BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szulc Wita (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy)
Tytuł
Arteterapia w poszukiwaniu tożsamości naukowej
Art Therapy in Searching for Scientific Identity
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2015, nr 14, s. 91-101, bibliogr. 20 poz.
Scientific Papers of the Witelon State University of Applied Sciences in Legnica
Słowa kluczowe
Tożsamość, Medycyna
Identity, Medicine
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autorka podejmuje, po raz kolejny, problem tożsamości arteterapii jako dyscypliny naukowej. O uznaniu naukowości danej dyscypliny decyduje stosowana w niej metodologia badań naukowych. W odniesieniu do arteterapii zastosowanie mają dwa podstawowe modele badań: pozytywistyczny, inaczej ilościowy, i model jakościowy. Badania jakościowe są zgodne z holistyczną naturą terapii przez sztukę i najlepiej się nadają do badania sztuki, piękna i tego, co jest sednem pracy arteterapeutów. Naukowcy z obszaru nauk medycznych, którzy decydują o dopuszczeniu poszczególnych procedur do stosowania w instytucjach medycznych, z których opinią arteterapeuci muszą się liczyć, pracując w zespołach terapeutycznych, domagają się jednak "twardych" dowodów skuteczności terapii z udziałem sztuki; stąd pojawienie się, najpierw w obszarze muzykoterapii, metody badań pod nazwą evidence based music therapy ("muzykoterapia oparta na dowodzie"), a później "arteterapia oparta na dowodzie", analogicznej do "medycyny opartej na dowodach" (evidence based medicine). (abstrakt oryginalny)

The author raises the problem of identity of art therapy as a scientific discipline which needs to work out its own research methods in order to develop and be recognized in the medical field. Referring to methodological proposals put forward by Dorit Amir, the author criticizes the possibility of using the positivist research paradigm for the above mentioned purpose. Instead, she suggests adopting qualitative rather than quantitative research procedures, indicating that qualitative research is consistent with the holistic nature of art therapy and is best suited to examine art, beauty and the nature of art therapists' work. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A l d r i d g e D., Music Therapy research and practice in medicine, London-Bristol-Pensylwania 1996.
 2. A m i r D., Research on Music Therapy: Quantitative or Qualitative?, "Nordic Journal of Music Therapy" 1993, v. 2 (2), s. 3  -10.
 3. Arteterapia jako dyscyplina akademicka, Uniwersytet Wrocławski w ECArTE, pod red. W. S z u l c przy współpracy M. F u r m a n o w s k i e j i J. G ł a d y s z e w s k i e j - C y l u l k o, Atut, Wrocław 2010.
 4. B e r m a n L., Beyond the Smile. The Therapeutic Use of the Photograph, J. Kingsley, London 1993.
 5. E d w a r d s J., Can Music Therapy in Medical Context Ever be Evidence-based?, "Music Therapy Today" 2004, http://www.musictherapyworld.de.
 6. E r i k s o n J., The Art and Healing, "American Journal of Arts Therapy" 1979, nr 3 (18), s. 75-90.
 7. E r i k s o n J., Zdrowiotwórcze możliwości sztuki, wybór i tłum. W. S z u l c [w:] Arteterapia,"Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu" 1989 nr 48, s. 35-41.
 8. European Consortium for Arts Therapies Education. Conference Proceedings, vol. 1, The Arts Therapist. Third European Arts Therapies Conference: Italy 14  -17 September 1994, H. S m i t s k a m p, Z. F i b e r t (ed.), "Art Therapy Italiana", Ferrara 1995.
 9. F a z l a g i ć J., Innowacyjne zarządzanie wiedzą, Difin, Warszawa 2014.
 10. G i l r o y A., Art Therapy, Research and Evidence-based Practice, Sage Publ., London 2006.
 11. L i n c o l n Y.S., G u b a E.G., Naturalistic Inquiry, Beverly Hills 1985.
 12. M a r k s - M a r a n D., Reconstructing Nursing: Evidence, Artistry and The Curriculum, Conference Core Papers, Grey College, University of Durham, 1998 s. 2  -17.
 13. Modele, metody i podejścia w muzykoterapii, red. K. S t a c h y r a, UMCS, Lublin 2012.
 14. P r a t t R., Hospital Arts. A Sound Approach, MMB Music, St. Louis 1997.
 15. S z u l c W., Arteterapia. Narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki, Difin, Warszawa 2011.
 16. S z u l c W., Etnopielegniarstwo, "Pielęgniarstwo 2000" 1999, nr 2 (43) s. 34-36.
 17. S z u l c W., Kulturoterapia. Skrypt dla studentów Wydziału Pielęgniarskiego, Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 1988.
 18. S z u l c W., Kulturoterapia. Wykorzystanie sztuki i działalności kulturalno-oświatowej w lecznictwie, Akademia Medyczna im. K.Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 1994.
 19. S z u l c W., Muzykoterapia jako przedmiot badań i edukacji, UMCS, Lublin 2005.
 20. S z u l c W., Sztuka w służbie medycyny od antyku do postmodernizmu, Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8333
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu