BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mądra Magdalena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Podatek rolny a nadwyżka bezpośrednia gospodarstw rolniczych według regionów FADN
Agriculture Tax Burden and Gross Margin in Agriculture Farms According to FADN Regions
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 99, s. 421-431, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Podatek rolny, Gospodarstwa rolne, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR), Obciążenia podatkowe
Agricultural tax, Arable farm, Farm Accountancy Data Network (FADN), Tax burdens
Uwagi
summ., Praca naukowa finansowana ze środków na naukę nr N N113 032535
Abstrakt
Celem opracowania jest określenie zależności między obciążeniem podatkiem rolnym gospodarstw rolniczych a generowaną nadwyżką bezpośrednią wyrażoną w ESU (Economic Size Unit). (abstrakt oryginalny)

The elaboration presents the burden of agriculture tax in farms according to gross margin in division of FADN regions in Poland. The article deals also with standard deviation and variation coefficient of agriculture tax in relation to economic size unit. The presented research was surveyed in years 2004-2009, in all 4 regions On the basis of conducted research ascertained that relations between variation of agriculture tax to gross margin noticed decreasing tendency. It explained the natural effect of agriculture tax in relation to gained income among farms. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BRZEZIK R., MIKOŁAJCZYK I., WITUSZYŃSKA A., Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2009 roku, region FAND 785 Pomorze i Mazury. IERiGŻ, Warszawa 2011.
 2. CHOLEWA I., KAMBO K., Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2009 roku, region FAND 795 Mazowsze i Podlasie. IERiGŻ, Warszawa 2011.
 3. DZIEMIANOWICZ R., Efektywność systemu opodatkowania rolnictwa. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007.
 4. FORFA M., Podatek rolny a rozwój gospodarek rolnych. Zeszyty SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 89, Warszawa 2011.
 5. GORAJ L., MAŃKO S., SASS R., WYSZKOWSKA Z., Rachunkowość rolnicza. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004.
 6. GORAJ L., MAŃKO S., OSUCH D., PŁÓNKA R., Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2009 roku. IERiGŻ, Warszawa 2010.
 7. KOWALSKI J.M., Podstawy statystyki opisowej dla ekonomistów. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań-Chorzów 2006.
 8. MAŃKO S., SMOLIK A., Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2009 roku, region FAND 790 Wielkopolska i Śląsk. IERiGŻ, Warszawa 2011.
 9. OSUCH D., GORAJ L., SKARŻYŃSKA A., GRABOWSKA K., Plan wyboru próby gospodarstw rolnych polskiego FADN. IERiGŻ, Warszawa 2004.
 10. PRZYGODZKA R., Fiskalne instrumenty wspierania rozwoju rolnictwa - przyczyny stosowania, mechanizmy i skutki. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006.
 11. SZMIGIEL J., TARASIUK R., Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2009 roku, region FAND 800 Małopolska i Pogórze. IERiGŻ, Warszawa 2011.
 12. WASILEWSKI M., GRUZIEL K., Podatek rolny a podatek dochodowy - konsekwencje zmian dla gospodarstw rolniczych. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, T. 94, z. 2, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu