BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Galanek Marta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Opinie zarządzających spółdzielniami mleczarskimi dotyczące działalności innowacyjnej w aspekcie ryzyka
Opinions of Managers of Dairy Cooperatives on Innovative Activities in Terms of Risk
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 99, s. 447-459, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Spółdzielczość mleczarska, Innowacyjność, Ryzyko, Badania empiryczne
Cooperative creameries, Innovative character, Risk, Empirical researches
Uwagi
summ., Praca naukowa finansowana ze środków na naukę nr N N113 032535
Abstrakt
Celem opracowania jest określenie opinii zarządzających spółdzielniami mleczarskimi dotyczących inwestycji innowacyjnych oraz wynikającego z nich ryzyka. Dane empiryczne zostały uzyskane z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu, skierowanego do zarządzających spółdzielniami mleczarskimi. Grupa badawcza wyniosła 20 spółdzielni, położonych w różnych regionach Polski. Spółdzielnie podzielono na trzy grupy za pomocą metody kwartyli. Zostały one uporządkowane rosnąco według następujących kryteriów: wysokości przychodów ze sprzedaży, wielkości skupu mleka oraz średniej ceny skupu mleka. I grupę reprezentuje 25% spółdzielni o najniższych wielkościach w poszczególnych kategoriach grupowania, grupa II to podwojony kwartyl obejmujący 50% spółdzielni o średnim poziomie każdego z przyjętych kryteriów, grupa III to 25% spółdzielni o najwyższym poziomie każdego z przyjętych kryteriów. Badania przeprowadzono w 2010 roku. (abstrakt oryginalny)

The article presents opinions of managers of dairy cooperatives on innovative activities in terms of risk. The main reason for undertaking innovative activity by managers has been striving for improvement of quality of manufactured products. Product and process innovations have been introduced in all dairy cooperatives. However, most of the cooperatives do not take the risk related to the development of innovation, because they do not have R&D departments. Management of dairy cooperatives purchase ready-made, fixed solutions from other companies or cooperate with them in this specific field of innovation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. DOBIEGAŁA-KORONA B.: Strategia rozwoju Polski a innowacyjność, Gospodarka Narodowa nr 5, 1996
 2. JAJUGA K.: Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 3. JANASZ K.: Modele implementacji kapitału w finansowaniu przedsięwzięć innowacyjnych, [w:] W. Janasz (red.), Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji, Difin, Warszawa 2011, s. 41.
 4. JANASZ W.: Innowacje w strategii gospodarczej Unii Europejskiej, [w:] W. Janasz (red.), Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji, Difin, Warszawa 2011, s. 38.
 5. KACZMAREK T.T.: Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2008.
 6. KACZMAREK T.T.: Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2010.
 7. KOWALEWSKI K.: Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw przemysłowych w latach 1998-2004, [w:] J. Szabłowski (red.), Zarządzanie innowacjami. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2006.
 8. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wydawnictwo OECD i Eurostat.
 9. POMYKALSKI A.: Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 10. SCHUMPETER J.A.: Teoria rozwoju gospodarczego, PWE, Warszawa 1960.
 11. SZOPIK-DEPCZYŃSKA K.: Ocena determinant aktywności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach przemysłowych województwa zachodniopomorskiego, [w:] W. Janasz (red.), Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji, Difin, Warszawa 2011, s. 247.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu