BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stec Sławomir (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie)
Tytuł
Koszty wdrażania i funkcjonowania instrumentów jakości w gospodarstwach rolnych prowadzących produkcję zwierzęcą
Costs of Implementation and Operation of the Quality Instruments on Farms Engaged in Livestock Production
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 369-373, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Produkcja zwierzęca, Produkcja rolna, Zarządzanie jakością, Koszty produkcji
Arable farm, Animal production, Agricultural production, Quality management, Production costs
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W publikacji przedstawiono koszty jakie powstają podczas wdrażania i stosowania instrumentów jakości gospodarstwach rolnych zajmujących się produkcją zwierzęcą. Jednocześnie scharakteryzowano obowiązujące regulacje prawne, wymogi zootechniczne i higieniczne oraz systemy zarządzania jakością stosowane w produkcji zwierzęcej. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to characterize costs that arise during the implementation and application of the instruments of quality on farms dealing with livestock production. The characteristics includes the source of the cost criterion, the criterion for the cost center and therefore the criterion of the production. At the same time, the existing regulations, zootechnical and sanitary requirements and the quality management systems used in the animal production were characterized. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ciechan-Kujawa M. 2005: Rachunek kosztów jakości. Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 65.
 2. Groenveld C. 2007: ISO 22000-dlaczego warto go wdrożyć. "Ekopartner-jako-zarządzanie-środowisko", 3(4), 3-5.
 3. Juran J.M. 1989: Juran In Leadership for Quality: An Executive Handbook. Free Press, New York, 199.
 4. Kamyczek M. 2009: Żywienie świń, a dobrostan zwierząt. "Trouw i MY", 05, 8-11.
 5. Kolman R. 1994: Sterowanie jakością wytwarzania. Politechnika Gdańska, Gdańsk, 41-43.
 6. Kosek-Paszkowska K. 2008: Systemy zarządzania jakością w gospodarstwie rolnym. "Przetwórstwo Spożywcze", 4, 27-28.
 7. Lisiecka K. 2000: Koszty jakości. [w:] Menedżer jakości: jakość, środowisko, bezpieczeństwo (red. J. Bagiński). Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 313.
 8. Morkis G. 2006: Stopień wdrożenia GHP, GMP i HACCP w przemyśle spożywczym. "Żywność. Nauka, Technologia, Jakość", 3(48), 129-145.
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 października 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu transportu zwierząt. Dz.U. Nr 185, poz. 1809.
 10. Rozporządzenie z 9 sierpnia 2004 r. z p. zm. w sprawie warunków i trybu potwierdzania kwalifikacji kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt. Dz.U. 2005 Nr 131 poz. 1098.
 11. Tatka M. 2009: Minimalne wymagania wzajemnej zgodności w gospodarstwach rolnych - cross compliance. CDR, Poznań, 1-6.
 12. Truszczyński M., Kołacz R. 2009: Poszerzenie zakresu działalności OIE o problematykę bezpieczeństwa żywności i dobrostanu zwierząt rzeźnych. "Medycyna Weterynaryjna", 65(11), 731-734.
 13. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Dz.U. z 2003 r. Nr 11, poz. 1002.
 14. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Dz. U. z 2008 Nr 213, poz. 1342.
 15. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji zwierząt. Dz.U. z 2004. Nr 91, poz. 872 z późn. zm.
 16. Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego. Dz.U. z 2006 r. poz. 127.
 17. Zymonik Z. 2005: Koszty jakości- ewidencjonowanie, analizowanie. [w:] Zarządzanie jakością. Cz. 2. Normy ISO serii 9000, WCTT, PWR, Wrocław, 47.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu