BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukaszuk Leonard (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Lotnictwo międzynarodowe w obliczu nowych wyzwań i zadań
International aviation in the face of new challenges and tasks
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2011, t. 43, nr 1/2, s. 81-103, bibliogr. 31 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Transport lotniczy, Prawo lotnicze, Lotnictwo
Air transport, Aviation law, Aviation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Mnogość problemów i możliwości społeczeństw jest współcześnie uwarunkowanych stopniem ich mobilności, a w polityce zagranicznej wielu państw dostęp do rynków licznych podmiotów oraz produktów i informacji zyskał rangę priorytetową. Zwiększanie mobilności na różnych polach umożliwia zwłaszcza nowoczesne lotnictwo. W strukturze i operacjach, tj. działaniu, międzynarodowego systemu lotniczego są brane pod uwagę żywotne interesy narodowe jako odgrywające w nich rolę centralną. Transport lotniczy stał się również katalizującym czynnikiem globalizacji. Godne uwagi są więc badania występujących relacji między polityką lotniczą i interesami narodowymi, skupiające uwagę na obecnej gospodarce światowej i tych jej obszarach, które stanowią wspólną podstawę egzystencji dla "społeczności międzynarodowej" i w których najczęściej występują sprzeczne interesy. Tworzony jest nowy reżim dla lotnictwa międzynarodowego oraz wzrasta tendencja do odchodzenia rządów od zarządzania lotnictwem międzynarodowym w skali mikro. Zezwala się przewoźnikom korzystać z możliwości rynków, gdziekolwiek mogą je znaleźć z odpowiednio dużą łatwością i odpowiedzialnością. Dzięki temu "przemysł" transportu lotniczego może aktywnie tworzyć nowe reguły zachowań na konkurencyjnym rynku. (fragment tekstu)

The author concentrates on the major issues related to the contemporary aviation with respect to its extensive international relations. These are above all the major problems of such aviation that are analysed multi-dimensionally in a broader context of the global economy system, globalisation processes and liberalisation of both transport itself and aviation services. Contemporary aviation is a significant factor which co-develops international relations on numerous planes; this arises from the recent research, the results of which were published by leading publishing houses, mainly foreign, and are now presented in this study. New problems related to aviation security, as well as perspectives for the civil aviation development and directions of the international aviation policy, including regional solutions on the European ground, are also indicated in a broader context of economic and legal issues. Significant role is ascribed to legal regulations in the international aviation, which are fairly broadly highlighted, taking into account the major considerations and the outlining development tendencies which remain strongly correlated with the processes which shape the contemporary global economy and the crucial interests of the entities which participate therein. The role of the UN and EU systems in forming the aviation policy and aviation law is also emphasised. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. E. von den Steinen, National Interest and International Aviation, London 2006.
 2. B.F. Havel, Beyond Open Skies. A New Regime for International Aviation, London 2009.
 3. M. Hoeks, Multimodal Transport Law. The Law Applicable to the Multimodal Contract for the Carriage of Goods, London 2010.
 4. N. van Antwerpen, Cross-border Provision of Air Navigation Services with Specific Reference to Europe. Safeguarding Transparent Lines of Responsibility andLiability, London 2008.
 5. L. Weber, International Civil Aviation Organization (ICAO). An Introduction, London 2007.
 6. J. Huang, Aviation Safety Through the Rule of Law. ICAO's Mechanisms and Practices, London
 7. M. Marcinko, Wybrane aspekty walki z terroryzmem w prawie międzynarodowym. Stan prawny na dzień 31 października 2007 r., Dęblin 2008.
 8. J. Sieniawski, Stopy aluminium stosowane w technice lotniczej, "Mechanik" 2009, nr 7
 9. A. Rejmak, Ratownictwo lotnicze w Polsce, Warszawa 2001.
 10. L. Łukaszuk, T. Balcerzak (red.), Lotnictwo współczesne i jego problemy, Warszawa 2007.
 11. L. Łukaszuk, Porządek prawny na morzach a lotnictwo współczesne, "Prawo Morskie" 2011, t. 27.
 12. P.A. Dutton, Caelum liberum. Air Defence Identification Zones Outisde Sovereign Airspace, "American Journal of International Law" 2009, t. 103, nr 4.
 13. Ustawa o ochronie granicy państwowej, DzU 1990, nr 78 poz. 461 z późn. zm.
 14. E. Michalak, Pył wulkaniczny - problematyka informacji przekazywanych operatorom lotniczym w świetle Konwencji Chicagowskiej, "Palestra" 2010, nr 5-6, załącznik nr 15.
 15. M. Polkowska, Zasady ubezpieczenia ryzyk lotniczych w lotnictwie cywilnym i państwowym, "Palestra" 2010, nr 5-6.
 16. M. Żylicz, Prawo lotnicze i jego znaczenie w polityce rozwoju lotnictwa, w: Krajowa Rada Lotnictwa, Dowództwo Sił Powietrznych RP. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji. Oddział Warszawski Sekcja Lotnicza. Stowarzyszenie Twórców Aeronautyki i Jej Rozwoju - STAR/PL. Konferencja Przyszłość Lotnictwa w Polsce. Referaty i prezentacje, Warszawa 27 października 2004 r.;
 17. M. Żylicz, Prawo lotnicze międzynarodowe, europejskie i krajowe, Warszawa 2002.
 18. H. Kassim, H. Stevens, Air Transport and European Union. Europeization and Its Limits, Hampshire 2010;
 19. G. Zając, Wspólna polityka lotnicza Unii Europejskiej, Przemyśl 2009;
 20. Unia Europejska. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Wspólna polityka transportowa Unii Europejskiej, Biuletyn "ABC Unii Europejskiej", Warszawa, kwiecień 2004 r.;
 21. V. Corduant, J.L. van de Wouwer, One Sky for Europe? World-wide challenges, Brussel 2001;
 22. Orzeczenia ETS w sprawach: French Seamen's /C-167/73; Nouvelles Frontières /C-209-213/84, Open Skies /C-466-469/98, 471-472/98, 475-476/98.
 23. J.L. van de Wouwer, Recent Developments and Perspectives in European and International Air Transport Law, Brussel 1998;
 24. G. Druesne, Prawo materialne i polityki Wspólnot i Unii Europejskiej, Warszawa 1996
 25. Z. Brodecki, M. Derezińska, Prawo integracji europejskiej. Zarys wykładu z wyborem źródeł, Sopot 1999
 26. R. Ostrihansky, Wspólna polityka transportowa, w: J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, Warszawa 2003
 27. G.N. Tompkins., Liability Rules Applicable to International Air Transportation as Developed by the Courts in United States. From Warsaw 1929 to Montreal 1999, London 2010.
 28. Dz.U. 2002, nr 130, poz. 1112.
 29. J. Lindenmeier, D.K. Tscheuli, The Effects oflnventory Control andDeniedBoarding on Customer Satisfaction: The Case of Capacity-based Airline Revenue Management, "Turism Management" 2008, nr 29
 30. R. Nath, B.J.H. Crans (red.), AircraftRepossession and Entforcement: Practical Aspects, London 2009, t. 2.
 31. J. Gilas, Prawo międzynarodowe prywatne, Warszawa 2002, s. 172-175.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu