BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Reginia-Zacharski Jacek (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
"Dylemat (nie)bezpieczeństwa" we współczesnych konfliktach zbrojnych
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2011, t. 43, nr 1/2, s. 121-138, bibliogr. 82 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Konflikty zbrojne, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Prawo międzynarodowe
Armed conflicts, International security, International law
Abstrakt
Mimo obowiązującego formalnie od wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych zakazu użycia siły w stosunkach międzynarodowych, liczba konfliktów zbrojnych i wojen utrzymuje się na stosunkowo wysokim (choć zmieniającym się) poziomie, zamykającym się pomiędzy liczbami 20 i 401. Jak uzmysławiają przytoczone poniżej wyniki badań jakościowo-ilościowych, po 1988 r. można było obserwować rosnącą przewagę konfliktów rozgrywających się w schemacie innym niż państwo-państwo lub państwo-grupa państw. Zjawiska te nabrały szczególnej wyrazistości w ostatnich dwóch dekadach, naznaczonych głębokimi przewartościowaniami, w jakości i kształcie stosunków międzynarodowych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. R. Łoś, J. Reginia-Zacharski, Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010
 2. K. Eck, A Beginner's Guide to Conflict Data Finding and Using the Right Dataset, UCDP Paper # 1, Uppsala 2005
 3. A. Mack, Successes and Challenges in Conflict Management, w: Ch.A. Crocker, F.O. Hampson, P. Aall (red.), Leashing the Dogs of War: Conflict Management in a Divided World, Washington 2007.
 4. L. Yew, The Disjunctive Empire of International Relations, Aldershot 2003
 5. L. Harborn, E. Melender, P. Wallensteen, Dyadic Dimensions of Armed Conflict 1946-2007, w: L. Harborn, R. Sundberg (red.), States in Armed Conflict 2007, Uppsala 2007
 6. L. Harbon, P. Wallensteen, Patterns of Major Armed Conflicts, 2000-2009, "SIPRI Yearbook 2010", Oxford 2010, Appendix 2A.
 7. Uppsala Conflict Data Program, UCDP. Database, www.ucdp.uu.se/database, Uppsala University©2009 (20.12.2010)..
 8. E. Stepanova, Trends in Armed Conflicts, w: "SIPRI Yearbook 2008: Armaments, Disarmament and International Security", Oxford 2008
 9. M. Bowden, Black Hawk Down: a Story of Modern War, New York 1999
 10. S. Peterson, Me Against My Brother: At War in Somalia, Sudan andRwanda, New York 2001
 11. Global Conflict Trends, CSP, http://www.systemicpeace.org/conflict.htm (20.12.2010).
 12. H. Buhaug, S. Gates, H. Hegre, H. Strand, Global Trends in Armed Conflict, Oslo (PRIO), http://www.regjeringen.no/upload/UD/Temabilder/refleks/prio3.jpg - PRIO ©2009 (20.12.2010)
 13. K. Holsti, The State, War and the State of War, Cambridge 2004.
 14. T.C. Schelling, Arms and Influence, New Heaven 1966
 15. R.H. Wagner, War and the State. The Theory of International Politics, Ann Arbor, Mass., 2007.
 16. S. Van Evera, Causes of War: Power and the Roots of Conflict, New York 1999,
 17. C. Sylvest, John H. Herz and the Resurrection of Classical Realism, "International Relations" 2008, t. 22, nr 4,
 18. N.J. Wheeler, To Put Oneself into the Other Fellow's Place: John Herz, the Security Dilemma and the Nuclear Age, "International Relations" 2008, t. 22, nr 4.
 19. R. Jervis, Cooperation under the Security Dilemma, "World Politics" 1978, t. 30, nr 2;
 20. J. Czaputo- wicz, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa 2007
 21. S. Koziej, Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Toruń 2006
 22. R. Kuźniar, Polityka i siła. Studia strategiczne - zarys problematyki, Warszawa 2005
 23. R. Zięba, Pozimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa międzynarodowego, w: R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008
 24. J.S. Nye, Jr., Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa 2009
 25. W. Farnsworth, The Legal Analyst: A Toolkit for Thinking about the Law, Chicago 2001
 26. S. Hargreaves-Heap, Y. Varoufakis, Game Theory. A Critical Introduction, London 2004
 27. E. Rasmusen, Games and Information: An Introduction to Game Theory, Oxford 2002
 28. M.J. Osborne, An Introduction to Game Theory, New York 2002.
 29. Ch.L. Glaser, Rational Theory of International Politics:The Logic of Competition and Cooperation, Princeton 2010
 30. K.N. Waltz, Man, the State, and War: A Theoretical Analysis, New York, 2004.
 31. J.J. Mearsheimer, The False Promise of International Institution, "International Security" 1994/1995, t. 19, nr 3
 32. K. Booth, N.J. Wheeler, The Security Dilemma. Fear, Cooperation and Trust in World Politics, Houndmills 2008
 33. K. Booth, N.J. Wheeler Uncertainty, w: P.D. Williams (red.), Security Studies: An Introduction, New York 2008
 34. M. Walzer, Spór o wojnę, Warszawa 2006
 35. Ch.L. Glaser, The Security Dilemma Revisited, "World Politics" 1997, t. 50, nr 1.
 36. B. Posen, The Security Dilemma and Ethnic Conflict, "Survival" 1993, t. 35, nr 1
 37. G. Sorensen, After the Security Dilemma: The Challenges of Insecurity in Weak States and the Dilemma of Liberal Values, "Security Dialogue" 2007, t. 38, nr 3
 38. E. Montgomery, Breaking Out of the Security Dilemma: Realism, Reassurance, and the Problem of Uncertainty, "International Security" 2006, t. 31, nr 2
 39. M.A. Kaplan, System and Process in International Politics, London 2005
 40. R. Cooper, Pękanie granic. Porządek i chaos wXXI wieku, Poznań 2005;
 41. G. Sorensen, State Transformation and New Security Dilemma, w: E. Aydinli, J.N. Rosenau (red.), Globalization, Security, and the Nation State: Paradigms in Transition, New York 2005
 42. R. Cooper The Post-Modern State and the World Order, London 2000
 43. A. Toffler, H. Toffler, Wojna i antywojna. Jak przetrwać na progu XXI wieku?, Warszawa 1998
 44. K.N. Waltz, Nuclear Myths and Political Realities, "American Political Science Review" 1990, t. 84, nr 3
 45. C.S. Gray, Modern Strategy, Oxford 1999
 46. M.A. Kaplan, System and Process in International Politics, Colchester 2004
 47. B. Buzan, People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era, Hertfordshire 2008.
 48. P. Allan, C. Dupont, International Relations Theory and Game Theory: Baroque Modeling Choices and Empirical Robustness, "International Political Science Review" 1999, t. 20, nr 1
 49. B. Balcerowicz, Pokój i "nie-pokój" na progu XXI wieku, Warszawa 2002.
 50. P. Hassner, Koniec pewników. Eseje o wojnie, pokoju i przemocy, Warszawa 2002
 51. R.L. Schweller, Neorealism's Status-Quo Bias: What Security Dilemma?, "Security Studies" 1996, t. 5, nr 3.
 52. J.J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, New York 2001
 53. J. Snyder, R. Jervis, Civil War and the Security Dilemma, w: B. Walter, J. Snyder (red.), Civil Wars, Insecurity, and Intervention, New York 1999.
 54. R. Paul, Former Yugoslavia: The Security Dilemma that Never Was?, "European Journal of International Relations" 2000, t. 6, nr 3
 55. R. Paul, Ethnic Violence and the Societal Security Dilemma, New York 2005, s. 25-27;
 56. R.D. Petersen, Understanding Ethnic Violence: Fear, Hatred, and Resentment in Twentieth-Century Eastern Europe, Cambridge 2002
 57. D. Chirot, What Provokes Violent Ethnic Conflict? Political Choice in One African and Two Balkan Cases, w: Z.D. Barany, R.G. Moser (red.), Ethnic Politics After Communism, New York 2005
 58. P. Roe, The Intrastate Security Dilemma: Ethnic Conflict as a 'Tragedy'?, "Journal of Peace Research" 1999, t. 36, nr 2.
 59. E. Melander, The Geography of Fear: Regional Ethnic Diversity, the Security Dilemma and Ethnic War, "European Journal of International Relations" 2009, t. 15, nr 1.
 60. C. Sylvest, John H. Herz and the Resurrection of Classical Realism, "International Relations" 2008, t. 22, nr 4,
 61. N.J. Wheeler, "To Put Oneself into the Other Fellow's Place": John Herz, the Security Dilemma and the Nuclear Age, "International Relations" 2008, t. 22, nr 4
 62. K.A. Lieber, Grasping the Technological Peace: The Offense-Defense Balance and International Security, "International Security" 2000, t. 25, nr 1
 63. W. Michowicz, Genewska Konferencja Rozbrojeniowa a dyplomacja Polska, Łódź 1989
 64. A.M. Brzeziński, Dyplomacja francuska wobec konferencji rozbrojeniowej w Genewie, Łódź 1981
 65. A. Harasimowicz, Dyplomacja brytyjska wobec zagadnienia rozbrojenia. 1921-1937, Łódź 1989
 66. J. Reginia-Zacharski, Zatrzymać bestię w klatce. Brytyjska taktyka na Konferencji Rozbrojeniowej w Genewie (1932-1933), Włocławek 2009
 67. D. Richardson, The Geneva Disarmament Conference, w: D. Richardson, G.A. Stone, G. Stone (red.), Decisions and Diplomacy. Studies in Twentieth Century International History, London
 68. H. Munkler, Wojny naszych czasów, Kraków 2004
 69. R. Jervis, Perception and Misperception in International Politics, Princeton 1976
 70. R. Jervis, System Effects: Complexity in Political and Social Life, Princeton 1999
 71. R. Jervis, J. Gross Stein, R.N. Lebow, Psychology and Deterrence, Baltimore 1981
 72. A. Collins, State-Induced Security Dilemma Maintaining the Tragedy, "Cooperation and Conflict" 2004, t. 39, nr 1
 73. H. Gintis, Game Theory Evolving: A Problem-Centered Introduction to Modeling Strategic Interaction, Princeton 2000
 74. J. Herz, International Politics in the Atomic Age, New York 1966
 75. P. Wallensteen, Understanding Confict Resolution: War, Peace, and the Global System, London 2007
 76. S. Dalby, Contesting an Essential Concept: Reading the Dilemmas in Contemporary Security Discourse, w: K. Krause, M.C. Williams (red.), Critical Security Studies: Concepts and Cases, London 1997.
 77. M. van Creveld, The Indispensable Nuclear Bomb, w: G. Prins, H. Tromp (red.), The Future of War, The Hague 2000
 78. J. Kondziela, Badania nad pokojem - teoria i jej zastosowanie, Warszawa 1974.
 79. K.R. Adams, Attack and Conquer? International Anarchy and the Offense-Defense-Deterrence Balance, "International Security" 2003/2004, t. 28, nr 3
 80. Z. Cesarz, E. Stadtmuller, Problemy polityczne współczesnego świata, Wrocław 2002
 81. M. Kawałowski, Koncepcja grup bojowych Unii Europejskiej, "Kwartalnik Bellona" 2007, nr 1;
 82. M. Kawałowski, Realizacja koncepcji grup bojowych Unii Europejskiej, "Kwartalnik Bellona" 2007, nr 2
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu