BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Martyniec Łukasz (Kancelaria Sukcesyjna MARTYNIEC), Rataj Paweł (Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Rataj i Współpracownicy)
Tytuł
Wybrane postulaty dotyczące zmian w przepisach prawa w zakresie ułatwienia sukcesji w firmach rodzinnych
Selected Changes Suggested in the Legal Regulations Facilitating Succession in Family Businesses
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 7, cz. 1, s. 115-127, bibliogr. 9 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy Rodzinne - współczesne nurty badań i praktyki zarządzania
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Regulacje prawne
Family-owned business, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Prezentowane w niniejszym artykule postulaty powinny być traktowane jako uwagi wstępne - wymagają dalszej, pogłębionej analizy stanu systemu prawnego przez specjalistów z kilku dziedzin: prawa rodzinnego, cywilnego, handlowego i gospodarczego oraz podatków, w oparciu na doświadczeniach praktyków skupionych wokół firm rodzinnych. Nie jest to analiza prawna poszczególnych przepisów lub propozycja konkretnych zmian, lecz na razie zarysowanie podstawowych problemów. Poniższe postulaty nie obejmują całego zakresu tej złożonej problematyki - autorom udało się zarysować podstawowe obszary, wywołujące najwięcej wątpliwości. Pod pojęciem sukcesji rozumiemy zarówno obszar planowania oraz przeprowadzania zmiany międzypokoleniowej w firmie, dokonywanej za życia seniorów w ramach obowiązujących norm prawa, jak też zmiany własności firmy rodzinnej mających miejsce drogą dziedziczenia, czy to ustawowego, czy testamentowego. Sukcesja odbywająca się drogą dziedziczenia ma to do siebie, że nie sposób ustalić terminu jej przeprowadzenia w konkretnym przypadku, a postulaty zmian w prawie mają na celu usprawnienie możliwości zabezpieczenia zachowania ciągłości zarządzania firmą oraz majątkiem w danej rodzinie, przy wykorzystaniu norm prawnych skutkujących mortis causa. Szczególnie na tej płaszczyźnie, w opinii autorów, pozostaje po stronie ustawodawcy wiele do zrobienia, jako że śmierć właściciela lub wspólnika w firmie rodzinnej wywołuje jednocześnie skutki prawne na gruncie wielu gałęzi prawa. Brakuje zaś dotąd spójnego, jednolitego spojrzenia na ich wzajemne powiązania, adekwatnego do wymogów, które stawia sukcesja w firmach rodzinnych. A należy pamiętać, iż luki prawne, przedłużające się w czasie procedury spadkowe czy wątpliwości na tle podatków przekładają się w takiej sytuacji na daleko idące problemy, dotyczące ciągłości zarządzania firmy rodzinnej lub na jej sytuację finansową. Poniżej omawiamy kolejno podstawowe obszary, które powinny zostać ponownie przemyślane oraz - w naszej ocenie - poddane zmianom na poziomie legislacji. (fragment tekstu)

The paper focuses on legal aspects of succession in Polish family businesses. The aspects discussed here were carefully selected with the view of improving the process of succession. In the introduction, the authors present legally relevant definitions of a family business and of succession itself. The authors then move on to comment on some changes proposed in certain areas of civil and commercial law. Improvements to the legal system are suggested in the areas of inheritance law, family law, company law and tax law. The rationale behind the changes is to take a fresh look at the legal system in order to address numerous ambiguous regulations, loopholes and lack of appropriate solutions which would facilitate succession in family businesses. The suggested improvements are connected with laws that regulate the process of handing down a functioning business by way of succession, i.e. in a situation when a number of regulations from different areas of law come together and are currently not very coherent or organized. In the summary, the authors stress the contributory nature of their analysis. They point out that a serious debate must be initiated in the legal community and regulations must be scrutinized and revisited in the light of experiences coming from the ever more popular process of succession undertaken in family businesses. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bugajna-Sporczyk D. (1998), Dziedziczenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Prawo Spółek, nr 1 z 1998 r.
  2. Kremis J. (1993), Wpływ woli podmiotu na zakres spadku, "Przegląd Prawa i Administracji", Wrocław.
  3. Martyniec Ł. (2013), Strategia dla sukcesji biznesu w Polsce potrzebna na wczoraj, "Magazyn Przedsiębiorcy", nr 12 z 2013 r., Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej.
  4. Martyniec Ł., Sukcesja indywidualnej działalności gospodarczej, www.planowaniespadkowe.pl, 2014, http://www.planowaniespadkowe.pl/planowanie-spadkowe-i-sukcesja-w-firmie/sprawd%C5%BA-jak-to-wygl%C4%85da-w-twojej-firmie/sukcesja-indywidualnej-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-gospodarczej/, dostęp 19 lutego 2014 r.
  5. Popiołek W. (2010), O dziedziczeniu udziału w spółce jawnej (w:) Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, Warszawa.
  6. Rygoł M. (2001), Skutki śmierci wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością według kodeksu spółek handlowych, "Przegląd Sądowy", nr 3/3.
  7. Spiechowicz P. (2012), Charakter praw nabywanych przez spadkobierców wspólnika spółki jawnej na podstawie klauzuli umownej z art. 60 par. 1 k.s.h., "Przegląd Prawa Handlowego", nr 8.
  8. Sułkowski Ł., Marjański A. (2011), Firmy rodzinne, Poltext, Warszawa.
  9. Zakrzewski P. (2012), Udział spółkowy wspólnika spółki jawnej jako przedmiot następstwa prawnego mortis causa pod tytułem szczególnym, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu