BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mądra Magdalena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Obciążenie podatkiem rolnym gospodarstw rolniczych według województw
Agriculture Tax Burden in Agriculture Farms According to Voivodeships
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 99, s. 397-408, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Podatek rolny, Gospodarstwa rolne, Obciążenia podatkowe, Analiza danych statystycznych
Agricultural tax, Arable farm, Tax burdens, Statistical data analysis
Uwagi
summ., Praca naukowa finansowana ze środków na naukę nr N N113 032535
Abstrakt
Celem opracowania jest określenie zmienności obciążenia podatkiem rolnym gospodarstw, przy uwzględnieniu ich położenia według województw i poziomu dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego. (abstrakt oryginalny)

The elaboration presents the burden of agriculture tax in farms according to gained income and voivodeship location. The article deals also with standard deviation and variation coefficient of income and agriculture tax. The presented research was surveyed in years 2004-2009, in all 16 voivodeships. On the basis of conducted research ascertained that relations between variation of agriculture tax and agriculture income were not similar among vovivodeship. It could be the results of agriculture performance diversity and tax policy conducted by local government. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. GÓROWSKI I., Sprawiedliwe opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw jako determinanta wzrostu gospodarczego, Nierównowagi społeczne a wzrost gospodarczy, Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 26, Rzeszów 2012.
  2. HANUSZ A, NIEZGODA A., CZERSKI P., Dochody budżetu gminy. Dom Wydawniczy ABC, Wolters Kluwer, Warszawa 2006.
  3. JUJA T., Wpływ podatków bezpośrednich i pośrednich na działalność gospodarczą. Opodatkowanie przedsiębiorców w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
  4. MĄDRA M: Opodatkowanie indywidualnych gospodarstw rolnych a ich siła ekonomiczna. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, nr 78, Warszawa 2009.
  5. MOŻYŁOWSKI P., Wpływ podatków na wzrost gospodarczy. Wybrane zagadnienia funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
  6. PODSTAWKA M., Finanse. Wydawnictwo Naukowe PNW, Warszawa 2010.
  7. ROSIŃSKI R., Polski system podatkowy, poszukiwanie optymalnych rozwiązań. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.
  8. STANISZ A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 1, Statystyki Podstawowe, Wydawnictwo Statsoft, Kraków 2006.
  9. STIGLITZ J., Ekonomia sektora publicznego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  10. WASILEWSKI M., GRUZIEL K., Podatek rolny a podatek dochodowy - konsekwencje zmian dla gospodarstw rolniczych. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, T. 94, z. 2, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu