BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasilewski Mirosław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Wasilewska Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Innowacyjność technologiczna przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego
The Technological Innovations of Farm and Food Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 99, s. 473-485, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł rolno-spożywczy, Innowacyjność przedsiębiorstw, Nowe technologie, Badania empiryczne
Agri-food industry, Enterprise innovation, High-tech, Empirical researches
Uwagi
summ., Praca naukowa finansowana ze środków na naukę nr N N 115 180939.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono cele i kierunki działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego, koncentrując się na działaniach o charakterze innowacyjnym w zakresie nowych i/lub ulepszonych produktów i procesów. Określono także zmiany, jakie miały miejsce w przedsiębiorstwach pod wpływem działalności innowacyjnej oraz stopień ich nowości. Analizie poddano również cele działalności innowacyjnej w zakresie produktów i procesów oraz stopień ich realizacji. (fragment tekstu)

The elaboration presents aims and directions of innovation performance in new or improved products or processes in farm and food enterprises. In the majority of enterprises introduced significant innovations in range of improvement of products and processes. It mainly concerned these entities which conducted production and service performance. The fundamental aim of innovation activity in enterprises were expansion of offer and higher quality of goods and services. The established aims were fulfilled to the large extend in production and service companies, while in enterprises with production and trade activity these aims were realized on lower degree. In examined companies appeared relatively high diversity of indented aims concerning innovation activities. In dairy and meat trade companies noticed relatively similar answers concerning innovation performance aims of products and processes. These differences affect mainly aspects of decreasing unit cost of labour and increasing quality of goods. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. DRUCKER P.F.: Dyscyplina w podejściu do innowacji. Harvard Business Review Polska, 2004.
  2. KOTLER P.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebethner i Ska, Warszawa 1994.
  3. MARCINIAK S.: Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki. Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2010.
  4. PODRĘCZNIK OSLO: Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. OECD/Eurostat 2005 (Internet, portal MNiSW), Warszawa 2012.
  5. Roczniki statystyczne przemysłu za lata 2000-2010, GUS.
  6. TABOR J.: Innowacyjność technologiczna małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach konkurencji firm zagranicznych. Strychalska-Rudzewicz A. (red.), Innowacje i jakość jako czynniki konkurencyjności przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu