BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zachara Małgorzata (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Postrzeganie stosunków międzynarodowych przez pryzmat zarządzania globalnego
Perceiving international relations from the angle of global governance
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2011, t. 43, nr 1/2, s. 61-80, bibliogr. 48 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Stosunki międzynarodowe, Zarządzanie globalne
International relations, Global management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zarządzanie globalne (global governance) to termin, który w obszarze stosunków międzynarodowych pojawił się w ostatnich dekadach XX w., kiedy wszechstronne oddziaływanie globalizacji i rewolucji technologicznej przedefiniowało dotychczasowe kategorie postrzegania polityki. Pewien usystematyzowany kształt nowemu podejściu nadały prace komisji do spraw zarządzania globalnego (The Commission on Global Governance), powołanej w 1992 r., pod patronatem Sekretarza Generalnego ONZ, w celu opracowania strategii, która pozwoliłaby na lepszą koordynację współpracy międzynarodowej w zmieniającym się świecie. Obszar problematyki poddanej analizie wyznaczyły wcześniejsze prace innych agend, szczególnie Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju (IDA), Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju (WCED), Komisji Północ-Południe ds. Problemów Rozwoju czy też Klubu Rzymskiego. Dostrzeżono potrzebę generalizacji i szerszego spojrzenia na procesy umiędzynarodowienia, integracji politycznej i ekonomicznej. Próba systematycznego opisu dokonujących się zjawisk była spowodowana również koniecznością konfrontacji ONZ z rzeczywistością międzynarodową o wiele bardziej złożoną niż ta, z którą stykali się projektujący zręby tej organizacji w 1945 r. (fragment tekstu)

The term 'global governance', although imprecise, understood in a variety of manners and applied in diverse contexts, has been present in the literature on international relations since the end of the 20th century. It expresses the intuition of numerous researchers who follow the transformations of the changing international reality and believe that as a result thereof the manner of governing international processes (principles, standards, procedures) have been changing considerably. The paper presents the basic notions and perceptions of the contemporary international relations which are specific to the global governance perspective. The subject is introduced with the presentation of global governance sources and the accompanying terminological and methodological disputes. The notion of authority is discussed, which occupies a central position in the literature on global governance, thus being a point of departure to the discussion on the new confi guration of powers on the international stage which is being shaped as a result of globalisation processes. New forms of cooperation between informal circles and interest groups acting for solving global problems, which have not been present before, are a result of those processes. Their activity goes beyond the borders of countries, thus becoming a basis for formulating forecasts on the arising "global civil society". The final part of the paper presents the most significant weaknesses, as well as moot and arguable points in the interpretation of the contemporary international relations presented by global governance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Micklethwait, A. Wooldridge, Czas przyszły doskonały, Poznań 2003
 2. Commission on Global Governance, Our Global Neighbourhood, Oxford 1995, http://actrav.itcilo.org/actrav-english/telearn/global/ilo/globe/gove.htm (20.05.2009).
 3. R.O. Keohane, J.S. Nye, Power and Complex Interdependence, w: P.R. Viotti, M.V. Kauppi (red.), International Theory: Realism, Pluralism, Globalism, New York 1987
 4. S. Vachani, Transformations in Global Governance: Implications for Multinationals and Other Stakeholders, Northhampton 2006
 5. O. Young, International Governance: Protecting the Environment in a Stateless Society, Ithaka, NY 1994
 6. D. Held, A.G. McGrew, Governing Globalization: Power, Authority and Global Governance, Malden, MA 2002.
 7. L.S. Finkelstein, What is Global Governance, "Global Governance" 1995, nr 1
 8. M. Hewson, T.J. Sinclair (red.), Approaches to Global Governance Theory, Albany 1999
 9. J.N. Rosenau, E.O. Czempiel (red.), Governance Without Government: Order and Change in World Politics, Cambridge 1992.
 10. R. Kagan, Koniec historii i powrót marzeń, Poznań 2009
 11. R. Robertson, Globalization: Social Theory and Global Culture, London 1992
 12. J.N. Rosenau, Governance in a New Global Order, w: D. Held, A.G. McGrew, Governing Globalization: Power, Authority and Global Governance, Malden, MA 2002
 13. R.W. Cox (red.), The New Realism: Perspectives on Multilateralism and World Order, London 1997;
 14. S. Gill, New Constitutionalism, Democratization and Global Political Economy, "Peace Research Abstracts" 2000, nr 37;
 15. R.O. Keohane, J.S. Nye, Introduction, w: J.S. Nye, J. Donahue (red.), Governance in a Globalizing World, Washington 2000;
 16. J.N. Rosenau, Toward an Ontology for Global Governance, w: M. Hewson, T.J. Sinclair (red.), Approaches to Global Governance Theory, Albany 1999
 17. I.B. Neumann, O. Wæver (red.), The Future of International Relations: Masters in the Making?, London, New York 1997
 18. S.K. Sell, Private Power, Public Law: the Globalization of Intellectual Property Rights, Cambridge 2003
 19. J. Attali, Krótka historia przyszłości, Warszawa 2008
 20. U. Beck, Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej, Warszawa 2005
 21. J. Pierre, B.G. Peters, Governance, Politics and the State, London 2000.
 22. A. Wendt, Społeczna teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2008
 23. R.O. Keohane, J.S. Nye, Transnational Relations and World Politics, Cambridge 1971.
 24. D. Held, A.G. McGrew, Globalization and the End of the World Order, w: T. Dunne, M. Cox, K. Booth (red.), The Eighty Years' Crisis: International Relations 1919-1999, Cambridge 1999
 25. M.N. Barnett, R. Duvall, Power in Global Governance, Cambridge 2005
 26. K. Anderson, D. Rieff, 'Global Civil Society: 'A Skeptical View, w: H. Anheier, M. Glasius, M. Kaldor (red.), Global Civil Society 2004/5, London 2004;
 27. J. Gamble, J. King, Ch. Ku, International Law - New Actors and New Technologies: Center Stage for NGOs?, "Law and Policy in International Business" 2000, t. 31, nr 2
 28. N. Chandhoke, The Limits of Global Civil Society, w: G. Marlies, M. Kaldor, H. Anheier (red.), Global Civil Society 2002, http://www.lse.ac.uk/Depts/global/yearbook02chapters.htm (20.08.2009).
 29. J. Szacki, Ani książę, ani kupiec: obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej, Kraków 1997
 30. R. Wilkinson, Global Governance: a Preliminary Interrogation, w: R. Wilkinson, S. Hughes, Global Governance: Critical Perspectives, London 2002
 31. S. Hymer, The Multinational Corporation: a Radical Approach, Cambridge 1979
 32. J. Sachs, Nasze wspólne bogactwo. Ekonomia dla przeludnionej planety, Warszawa 2009
 33. L.M. Salamon, H.K. Anheier, Defining the Nonprofit Sector, Manchester 1997.
 34. J.G. Ruggie, Multilateralism: the Anatomy of an Institution, "International Organization" 1992, nr 3
 35. L.D. Brown, Creating Credibility: Legitimacy and Accountability for Transnational Civil Society, Bloomfield 2008
 36. http://www.stop-minom.pck.org.pl/konwencja,ottawska.php (28.07.2009).
 37. M. Mekata, Building Partnership Toward a Common Goal: Experiences of the International Campaign to Ban Landmines, w: A. Florini, The Third Force: the Rise of Transnational Civil Society, Tokyo, Washington 2000.
 38. R. Gilpin, Global Political Economy, Princeton 2001.
 39. R. Latham, Politics in a Floating World: Toward a Critique of Global Governance, w: M. Hewson, T.J. Sinclair (red.), Approaches to Global Governance Theory, Albany 1999
 40. C.N. Murphy Global Governance: Poorly Done and Poorly Understood, w: R. Wilkinson, The Global Governance Reader, London 2005.
 41. R. Wilkinson, S. Hughes, Global Governance: Critical Perspectives, London, New York 2002
 42. M.K. Nowakowski (red.), Biznes międzynarodowy. Od internacjonalizacji do globalizacji, Warszawa 2005
 43. K. Späth, Inside Global Governance: New Borders of a Concept, http://www.cpogg.org/paper%20amerang/Konrad%20Spaeth.pdf (26.08.2009).
 44. J.N. Rosenau, Turbulence in World Politics: a Theory of Change and Continuity, New York 1990
 45. K. Ohmae, The End of the Nation State: the Rise of Regional Economics, New York 1995.
 46. W.W. Werner, J.H. de Wilde, The Endurance of Sovereignty, "European Journal of International Relations" 2001, nr 7
 47. M. Dowgielewicz, Jaka przyszłość państw narodowych?, "Sprawy Międzynarodowe" 2009, nr 3
 48. Report of the National Intelligence Council's, The Contradictions of Globalization, 2020 Project, http://www.dni.gov/nic/NIC_globaltrend2020_s1.html (27.08.2009).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu