BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zając Grzegorz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie)
Tytuł
Prawnomiędzynarodowe regulacje dotyczące zwalczania terroryzmu w lotnictwie cywilnym
International law regulations related to combating terrorism in civil aviation
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2011, t. 43, nr 1/2, s. 105-120, bibliogr. 14 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Terroryzm międzynarodowy, Współpraca antyterrorystyczna, Zwalczanie terroryzmu, Prawo międzynarodowe, Lotnictwo cywilne, Bezpieczeństwo w transporcie, Prawo lotnicze
International terrorism, Counterterrorism cooperation, Combating terrorism, International law, Civil aviation, Transport safety, Aviation law
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zagadnienie terroryzmu w lotnictwie cywilnym i jego zwalczanie pojawiło się pod koniec I połowy XX w. wraz z rozwojem pasażerskiego ruchu lotniczego. Określenie "terroryzm lotniczy" wskazuje na akty przemocy skierowane przeciwko żegludze powietrznej i zagrażające jej bezpieczeństwu. Precyzyjnie ujmując, terroryzmem lotniczym są nazywane wszelkie bezprawne czyny wymierzone w załogę lub pasażerów znajdujących się na pokładzie statków powietrznych, które mogą stanowić lub stanowią zagrożenie bezpieczeństwa lotu, akty narażające na niebezpieczeństwo statek powietrzny lub mienie znajdujące się na jego pokładzie oraz wszystkie działania przestępcze popełnione w portach lotniczych służących międzynarodowemu lotnictwu cywilnemu. Taka definicja jest zgodna z różnymi aspektami zawartymi w prawie międzynarodowym dotyczącym zwalczania terroryzmu lotniczego. (fragment tekstu)

Terrorism is a phenomenon which arose as a result of the development of aviation in the mid-20th century. The increasingly larger number of attacks on aviation resulted in undertaking actions on the international scale, aimed at counteracting this phenomenon. Three conventions were adopted with this respect: the Tokyo Convention of 1963, the Hague Convention of 1970, and the Montreal Convention of 1971, which, along with the Montreal Protocol of 1988, form the Tokyo-Hague-Montreal system. The first of the conventions specifies the rules of conduct of the state's bodies should one of the persons present on board of the aircraft commit a tort. The second convention concerns combating illegal seizure of aircraft, qualifying this action as crime, and compels the states to prosecute the criminals under the national legislation or pursuant to the institution of extradition. The third of the enumerated conventions includes a list of actions deemed as crimes. The Montreal Protocol, in turn, refers to combating illegal acts of violence at international airports. Developing an international mechanism for securing aviation is aimed at minimising acts of terrorism directed at this vulnerable sector. Regardless of how far stricter the regulations will be made and how detailed the check-in inspection will be, vigilance ought to be always maintained. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Liedel, Zwalczanie terroryzmu lotniczego. Aspekty prawnomiędzynarodowe, Warszawa 2003
 2. G. Zając, Dwustronne umowy o komunikacji lotniczej zawierane przez Polskę, "Przegląd Sił Powietrznych" 2005, nr 4.
 3. Civil Aviation Security Financing Study. Final Report, Studia wykonane przez Irlandzką Władzę Lotniczą oraz Aviasolutions dla Komisji Europejskiej, wrzesień 2004 r
 4. http://en.wikipedia.org/wiki/Aircraft_hijacking (22.01.2011).
 5. M. Flemming, Terroryzm polityczny w międzynarodowym prawodawstwie, "Wojskowy Przegląd Prawniczy" 1996, nr 3-4.
 6. M. Marcinko, Problematyka terroryzmu we współczesnym prawie międzynarodowym, artykuł w portalu internetowym www.psz.pl (24.05.2004).
 7. Konwencja Chicagowska
 8. R. Kuźniar, System Narodów Zjednoczonych, w: E. Haliżak, R. Kuźniar (red.), Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Warszawa 2000
 9. B. Nowak, Akty terroryzmu w lotnictwie cywilnym, "Studia Europejskie" 2003, nr 3, s. 123.
 10. Protokół Montrealski z 1988 r.
 11. I. Oleksiewicz, Znaczenie i rola terroryzmu w Europie, w: A. Olak, H. Sommer (red.), Prawa człowieka w świetle zmian współczesnego świata, Rzeszów 2007
 12. Europejska konwencja o zwalczaniu terroryzmu, podpisana w Paryżu 27 stycznia 1977 r.
 13. Dz.Urz. WE L 355, z 30 grudnia 2002 r
 14. Komisja Wspólnot Europejskich, Sprawozdanie Komisji w sprawie pierwszego sprawozdania z wykonania rozporządzenia nr 2320/2002 w sprawie ochrony lotnictwa cywilnego, COM (2005) 428, z 22 września 2005 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu