BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojciuk Anna (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Metody twórczej pracy grupowej w analizie polityki zagranicznej i dydaktyce stosunków międzynarodowych
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2011, t. 43, nr 1/2, s. 219-234, bibliogr. 31 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Praca grupowa, Polityka zagraniczna, Stosunki międzynarodowe, Dydaktyka, Metody dydaktyczne
Team work, Foreign policy, International relations, Teaching, Didactic methods
Abstrakt
W ostatniej dekadzie grupowe techniki analizowania polityki zagranicznej zrobiły zawrotną karierę w instytucjach akademickich, badawczych, wywiadowczych, a także, jak pokazują omówione w tym tekście doświadczenia, okazują się przydatne w dydaktyce stosunków międzynarodowych. Celem jest omówienie zasad stosowania ustrukturyzowanych technik pracy grupowej w analizie stosunków międzynarodowych, pokazanie możliwości, jakie dają te metody oraz ich ograniczeń. Co szczególnie interesujące z akademickiego punktu widzenia, narzędzia te mają zarówno zastosowanie badawcze, jak i dydaktyczne. Odpowiada to zapotrzebowaniu politologów pracujących na wyższych uczelniach, którzy z jednej strony poszukują nowoczesnych metod analitycznych do prowadzenia własnych badań, a z drugiej - pozostają nauczycielami i w tej roli zainteresowani są rozwijaniem instrumentarium dydaktycznego. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Nowa encyklopedia powszechna PWN, Warszawa 1995, s. 747.
 2. M. Sułek, Prognozowanie i symulacje międzynarodowe, Warszawa 2010
 3. J. Antoszkiewicz, Metody heurystyczne. Twórcze rozwizywanieproblemów, Warszawa 1990
 4. A.F. Osborn, Applied Imagination: Principles and Procedures of Creative Problem Solving, New York 1953.
 5. http://www.google.com/corporate/culture.html
 6. W. Huitt, Success in the Conceptual Age: Another paradigm shift. Referat wygłoszony na 32 Annual Meeting of the Georgia Educational Research Association, Savannah, GA, October 26, 2007,
 7. http://www.edpsycinteractive.org/papers/conceptual_age.pdf.
 8. Vision 2015: A Globally Networked and Integrated Intelligence Enterprise, Washington D.C. 2008,
 9. R.J. Heuer Jr., R.H. Pherson, Structured Analytic Techniques for Intelligence Analysis, Washington D.C. 2010.
 10. R.J. Heuer Jr, Psychology of Intelligence Analysis, Center for the Study of Intelligence, Central Intelligence Agency, 1999
 11. https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/books-and-monographs/psychology-of-intelligence-analysis/index.html
 12. http://www.pherson.org/.
 13. Global Trends 2025: A Transformed World, Washington D.C.: National Intelligence Council; US Government Printing Office, 2008, http://www.dni.gov/nic/NIC_2025_project.html
 14. J. Davis, Why Bad Things Happen to Good Analysts, w: R.Z. George, J.B. Bruce (red.), Analyzing Intelligence: Origins, Obstacles, and Innovations, Washington D.C. 2008.
 15. R. Jervis, Perception and Misperception in International Politics, Princeton 1976
 16. D. Tapscott, A. Williams, Wikinomics. How Mass Collaboration Changes Everything, London 2006.
 17. D. Tapscott, A. Williams, Macrowikinomics: Rebooting Business and the World, New York 2010.
 18. P. Friga, The McKinsey Engagement: A Powerful Toolkit For More Efficient and Effective Team Problem Solving, New York 2008;
 19. E. Rasiel, The McKinsey Mind: Understanding and Implementing the Problem-Solving Tools and Management Techniques of the World's Top Strategic Consulting Firm, New York 2001;
 20. E. Rasiel, The McKinsey Way, New York 1999;
 21. C. Stern, The Boston Consulting Group on Strategy: Classic Concepts and New Perspectives, New York 2006.
 22. R. Heifetz, A. Grashow, M. Linsky, The Practice of Adaptive Leadership, Cambridge M.A. 2009
 23. R. Heifetz, Leadership Without Easy Answers, Cambridge M.A., 1995.
 24. L. Hirshhorn, T. Gilmore, The New Boundaries of the 'Boundaryless' Company, "Harvard Business Review" maj-czerwiec 1992 r
 25. Ch. Argyris, D.A. Schon, Organizational Learning: A Theory of Action Perspective, Reading, Mass. 1978
 26. P. Senge, The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization, New York 1990.
 27. Ch. Argyris, Strategy, Change and Defensive Routines, Boston 1985.
 28. T. Proctor, Creative Problem Solving for Managers: Developing Skills for Decision Making and Innovation, 2010.
 29. E. Bardach, A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving, New York 2008.
 30. W. Heisenberg, Physics and Beyond: Encounters and Conversations, New York 1971.
 31. T. Hurson, Think Better: An Innovators Guide to Productive Thinking, New York 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu