BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mieszkalski Leszek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Matematyczne modelowanie kształtu pater do owoców, tortów i ciastek
Mathematical Modeling of the Shape of the Centrepieces to Fruit, Cakes and Pastries
Źródło
Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 2014, vol. 4(12), s. 19-26, rys., bibliogr. 43 poz.
Polish Journal of Food Engineering
Słowa kluczowe
Modele matematyczne, Wyroby cukiernicze, Piekarnictwo
Mathematical models, Confectionery, Bakery
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy zaproponowano metodę matematycznego modelowania kształtu pater do owoców, tortów i ciastek. Modele brył pater zbudowano ze złożenia - opisanych matematycznie - powierzchni obrotowych misy, talerza, stopek i ścian bocznych. Linie konturu misy, talerza i stopek opisano wielomianami trzeciego stopnia (krzywymi Béziera). Do opisu ścianek bocznych misy, talerza i stopek zastosowano parametryczne równania cylindra. Po zastosowaniu skalowania i przesunięć poszczególne modelowane powierzchnie umieszczono w przestrzeni, tworząc modele 3D pater. (abstrakt oryginalny)

This paper proposes a method of mathematical modeling of the shape of the centrepieces to fruit , cakes and pastries. Models centrepieces constructed from the assembly, described mathematically rotating surface of the bowl, plate, feet and side walls. Contour lines of the bowl, plate and footers, described third-degree polynomials (Bezier curves). To describe the side walls of the bowl, plate and footers used parametric equation of the cylinder were used.. After applying scaling and offsets each modeled surfaces were placed in the space to create 3D models centrepieces. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bany-Kozłowska, J., Amborska, D. (2011). Zestaw naczyń stołowych z podgrzewaczem. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Numer zgłoszenia: 15965. Opis Ochronny Wzoru Przemysłowego. WUP 01/2011. Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego: Zakłady Ceramiczne "BOLESŁAWIEC" w Bolesławcu S. z.o.o. (PL).
 2. Biegelbauer, G., Vincze, M. (2007). Efficient 3D object detection by fitting superquadrics to range image data for robot's object manipulation. IEEE International Conference on Robotics and Automation Roma, 1086 - 1091.
 3. Boac, J.M., Casada, M.E., Maghirang, R.G., Harner, J.P. (2010). Material and interaction properties of selected grains and oilseeds for modeling discrete particles. Transactions of the ASABE, 53(4), 1201-1216.
 4. Călin-Şerban, B. (2005). Examples of Bézier-Surfaces of Revolution. Journal for Geometry and Graphics, 9(1), 1 - 9.
 5. Căsăndroiu, T., Mieila, C. (2010). Theoretical development of a mathematical model to evaluate gravimetrical flow rate of seeds through orifices. University Politehnica of Buchrest Scientific, Serials D, 72(4), 269-280.
 6. Dems, K., Radaszewska, E. (2008). Optymalne projektowanie konstrukcji kompozytowej obciążonej termicznie z wykorzystaniem algorytmu gradientowego. Modelowanie Inżynierskie, 4(35), 7 - 14.
 7. Dłubakowska - Puzio, E., Karpuk, M., Puzio, K. (2010). Koncepcja wykorzystania modeli ekonometrycznych w kształtowaniu postaw pro konsumenckich w obiektach hotelowych o charakterze sanatoryjnym w Kołobrzegu. Scientific Journals, 3(52), 92 - 101.
 8. Dworecki, Z., Fiszer, A., Łoboda, M., Jakubowski, W. (2012). Dynamiczna wizualizacja wspomagająca rozwiązywanie wybranych zagadnień przestrzennych. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 57(2), 65 - 68.
 9. Foley, J.D., van Dan, A., Feiner, S.K., Hughes, J.F., Phillips. R.L., (1995). Wprowadzenie do grafiki komputerowej. Warszawa: WNT, ISBN 83-204-2662-6.
 10. Gheribi, E. (2013). Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw gastronomicznych w Polsce. Marketing i Rynek, 4, 29 - 35.
 11. Geffroy, E. 1996. Clienting. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet, 42, ISBN 83-85428-16-X.
 12. Hebisz, T. (2002). Krzywe Beziera. Multimedia i grafika komputerowa. Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych. http://pro-car.org/sieci-komp/inne-materialy/graf-Bezier.pdf, dostęp: 03.12.2015.
 13. Inspirujące dekoracje. Katalog. VOX. Tak chcę mieszkać! www.vox.pl, dostęp: 03.12.2015.
 14. Jackowski, B. (2013). Typografowie, programiści i matematycy, czyli przypadek estetycznie zadowalającej interpolacji. http://www.cobrpp.com.pl/actapoligraphica/uploads/pdf/AP2013_01_Jackowski.pdf, dostęp: 03.12.2015
 15. Januszkiewicz, K. (2012). O przestrzeni cyfrowej i nie tylko. Archivolta 2, 48-55.
 16. Juhász, I. (2000). Computing volume of solids bounded by Bézier surfaces. Mathematical Notes, Miskolc, 1(2), 127 - 133.
 17. Katalog dla profesjonalnej gastronomii. www.selgros.pl, dostęp: 03.12.2015.
 18. Katsoulas, D., Jaklič, A. (2002). Fast recovery of piled deformable objects using superquadrics. Lecture Notes in Computer Science, 2449, 174-181.
 19. Kawalec, A., Magdziak, M. (2011). An influence of the number of measurement points on the accuracy of measurements of free-form surfaces on CNC machine tool. Advances in Manufacturing Science and Technology, 35(2), 17 - 27.
 20. Kiciak, P. (2002). Blossoming. XXVIII Szkoła Matematyki Poglądowej "Pomysły", Grzegorzewice.
 21. Kiciak, P. (2005). Podstawy modelowania krzywych i powierzchni. Warszawa: WNT, ISBN 83-204-2464-X.
 22. Lenda, G. (2006). Metody tworzenia i modyfikacji funkcji sklejanych na potrzeby opisu kształtu obiektów obserwowanych punktowo. Geodezja, 12(2/1), 277 - 291.
 23. Lenda, G. (2008). The application of least-squares method for approximating the surfaces of engineering structures. Geometrics and Environmental Engineering, 2(1), 49 - 58.
 24. Lenda, G. (2010). An algorithm for uniform scanning of coating buildings modeled with spline functions. Geometrics and Environmental Engineering, 4(1), 45 - 56.
 25. Lenda, G., Mirek, G. (2013). Parametrization of spline functions to describe the shape of shell structures. Geometrics and Environmental Engineering, 7(1), 65 - 73.
 26. Lipianin-Zontek, E., Zontek, Z. (2010). Zarządzanie relacjami z klientami ze szczególnym uwzględnieniem branży turystycznej. Scientific Journals, 3(52), 102 - 112.
 27. Mieszkalski, L. (2014). Bezier curves in modeling the shapes of biological objects. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Agriculture (Agricultural and Forest Engineering), 64, 117 -128.
 28. Milewska, E. (2007). Zastosowanie integracji danych systemowych w procesie planowania i sterowania produkcją na przykładzie fabryki naczyń kamionkowych. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. Konferencja: Systemy Wspomagania w Zarządzaniu Środowiskiem. Słowacja, Terchova. http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2011/073.pdf, dostęp: 03.12.2015.
 29. Przybylski, W., Deja, M. (2007). Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn. Podstawy i zastosowanie. Warszawa: WNT. ISBN 978-83-204-3296-1.
 30. Rabut, C. (2002). On Pierre Bézier's life and motivations. Mini-review. Computer-Aided Design, 34, 493 - 510, www.elservier.com/locate/cad, dostęp: 03.12.2015.
 31. Ramamoorthi, R., Arvo, J. (2015). Creating Generative Models from Range Images http://cseweb.ucsd.edu/~ravir/papers/invgen/paper.pdf, dostęp: 6.12.2015.
 32. Reclik, D., Kost, G.G. (2008). Dynamiczne planowanie trajektorii robotów manipulacyjnych. Przegląd Mechaniczny, LXVII(1), 23 - 29.
 33. Rząsa, W. (2007). Opakowania szklane. Przegląd najważniejszych zalet i korzyści. [W:] Szkło i ceramika, 58(5), 19 - 21.
 34. Sitko, J., Szczęśniak, B. (2014). Struktura niezgodności i ważność rodzajów kontroli wizualnej podczas produkcji opakowań szklanych. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji. Jakość i Bezpieczeństwo, ISBN 978-83940150-1-5.
 35. Soltani, M., Alimardani, R., Omid, M. (2010). A New mathematical modeling of banana fruit and comparison with actual values of dimensional properties. Modern Applied Science, 4(8), 104-113.
 36. Sven, J., Dickinson, S. J., Metaxas, D., Pentland, A. (1997). The role of model-based segmentationin the recovery of volumetric parts from range data. IEEE Transactions On Pattern Analysis And Machine Intelligence, 19(3), 259 - 267.
 37. Tworzymy piękno. Katalog. Jakość Roku. (2010). www.hefra.pl, dostęp: 03.12.2015.
 38. Wąsikowski, E., Wąsikowski, D. (2012). Patera. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Numer zgłoszenia: 18106. Opis Ochronny Wzoru Przemysłowego. WUP 04/2012. Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego: VITRONEX S. z.o.o. (PL).
 39. Wei-long, D., Yu-Ping, Z., Qian-Yuan, Z., De-feng, Z., (2011). Realistic simulation of rice plant. Rice Science, 18(3), 224-230.
 40. Wybieralski, W. (2012). Elementy wzornictwa w projektowaniu technicznym. Warszawa: Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, ISBN 83-89703-96-3.
 41. Zabrocki, R., Cordice, A. (2010). Analiza porównawcza zachowań konsumentów polskich i angielskich na rynku usług żywieniowych. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 65, 31 - 39.
 42. Zhou, L., Kambhamettu, C. (2000). Extending Superquadrics with Exponent Functions: Modeling and Reconstruction. Graphical Models, 1 - 20, DOI:10.1006/gmod.2000.0529.
 43. Ziemba, B. (2001). Przemysł szklarski na progu XXI wieku. Szkło i ceramika, 59(4), 32 - 39.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-9494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu