BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuś Agnieszka (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Żurakowska-Sawa Joanna (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Tytuł
Wskaźniki rynkowe a informacje makroekonomiczne na przykładzie przedsiębiorstw przemysłowych
Market Indicators and Macroeconomic Information on the Example of Industrial Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 99, s. 383-395, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo przemysłowe, Wskaźniki makroekonomiczne, Wartość rynkowa przedsiębiorstwa, Analiza danych statystycznych
Industrial enterprises, Macroeconomic indicators, Market value of enterprise, Statistical data analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest zbadanie liniowych zależności korelacyjnych między wskaźnikami rynkowymi, a wskaźnikami makroekonomicznymi gospodarki państwa. Źródłowe dane do obliczeń pochodzą z kwartalnych jednostkowych sprawozdań finansowych, dostępnych w bazie Notoria Serwis oraz sprawozdań z działalności zarządu zamieszczonych na stronach internetowych spółek. W opracowaniu wykorzystano również informacje zawarte w kwartalnych raportach statystycznych GUS - wskaźniki makroekonomiczne. Zakres badań obejmował okres od 2004 do 2009 roku. (abstrakt oryginalny)

In this paper presented the linear correlations analysis between the market indicators of industrial companies and macroeconomic indicators. The studies included industrial companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The period of research covered the years 2004-2009. The empirical findings show both positive and negative linear correlations between market indicators listed companies which assessing the position of these companies in the securities market and the macroeconomic indicators. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. FAMA E.F.: Stock Returns, Real Activity, Inflation, and Money. American Economic Review, 1981, 71(4).
  2. GARGUL H.: Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych. Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
  3. JAJUGA K.: Podstawy inwestowania na rynku papierów wartościowych. Giełda Papierów Wartościowych, Warszawa 2007.
  4. Notoria Serwis: Wyniki finansowe spółek giełdowych (CD). 2010.
  5. NOWAK E. (red.): Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa, 2001.
  6. OLZACKA B., PAŁCZYŃSKA-GOŚCINIAK R.: Jak oceniać firmę. Metodyka badania, przykłady liczbowe. ODDK, Gdańsk 2007.
  7. PODGÓRSKI J.: Statystyka dla studiów licencjackich. PWE, Warszawa 2001.
  8. SIERPIŃSKA M., JACHNA T.: Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu