsparcia funkcji wychowawczej rodziny
Cooperation with the Social Worker, School Counselor to Support the Educational Function of the Family
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2013, nr 11 (2), s. 51-66, bibliogr. 19 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Słowa kluczowe
Opieka socjalna, Wychowanie, Pomoc społeczna, Dzieci szkolne, Rodzina
Social services, Parenting, Social assistance, School children, Family
Uwagi
summ.
Abstrakt
We wszystkich społeczeństwach rodzina stanowi najmniejszą komórkę społeczną. Chociaż charakter rodziny, jej wielkość i rola, którą pełni mogą być w różnych społeczeństwach różne, to jednak nawet w najprymitywniejszych instytucja taka istnieje. Rodzina, zarówno ta duża, jak i mała, spełnia w społeczeństwie wiele różnych funkcji. W zależności od autora, dyscypliny naukowej, którą on uprawia oraz jego preferencji teoretycznych, w literaturze przedmiotu spotykamy różne typologie funkcji rodziny. Z racji podjętej problematyki w niniejszym artykule, interesuje nas głównie jej funkcja wychowawcza.(fragment tekstu)

Social assistance is constantly creating a reality. It is conditioned as the current policy of the country, its economic opportunities and social needs. One of the basic dimensions of the social assistance system in Poland, is working for the benefit of the family. The quantity and quality of the tasks facing the social worker in the field of work with the family by far exceeds its real potential. This is the primary cause for which a social worker should look for allies among the professionals in other ministries. This kind of specialist is a school educator whose tasks and responsibilities are similar, and in some areas completely overlap with the tasks of social worker. Taking advantage of the opportunities arising from these two distinct professional functions, on the basis of synergies, more effective actions can be taken for the diagnosis of family environment and its support for the basic functions of parental leave.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bromski, P. 2004. Człowiek i społeczeństwo, NAVO.
 2. Bromski, P. 2011. Kilka uwag o religii, wychowaniu i kształtowaniu świadomości społecznej, (w:) Murat M., Slodička A., Dudek M. [red.], Człowiek, religia, wychowanie, Krasnystaw.
 3. Cudak, H. 1995. Szkice z badań nad rodziną, Wydaw. WSP, Kielce.
 4. Dudek, M. 2009. Praca z rodziną w praktyce poradnianej, (in:) Gryżenia, K. [red.], Małżeństwo i rodzina w życiu i rozwoju człowieka. Wydaw. UKSW, Warszawa.
 5. Dudek, M. 2011. Modele funkcjonowania rodziny, (in:) Leksykon pedagogiki rodziny, J. Kułaczkowski [red.], Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, Warszawa.
 6. Dudek, M. 2011. Podstawy pracy socjalnej z rodziną. Skrypt. Drukarnia POLIANNA, Krasnystaw Warszawa.
 7. Murat, M. 2011. Rodzina a postawy jednostkowe, (in:) J. Kułaczkowski [red.], Leksykon pedagogiki rodziny, Warszawa.
 8. Murat, M. 2011. Współczesne zagrożenia wychowania dziecka w rodzinie, (in:) J. Kułaczkowski [red.], Leksykon pedagogiki rodziny, Warszawa.
 9. Orpik, E. 2005. Czy na pewno pomoc, (in:) "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze", nr 7.
 10. Panas, K.T. 2012. Społeczny wymiar niedostosowania młodzieży w badaniach w RODK w Lublinie, (in:) Panas K.T., Czarnecki P. [red.], Vybrane problemy socjalnej prace. Wyd. Vysoka Skola Zdrav-otnictva a Socialnej Prace sv. Alżbiety, Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji Humanum, Bratislava Warszawa.
 11. Panas, K.T. 2012. Psycholog w XXI wieku, (in:) Horyzonty Psychologii, T.II.
 12. Raport o stanie oświaty w PRL, Wydaw. PWN, Warszawa 1973.
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2010 nr 228 poz. 1487).
 15. Sawa-Czajka, E.2011. Kobiety w Polsce - przemiany demokratyczne i stereotypy, Polianna, Lublin.
 16. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990.
 17. Załącznik do Rozporządzenia Ministerstwa Oświaty i Wychowania z 7 listopada 1975 r. w sprawie pracy nauczyciela - pedagoga szkolnego, Dz. Urz. MOiW 1975., Nr 11, poz. 112.
 18. Zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 1 lutego w sprawie organizacji kształcenia i wychowania w roku szkolnym 1973/1974.
 19. Znowelizowana Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu