BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasilewski Mirosław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Wasilewska Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Źródła informacji dotyczących wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach przemysłu rolno-spożywczego
The Source of Information Concerning Conducted Innovation of Farm and Food Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 99, s. 461-472, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł rolno-spożywczy, Innowacje, Źródła informacji, Badania empiryczne
Agri-food industry, Innovations, Information source, Empirical researches
Uwagi
summ., Praca naukowa finansowana ze środków na naukę nr N N 115 180939
Abstrakt
W opracowaniu określono wykorzystywane źródła informacji dotyczące działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach przemysłu rolno-spożywczego. Wykorzystano podział źródeł informacji o innowacjach na cztery grupy przyjęte przez GUS, w których wyróżniono źródła wewnętrzne, rynkowe, źródła z sektora publicznego oraz ogólne. (abstrakt oryginalny)

The elaborations established the source of information, which was used during the implementation of innovation in farm and food enterprises. In researched companies the source of information was different in these range. The main internal source was the knowledge of management, while from the market range - suppliers. The importance of management in these aspect was noticeable especially in production and service companies, as well as in production, service and trade enterprises. The suppliers as a main source of information dominated in production and services companies and meat processing enterprises. These source of information was not so important in production, service and trade enterprises. The importance of contractors in these range was the highest in production enterprises. Universities as a source of innovations information was used to the large extend by production, service and trade enterprises, while conference and exhibitions by production and service companies. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. CYGAN Z. (red.): Nowoczesne działania innowacyjne przedsiębiorstw. Wydawnictwo WSE-I, Warszawa 2001.
  2. DRUCKER P.F.: Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWN, Warszawa 1992.
  3. GABRYŚ A.: Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu środków z UE. Fundacja Aurea Mediocritas, Warszawa 2008.
  4. JANASZ W., KOZIOŁ K.: Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. PWN, Warszawa 2007.
  5. Mały słownik języka polskiego. PWN, Warszawa 1989.
  6. MARCINIAK S.: Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
  7. MASAAKI I.: Kaizen. Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii. Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2007.
  8. PENC J.: Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa. Placet, Warszawa 1999.
  9. POMYKALSKI A.: Zarządzanie i planowanie marketingowe. PWN, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu