BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozak Marta (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Lewandowska Zuzanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Wójtowicz Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Sobczak Paweł (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Ocena stabilności i energochłonności ekstruzji pelletów ziemniaczanych wzbogaconych dodatkiem otrąb zbożowych
Evaluation of Process Stability and Energy Consumption of Potato Pellets Enriched with Addition of Cereal Bran
Źródło
Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 2014, vol. 4(12), s. 27-31, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Polish Journal of Food Engineering
Słowa kluczowe
Technologia produkcji żywności, Utrwalanie żywności, Żywność funkcjonalna
Food production technology, Preservation of food, Functional food
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki pomiarów wybranych parametrów procesu ekstruzji ziemniaczanych pelletów wzbogaconych dodatkiem otrąb zbożowych oraz ich wpływ na stopień ekspandowania wytwarzanych ekstrudatów. Proces ekstruzji prowadzono przy stałej prędkości obrotowej ślimaka z zastosowaniem układu plastyfikującego z instalacją intensywnego chłodzenia, ciasto formowano w matrycy szczelinowej w postaci wstęgi, którą następnie cięto do postaci pelletów. W trakcie badań obserwowano stabilność procesu, rejestrując temperatury w poszczególnych sekcjach ekstrudera, mierzono wydajność procesu w zależności od rodzaju i ilości zastosowanego dodatku otrąb zbożowych oraz wyznaczono wskaźnik ekspandowania ekstrudatu. Zaobserwowano, że zarówno ilość, jak i rodzaj użytych otrąb zbożowych w recepturze wpływały na oceniane parametry procesu ekstruzji pelletów ziemniaczanych. Zwiększenie udziału otrąb zbożowych w recepturze pelletów spowodowało obniżenie ekspandowania ekstrudatów. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the results of selected processing parameters of potato pellets enriched with cereal bran addition made by extrusion-cooking and effect of type and amount of additive on expansion of products. Processing of pellets was performed with constant screw rpm with single screw extruder with modified cooling barrel section. Pellets were shaped as sheet of dough in special design forming die and cut on the same size. During the extrusion-cooking of pellets process stability was registered by the temperature measurements in all the barrel sections. Process efficiency and expansion ratio was measured according to the type and amount of used cereal bran. used. It was concluded both the type and amount of cereal bran used in the experiments affected on tested processing parameters. Increasing amount of cereal bran resulted in decreasing of expansion ratio of pellets. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aleixandre, A., Miguel, M. (2008). Dietary fiber in the prevention and treatment of metabolic syndrome: a review. Citical Reviews in Food Science and Nutritution, 48(10), 905-912, DOI: 10.1080/10408390701761886.
 2. Christa, K. (2009). Ekspandowane i ekstrudowane wyroby zbożowe - definicje podstawowe i możliwości zastosowań. Przegląd Zbożowo-Młynarski 3, 12-13.
 3. Czerwińska, D. (2010). Znaczenie otrąb w żywieniu człowieka. Przegląd Zbożowo-Młynarski, 5, 6-7.
 4. Gambuś, H., Golachowski, A., Bala-Piasek, A., Nowotna, A., Surówka, K., Mikulec, A., Bania, M. (2000). Ocena jakości ekstrudowanych chrupek z otrąb zbożowych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 4, 54-63.
 5. Górecka, D. (2009). Błonnik pokarmowy - korzyści zdrowotne i technologiczne. Przemysł Spożywczy, 12, 6-20.
 6. Grajeta, H. (2004). Żywność funkcjonalna w profilaktyce chorób układu krążenia. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 13(3), 503-510.
 7. Jurga, R. (2013). Modyfikacja otrąb do bezpośredniego spożycia i wtórnego przetwórstwa. Przegląd Zbożowo-Młynarski, 11, 7-9.
 8. Juśko, S., Mościcki, L., Wójtowicz, A. (2009). Wzór użytkowy PL 64690 Y1: Sekcja chłodząco-formująca. WUP, 12, 3035.
 9. Juśko, S., Mościcki, L., Wójtowicz, A. (2010). Wzór użytkowy PL 64861 Y1: Głowica formująca. WUP, 03, 601.
 10. Krzywiński, T., Tokarczyk, G. (2011). Słone i pikantne przekąski na rynkach Polski i świata. Przemysł Spożywczy, 65(5), 47-50.
 11. Monro, J., Martinet, E. (2005). Functional food design based on a virtual food component: wheat bran equivalents for faecal bulk. Journal of the Science of Food and Agriculture, 85, 902-908, DOI: 10.1002/jsfa.2079.
 12. Mościcki, L. (Ed.) (2011). Extrusion-cooking techniques. Applications, theory and sustainability. Wiley - VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, Niemcy, 45-63, ISBN: 978-3-527-31455-3.
 13. Mościcki, L., Mitrus, M., Wójtowicz, A. (2007). Technika ekstruzji w przemyśle rolno-spożywczym. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, ISBN: 9788309010272.
 14. Mościcki, L., Wójtowicz, A. (2013). Produkty pełnoziarniste - właściwości, znaczenie, zastosowanie w wyrobach ekstrudowanych, w: Współczesna inżynieria rolnicza - osiągnięcia i nowe wyzwania, Tom 1, red. Hołownicki R, Kuboń M., Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, Kraków, 275-308, ISBN: 978-83-935020-2-8.
 15. Nyombaire, G., Siddiq, M., Dolan, K.D. (2011). Physicochemical and sensory quality of extruded light red kidney bean (Phaseolus vulgaris L.) porridge. LWT - Food Science and Technology, 44, 1597-1602, DOI:10.1016/j.lwt.2011.02.016.
 16. Obuchowski, W., Makowska, A., Łuczak, M. (2013). Potencjalne możliwości wykorzystania otrąb pszennych nie tylko na cele paszowe. Przegląd Zbożowo-Młynarski, 7, 12-13.
 17. Onwulata, C.I., Konstance, R.P., Smith, P.W., Holsinger, V.H. (2001). Co-extrusion of dietary fiber and milk protein in expanded corn products. Food Science and Technology, 34, 424-429, DOI:10.1006/fstl.2000.0742.
 18. Ramos Diaz, J.M., Kirjoranta, S., Tenitz, S., Penttilä, P.A., Serimaa, R., Lampi, A.M., Kirsi Jouppila, K. (2013). Use of amaranth, quinoa and kañiwa in extruded corn-based snacks. Journal of Cereal Science, 58, 59-67, DOI:10.1016/j.jcs.2013.04.003.
 19. Ryu, G.H., Ng, P.K. (2001). Effect of selected process parameters on expansion and mechanical properties of wheat flour and whole cornmeal extrudates. Starch/Starke, 53, 147-154, DOI: 10.1002/1521-379X(200104)53:3/4< 147::AID-STAR147>3.0.CO;2-V.
 20. Schneeman, B. (1998). Dietary fiber and gastrointestinal function. Nutrion Research, 18(4), 625-632, DOI:10.1016/S0271-5317(98)00049-9.
 21. Wang, R., Pandiella, S.S., Webb, C. (2002). Application of cereals and cereal components in functional foods: a review. International Journal of Food Microbiology, 79, 131-141, DOI:10.1016/S0168-1605(02)00187-3.
 22. Wójtowicz, A. (2008). Influence of legumes addition on proceeding of extrusion-cooking process of precooked pasta. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, 8, 209-216.
 23. Wójtowicz, A. (2009). Wpływ dodatku fasoli na wybrane cechy ekstrudowanych makaronów podgotowanych. Acta Agrophysica, 13(2), 533-542.
 24. Wójtowicz, A., Dobosz, R., Hodara, K. (2001). Ocena cech użytkowych pelletów ziemniaczanych. Inżynieria Rolnicza, 10, 405-412.
 25. Wójtowicz, A., Juśko, S. (2012). Wpływ typu mąki oraz prędkości wytłaczania na wydajność i energochłonność procesu oraz ekspandowanie ekstrudowanych makaronów błyskawicznych. Acta Scientiarum Polonorum. Technica Agraria, 11(3-4), 35-45.
 26. Wójtowicz, A., Mościcki, L., (2008). Energy consumption during extrusion-cooking of precooked pasta. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, 8, 311-318.
 27. Wójtowicz, A., Pasternak, E., Juśko, S., Hodara, K., Kozłowicz, K. (2012). Wybrane cechy jakościowe chrupek kukurydzianych z dodatkiem odtłuszczonych nasion lnu. Acta Scientiarum Polonorum, Technica Agraria, 11(3-4), 25-33.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-9494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu