BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sroka Wojciech (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Bariery rozwoju przodujących gospodarstw rolniczych Karpat Polskich
Development Barriers of Leading Farms from Polish Carpathian Mountains
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 363-368, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Bariery rozwojowe, Rodzinne gospodarstwo rolne
Arable farm, Development barriers, Family farm
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Karpaty Polskie
Polish Carpathians
Abstrakt
W opracowaniu podjęto problem identyfikacji barier rozwoju przodujących gospodarstw rolniczych prowadzących produkcję w różnych subregionach Karpat Polskich. Scharakteryzowano wybrane zasoby produkcyjne raz właściwości wyróżniające gospodarstwa, które według wskazań respondentów - kierowników gospodarstw, uznano za rozwojowe. (abstrakt oryginalny)

The analysis carried out in farms showed the diversification of farmers ' opinions on barriers to development, while the most important inter limitations of running agricultural production turned out the lie of the land and low quality soils. Among outer barriers high prices of means of production, also incidences and charges had been most often mentioning. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bański J. 2004: Wybrane problemy rozwoju gospodarstw rolnych w opinii ich właścicieli - wyniki badań ankietowych. [w:] Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989-2002 (red. J. Parysek, Bogucki). Wydawnictwo Naukowe, 289-303.
  2. Czudec A. 2008: Czynniki kształtujące siłę ekonomiczną gospodarstw rolnych w regionie górskim. "Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich", 55, 9-17.
  3. Musiał W. 2008: Ekonomiczne i społeczne problemy rozwoju obszarów wiejskich Karpat Polskich. IRWiR PAN, Warszawa.
  4. Musiał W., Otoliński E. 2009: Rozważania nad potrzebą przemian gospodarstw rolniczych w regionach rozdrobnionych agrarnie. "Rocz. Nauk. Roln.", seria G, 96, 4, 147-154.
  5. Sroka W., Musiał W. 2009: Przodujące gospodarstwa rodzinne wybranych subregionów Karpat Polskich. "Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich", 56, 119-132.
  6. Sroka W. 2010: Produkcyjno-ekonomiczne uwarunkowania i mechanizmy rozwoju przodujących gospodarstw rodzinnych Karpat Polskich. Niepublikowana rozprawa doktorska obroniona na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie.
  7. Sulewski P. 2006: Silne i słabe strony oraz zagrożenia i szanse gospodarstw w opiniach rolników. "Rocz. Nauk. SERiA", t. VII, z. 1, 194-198.
  8. Tabor S. 2006: Postęp techniczny a efektywność substytucji pracy żywej pracą uprzedmiotowioną w rolnictwie. Rozprawa habilitacyjna. Inżynieria Rolnicza, 10(85), Kraków.
  9. Tomczak F. 2005 : Gospodarka rodzinna w rolnictwie. Uwarunkowania i mechanizmy rozwoju. IRWiR PAN. Warszawa.
  10. Wojewodzic T. 2010: Dywestycje w gospodarstwach rolnych - istota, definicje, podział. "Wieś i rolnictwo", 2(147), 50-65.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu