BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szafraniec-Siluta Ewa (Politechnika Koszalińska), Zawadzka Danuta (Politechnika Koszalińska), Strzelecka Agnieszka (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Ocena zmian w produkcji rolnej w Polsce według typów rolniczych w latach 2004-2009
Evaluation of Changes in Agricultural Production in Poland According to Agricultural in the Years 2004-2009
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 379-383, rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja rolna, Rachunkowość rolna, Wartość dodana
Agricultural production, Agricultural accountancy, Value added
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza i ocena zmian wielkości produkcji rolnej według typów rolniczych w Polsce oraz wskazanie ekonomicznych korzyści wynikających ze specjalizacji gospodarstw rolnych - mierzonych wygospodarowaną przez nie wartością dodaną netto. Badaniem objęto towarowe gospodarstwa rolne w Polsce prowadzące rachunkowość rolną w latach 2004-2009. W pracy wykorzystano dane empiryczne pochodzące z Polskiego FADN (Farm Accountancy Data Network). (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to analyze and evaluate changes in the volume of agricultural production according to agriculture types in Poland and the indication of the effectiveness of specialized farms. There were examined commodity farms in Poland which kept the books of agricultural account from 2004 to 2009. The paper uses empirical data from the Polish FADN (Farm Accountancy Data Network). To achieve the goal of this work, we examined the agricultural farms in Poland in terms of their specialization, a value of agricultural production, economic size and net added value.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czyżewski A., Henisz-Matuszak A. 2006: Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 23.
 2. Decyzja Komisji z dnia 7 czerwca 1985 r. ustanawiająca wspólnotową typologię gospodarstw rolnych (85/377/EWG) Miejsce publikacji: OJ L 220 17.08.1985, 1.
 3. Goraj L., Mańko S. 2009: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Difin, Warszawa, 38, 76.
 4. Goraj L., Mańko S., Sass R., Wyszkowska Z. 2004: Rachunkowość rolnicza, Difin, Warszawa, 49.
 5. Idczak J. 2001: Dochody rolnicze a polityka rozwoju regionalnego Unii Europejskiej. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań, 87.
 6. Juszczyk S. 2001: Głębokość specjalizacji. Propozycja ekonomiczno-organizacyjna na przykładzie gospodarstw mlecznych makroregionu środkowego. "Rocz. Nauk. SERiA", t. III, z. 4, 101-105.
 7. Orłowska M. J. 2010: Sytuacja dochodowa gospodarstw o różnym kierunku produkcji. "Acta Scienitarum Oeconomia", 9(2), 121-139.
 8. Słownik pojęć GUS, www.stat.gov.pl, 2011.
 9. Stefko O. 2008: Aktywność inwestycyjna i umiejętność pozyskiwania kapitału obcego jako warunki rozwoju i podnoszenia konkurencyjności gospodarstw indywidualnych w Polsce. "Journal of Agribusiness and Rural Development", 2(8), 135-143.
 10. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2004 roku. Część I. Wyniki standardowe, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2005, 50, 51, 54.
 11. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2005 roku. Część I. Wyniki standardowe, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2006, 40, 41, 44.
 12. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2006 roku. Część I. Wyniki standardowe, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2007, 40, 41, 44.
 13. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2007 roku. Część I. Wyniki standardowe. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008, 40, 41, 44.
 14. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2008 roku. Część I. Wyniki standardowe, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2009, 40, 41, 44.
 15. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2009 roku. Część I. Wyniki standardowe, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2010, 17-20, 40, 41, 44.
 16. Ustawa o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych z 29 listopada 2000 roku z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 3 z 2001 r. poz. 20).
 17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Dz.U. Nr 251, poz. 1885.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu