BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strzelecka Agnieszka (Politechnika Koszalińska), Zawadzka Danuta (Politechnika Koszalińska), Szafraniec-Siluta Ewa (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Znaczenie dzierżawy użytków rolnych dla kierunku produkcji rolnej gospodarstw towarowych w Polsce
The Importance of Agricultural Land Lease for Production Specialization of Commodities' Farms in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 374-378, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja rolna, Gospodarstwa rolne, Użytki rolne, Dzierżawa gruntów
Agricultural production, Arable farm, Agricultural land, Land lease
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu była odpowiedź na pytanie, jaka jest zależność pomiędzy dzierżawą użytków rolnych a specjalizacją produkcji rolnej gospodarstw w Polsce. Badaniu poddane zostały towarowe gospodarstwa rolne w Polsce prowadzące rachunkowość rolną w latach 2004-2009. W pracy wykorzystano dane empiryczne pochodzące z Polskiego FADN (Farm Accountancy Data Network). Aby osiągnąć założony w pracy cel, zbadano gospodarstwa rolne w Polsce z uwzględnieniem ich specjalizacji oraz wielkości ekonomicznej. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to answer the following questions: how does the specialization of the farm determines the scale of agricultural land used and what is the share of land leased by the agricultural producers. There were examined commodity farms in Poland which kept the books of agricultural account from 2004 to 2009. The paper uses empirical data from the Polish FADN (Farm Accountancy Data Network). To achieve the goal of this work, we examined the agricultural farms in Poland in terms of their specialization and economic size. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czyżewski A., Henisz-Matuszak A. 2006: Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 15-16.
 2. Felińska M. 2011: Wyprzedaż bez promocji. "Rolnik Dzierżawca", 2(167), 5-7.
 3. Grzelak A. 2008: Związki gospodarstw rolnych z rynkiem w Polsce po roku 1990. Próba określenia intensywności i efektywności. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 213-214.
 4. Przestały rosnąć 2011: "Rolnik Dzierżawca", 3(168), 12-13.
 5. Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2009 r., Warszawa, 2010, 30-35.
 6. Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy, IERiGŻ - PIB, Warszawa grudzień 2008, 26.
 7. Sikorska A. 2006: Dzierżawa jako instrument przemian w strukturze agrarnej gospodarstw chłopskich w Polsce. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa, 2 i dalsze.
 8. Szymańska M. 2002: Dzierżawa jako jedna z form użytkowania gruntów rolniczych. Rocznik Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań, 147-152.
 9. Tańska-Hus B. 2010: Dzierżawa jako instrument mobilności gruntów w Polsce na przestrzeni wieków, "Rocz. Nauk. Roln." seria G, 97, 3, 279-289.
 10. Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Dz.U. 1991. Nr 107 poz. 464.
 11. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2004 roku. Część I. Wyniki standardowe, IERiGŻ - PIB, Warszawa 2005, 50, 57, 64.
 12. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2005 roku. Część I. Wyniki standardowe, IERiGŻ - PIB, Warszawa 2006, 40, 48, 56.
 13. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2006 roku. Cześć I. Wyniki standardowe, IERiGŻ - PIB, Warszawa 2007, 40,48, 56.
 14. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2007 roku. Część I. Wyniki standardowe. IERiGŻ - PIB, Warszawa 2008, 40, 47, 54.
 15. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2008 roku. Część I. Wyniki standardowe, IERiGŻ - PIB, Warszawa 2009, 40, 47, 54.
 16. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2009 roku. Część I. Wyniki standardowe, IERiGŻ - PIB, Warszawa 2010, 40, 47, 54.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu