BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szafrańska Monika (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Wiedza i umiejętności finansowe młodzieży wiejskiej na przykładzie małopolski
Knowledge and Financial Skills of Rural Youth on the Example of the Malopolska Region
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 384-388, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Edukacja finansowa, Finanse prywatne, Edukacja młodzieży, Kompetencje finansowe
Rural areas, Financial education, Private finance, Youth education, Financial competence
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy scharakteryzowano poziom wiedzy i kompetencji finansowych młodzieży wiejskiej, a także określono wybrane czynniki, które je determinują. Głównym źródłem danych były informacje pochodzące z badań własnych. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, prawie 45% respondentów cechuje się średnim poziomem wiedzy finansowej, 1/3 wysokim, a pozostałe osoby charakteryzują się niskim poziomem wiedzy i umiejętności finansowych. Poziom rzeczywistej wiedzy finansowej zależy od wykształcenia respondentów, aktywności na rynku finansowym, a także od głównego źródła dochodu gospodarstwa domowego. Wyższym poziomem wiedzy finansowej cechowały się osoby lepiej wykształcone, korzystające w rozpatrywanym okresie z kilku usług finansowych, respondenci mający stałe zatrudnienie. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to analyse the state of knowledge and financial skills of rural youth. The source of data used for the analysis and deduction was primary information from Author's own investigation (interview questionnaire). As has been demonstrated by the conducted analyses, nearly 45% of respondents characterized the average level of financial knowledge, 1/3-high and other people have a low level of financial literacy. The level of financial knowledge depends on the education, the activity on financial services market and on the main source of income. The higher level of financial knowledge characterized persons possessing higher education, using several financial services and respondents having permanent jobs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bywalec Cz. 2009: Ekonomika i finanse gospodarstw domowych. PWN, Warszawa, 121-122.
  2. Czapiński J., Panek T. (red). 2009: Raport - Diagnoza Społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa, 312.
  3. Koźliński T. 2009: Porównanie wyników badań ubankowienia Polaków przeprowadzonych przez NBP w 2006 i 2009 r. NBP, Departament Systemu Płatniczego, Warszawa, 5-6.
  4. Matul M., Pawlak K. 2005: W kierunku stabilnej przyszłości. Edukacja finansowa dla osób o niskich dochodach w Polsce. 6, www.edufi n.org.pl, 14.03.2011.
  5. Stan wiedzy finansowej Polaków. Raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. 2009: Dom Badawczy Maison, Warszawa, 111.
  6. Świecka B. 2008: Bankructwa gospodarstw domowych. Difin, Warszawa, 124.
  7. www.csinfo.org.pl, 14.03.2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu