BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wróbel Anna (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Strefa wolnego handlu Stany Zjednoczone-Republika Korei
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2011, t. 43, nr 1/2, s. 157-179, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Strefy wolnego handlu, Handel międzynarodowy
Free trade area, International trade
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki, Korea Południowa, Republika Korei
United States of America (USA), South Korea, Republic of Korea
Abstrakt
W gospodarce światowej można zaobserwować intensywny rozwój dwustronnych porozumień handlowych. W samym tylko regionie Azji i Pacyfi ku w ciągu pięciu lat liczba bilateralnych porozumień o wolnym handlu wzrosła ponad pięciokrotnie, z 57 umów w 2002 r. do 176 w październiku 2006 r. (por. wykres 1). Wśród przyczyn tego zjawiska można wskazać na trudności w negocjacjach na forum Światowej Organizacji Handlu. Wiele państw niezadowolonych z dotychczasowego przebiegu negocjacji Rundy Doha, dążąc do zapewnienia większego otwarcia rynków zagranicznych dla własnych towarów i usług, uczestniczy w rokowaniach bilateralnych lub regionalnych, które mają zapewnić realizację tego celu. W ten sposób mimo przeciągających się negocjacji handlowych na forum WTO następuje postęp w zakresie liberalizacji handlu. W związku z ograniczeniem liczby państw uczestniczących w rokowaniach nie tylko szybciej udaje się osiągnąć satysfakcjonujące partnerów porozumienie, lecz także w ramach bilateralnych i regionalnych układów handlowych, zazwyczaj wynegocjowane korzyści są większe niż w negocjacjach w ramach wielostronnego systemu handlowego WTO. Wzrost zainteresowania porozumieniami bilateralnymi i regionalnymi wynika zatem ze zwykłego rachunku zysków i strat. Oczekuje się bowiem, iż układy obejmujące mniejszą liczbę partnerów pozwalają na osiągnięcie korzyści z wolnego handlu przy mniejszych kosztach dostosowawczych, które zawsze towarzyszą tego rodzaju procesom. Dodatkowo przy porozumieniach bilateralnych i regionalnych możliwa jest przynajmniej częściowa ochrona mniej konkurencyjnych, czy wręcz nieefektywnych przemysłów rodzimych przed globalną konkurencją. W długim okresie nie jest to korzystne, gdyż utrudnia niezbędne przekształcenia i zmniejsza efektywność i konkurencyjność gospodarki. W krótkim czasie pozwala jednak na pewne oszczędności lub odsunięcie w czasie kosztów, co nie byłoby możliwe w przypadku gospodarki w pełni otwartej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. R.E. Baldwin, Managing the Noodle Bowl: The Fragility of East Asian Regionalism, "CEPR Discussion Paper" 2006, nr 5561
 2. R.E. Baldwin, Multilateralising Regionalism: Spaghetti Bowls as Building Blocs on the Path to Global Free Trade, "World Economy" 2006, t. 29, nr 11
 3. R. Sally, New Frontiers in Free Trade, Globalization's Future and Asian's Rising Role, Washington D.C. 2008.
 4. J. Menon, Bilateral Trade Agreements and the World Trade System, "ADBI Discussion Paper" 2006, nr 57
 5. J. Menon, Dealing with the Proliferation of Bilateral Free Trade Agreements, "The World Economy" 2009, t. 32
 6. J. Bhagwati, Termites in the Trading System, How Preferential Agreements Undermine Free Trade, Oxford 2008
 7. Ministry of Foreign Affairs and Trade, Republic of Korea, http://www.mofat.go.kr (4.02.2011).
 8. A. Jarczewska-Romaniuk, Zagraniczna polityka ekonomiczna Stanów Zjednoczonych po zakończeniu zimnej wojny, w: E. Haliżak i in. (red.), Stosunki międzynarodowe w XXI wieku. Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006
 9. J. Nakonieczna, Ameryka Łacińska w procesie integracji zachodniej hemisfery, w: M.F. Gawrycki (red.), Procesy integracyjne w Ameryce Łacińskiej, Warszawa 2007
 10. A. Wróbel, Strefa Wolnego Handlu Ameryk, w: M.F. Gawrycki (red.), Procesy integracyjne w Ameryce Łacińskiej, Warszawa 2007
 11. M.F. Gawrycki, Kryzys stosunków międzyamerykańskich na progu XXI w., "Stosunki Międzynarodowe-International Relations" 2006, t. 33, nr 1-2
 12. J.J. Schott (red.), Free Trade Agreements: US Strategies and Priorities, Washington D.C. 2003.
 13. J.J. Scott, S.C. Bradford, T. Moll, Negotiating the Korea-United States Free Trade Agreement, "Policy Briefs in International Economics" 2006, nr PB06-4
 14. US International Trade Commission Trade Database, http://dataweb.usitc.gov (10.10.2010).
 15. J.J. Schott, The Korea-US Free Trade Agreement: A SummaryAssessment, Peterson Institute for International Economies, "Policy Brief' 2007, nr PB-07-7
 16. C. Young-kyun, The Busch Administration andKorea-U.S. Trade Relations, "East Asian Review" 2001, t. 13, nr 1.
 17. H. Wojciechowski, Międzynarodowe rynki towarów i usług, Poznań 1998.
 18. United States Trade Representative, www.ustr.gov (10.10.2010).
 19. U.S. Department of Commerce, International Trade Administration, Top U.S. Export Markets, Free Trade Agreement and Country Sheets, Washington D.C. 2008
 20. W.H. Cooper, M.E. Manyin, The ProposedSouth Korea-U.S. Free Trade Agreement (KORUS FTA), CRS Report for Congress, April 2007, RL33435.
 21. A. Wróbel, Ameryka Łacińska wobec liberalizacji międzynarodowego sektora usług, w: M.F. Gawrycki (red.), Ameryka Łacińska wobec wyzwań globalizacji, Toruń 2006
 22. Korea-United States Free Trade Agreement, Final Text, źródło: http://www.ustr.gov/Trade_Agreements/Bilateral/Republic_of_Korea_FTA/Final_Text/Section_Index.html (1.11.2010).
 23. A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 2003
 24. L. Kasprzyk, J. Nakonieczna, Skutki przystąpienia Polski do unii celnej, w: E. Haliżak (red.), Polityka zagraniczna i wewnętrzna państwa w procesie integracji europejskiej, Bydgoszcz-Warszawa 2004
 25. I. Choi, J.J. Schott, Free Trade between Korea and the United States?, Institute for International Economics, "Policy Analyses in International Economics" 2001, nr 62;
 26. US International Trade Commission, US-Korea FTA: The Economic Impact of Establishing a Free Trade Agreement (FTA) between the Unites States and the Republic of Korea, Washington 2001;
 27. K. Kiyota, R.M. Stern, Economic Effects of a Korea-U.S. Free Trade Agreement, Washington D.C. 2007
 28. Skutki liberalizacji handlu rolnego w ramach Rundy Doha (WTO) dla Polski, Warszawa 2006
 29. T. Hertel, M. Tsigas, The Structure of GTAP, w: T. Hertel (red.), Global Trade Analysis, Cambridge 1999.
 30. I. Cheng, Y Wang, Korea-U.S. FTA Policy: Prospects and Analysis, Working Paper / Korea Institute For International Economic Policy, 1999
 31. C. McDaniel, A. Fox, U.S.-Korea FTA: The Economic Impact of Establishing a Free Trade Agreement (FTA) between the United States and the Republic of Korea, USITC Publications 2001, nr 3452.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu