BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Haluškova Eva
Tytuł
Zavislost na virtualnych priateľstvach a vzťahoch
Źródło
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2010, nr 2, s. 217-224, bibliogr. 6 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Słowa kluczowe
Opieka socjalna, Uzależnienie, Zagrożenia społeczne, Rzeczywistość wirtualna
Social services, Addiction, Social risks, Virtual reality
Abstrakt
Artykuł omawia współczesne zagrożenia społeczne, uzależnienia od używek, narkotyków i nowych technologii; ucieczka od realu na rzecz wirtualnej rzeczywistości, kontakty z ludźmi i zawieranie przyjaźni jedynie poprzez portale społecznościowe, jednocześnie wspomina o roli pracowników socjalnych w pracy ze szczególnie zagrożonym środowiskiem.
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Jurašek, M.: 2008. Eticky a ľudsky rozmer v socialnom poradenstve. In. PRIBULA, M. (ed.).: Inovacie. Podnikanie. Spoločnosť. Prešov: VŠMP ISM Slovakia v Prešove.
  2. Nešpor, K. 2007. Navykove choroby nechemickej povahy. In: Socialna prevencia, [online], II. roč. č. 2/2007, [citovane 2011-03-01] s.6.
  3. ISSN 1336-9679
  4. Paľa, G., Čusova, A. 2008. Alkohol, drogy, zavislosti - čo s nimi? Prešov: Prešovska univerzita, Greckokatolicka teologicka fakulta.
  5. Schavel, M., Čišecky, F. Olah, M. 2009. Socialna prevencia, Bratislava 2009.
  6. Zakon NR SR č. 448/2008 Z. z. o socialnych službach a o zmene adoplneni zakona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikani (živnostensky zakon) v zneni neskoršich predpisov.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-0171
Język
slo
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu