BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gnaś Herbert (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Międzyrządowy Komitet Negocjacyjny w procesie negocjacji klimatycznych
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2011, t. 43, nr 1/2, s. 199-217, bibliogr. 26 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Negocjacje międzynarodowe, Zmiany klimatyczne, Globalna polityka ekologiczna, Międzynarodowa współpraca ekologiczna, Międzynarodowe konwencje ekologiczne
International negotiations, Climate change, Global environmental policies, International ecological cooperation, International environmental conventions
Abstrakt
Zjawisko globalnego ocieplenia jest jednym z wyzwań, przed jakim stoi ludzkość. Problem ten został dostrzeżony już w latach 70. XX w., zaś na przełomie dwóch kolejnych dekad środowisko międzynarodowe podjęło próbę przyjęcia rozwiązań mających na celu zredukowanie skali przyczyny tego zjawiska - emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Za cel postawiono przyjęcie efektywnego dokumentu, którego zobowiązania miały w procesie ich realizacji doprowadzić do ograniczenia przez rozwinięte państwa wspomnianej emisji. Zadanie to zostało postawione przed Międzyrządowym Komitetem Negocjacyjnym ds. Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Intergovenmental Negotiating Committee - INC - for a Framework Convention on Climate Change - FCCC), zwanej także Ramową Konwencją Klimatyczną, która miała stać się dokumentem przygotowanym w procesie negocjacji. Wraz z podjętymi w ramach Komitetu pracami rozpoczął się proces negocjacji klimatycznych, mający na celu stałą adaptację środowiska międzynarodowego do postępujących zmian klimatycznych: nakładania na państwa nowych zobowiązań, negocjowania ich oraz tworzenia nowych mechanizmów działania i współpracy. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. D. L. Feldman, Iterative Functionalism and Climate Management Organizations: From Intergovernmental Panel on Climate Change to Intergovernmental Negotiating Committee, w: R.V. Bartlett, P.A. Kurian, M. Malik (red.), International Organizations and Environmental Policy, Westport 1995
 2. K. Ramakrishna, O.R. Young, International Organizations in a Warming World: Building a Global Climate Regime, w: I.M. Mintzer (red.), Confronting Climate Change: Risks, Implications and Responses, Cambridge 1993,
 3. S. Agrawala, Structural and Process History of the Intergovernmental Panel on Climate Change, "Climatic Change" nr 39
 4. M.J. Hotzler (red.), Annual Energy Outlook 2001 With Projections to 2020, December 2000, Waszyngton 2000
 5. Emissions of Greenhouse Gases in the United States 1999, Waszyngton 2000
 6. Media Release, Senator the Hon Penny Wong, Minister for Climate Change and Water, Transcript of Interview with Tony Jones, Subject: Ratification of the Kyoto Protocol, International Climate Negotiations, Emissions Trading and Energy, 11 March 2008, www.environment.gov.au/minister/wong/2008/pubs/tr20080312.pdf (14.11.2008).
 7. 16 Years of Scientific Assesment in Support of the Climate Convention, December 2004, www.ipcc.ch/pdf/10th-anniversary/anniversary-brochure.pdf (30.11.2008)
 8. D. Bodansky, Prologue to Climate Change Convention, w: I.M. Mintzer, J.A. Leonard, Negotiating Climate Change: The Inside Story of the Rio Convention, Nowy Jork 1994
 9. T. Scodvin, Structure and Agent in the Scientific Diplomacy of Climate Change - an Empirical Case Study of Science Policy Interaction in the Intergovernmental Panel on Climate Change, Dordrecht 2000
 10. C. Dasgupta, The Climate Change Negotiations, w: I.M. Mintzer, A.J. Leonard, Negotiating Climate Change, Nowy Jork 1994
 11. Report of the Intergovernmental Negotiating Committee for a Framework Convention on Climate Change on the work of its first session, held at Washington, D.C., from 4 to 14 February 1991, A/AC.237/6, 8 March 1991, http:// unfccc.int/resource/docs/a/06.pdf (23.05.2009).
 12. J.E. Butler, A. Ghai, The United Nations Framework Convention on Climate Change: Implementation and Compliance, w: M.G. Schechter (red.), United Nations-sponsored World Conferences: Focus on Impact and Follow-up, Nowy Jork 2001
 13. Report of the Intergovernmental Negotiating Committee for a Framework Convention on Climate Change on the Work of Its Second Session, Held at Geneva from 19 to 28 June 1991, A/AC/237/9, 19 sierpnia 1991 r., http://unfccc.int/resource/docs/a/09.pdf (23.05.2009).
 14. United Nations Framework Convention on Climate Change, unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf (30.11.2008);
 15. Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf (14.09.2008);
 16. Report of the Intergovernmental Negotiating Committee for a Framework Convention oc Climate Change on the Work of Its Third Session, held at Nairobi from 9 to 20 September 1991, A/AC.237/12, 25 October 1991, http://unfccc.int/resource/docs/a/12.pdf, 23.05.2009,
 17. Annex II, Consolidated Working Document, Note by the Secretariat, w: Report of the Intergovernmental Negotiating Committee for a Framework Convention on Climate Change on the Work of Its Fourth Session, Held at Geneva from 9 to 20 December 1991, A/AC.237/15, 29 January 1992, http://unfccc.int/resource/docs/a/15_1.pdf (23.05.2009)
 18. http://unfccc.int/resource/docs/a/15_2.pdf (23.05.2009)
 19. Protection of Global Climate for Present and Future Mankind, A/RES/46/169, 19 December 1991, http://www.un.org/documents/ga/res/46/a46r169.htm, 25.05.2009.
 20. Revised Text under Negotiation, w: Report of the Intergovernmental Negotiating Committee for a Framework Convention on Climate Change on the Work of the First Part of Its Fifth Session, held at New York from 18 to 28 February 1992, A/AC.237/18 (Part I), 10 March 1992, http://unfccc.int/resource/docs/a/18p1.pdf (23.05.2009)
 21. Report of the Intergovernmental Negotiating ComMittee for a Framework Convention on Climate Change on the Work of the Second Part of Its Fifth Session, held at New York from 30 April to 9 May 1992, A/AC.237/18 (Part II), 16 October 1992, http://unfccc.int/resource/docs/a/18p2.pdf (23.05.2009).
 22. Protokół Montrealski w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, "Dziennik Ustaw" 1992, nr 98, poz. 490
 23. Konwencja o Różnorodności Biologicznej, "Dziennik Ustaw" 2002, nr 184, poz. 1532
 24. Report of the Joint Working Group of the Officers of the IPCC and the UNFCCC, FCCC/SBSTA/1997/CRP. 1, 25 February 1997, http://unfccc.int/resource/docs/1997/sbsta/crp01.pdf (23.05.2009).
 25. United Nations Framework Conventionon Climate Change, http://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf (30.11.2008)
 26. Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf (14.09.2008)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu