BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kot-Zacharuk Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Procesy konsolidacji w opiniach zarządzających bankami spółdzielczymi
Consolidation in the Opinion of Management Co-operative Banks
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 99, s. 487-496, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Banki spółdzielcze, Zarządzanie bankiem, Konsolidacja banków, Badania empiryczne
Cooperative banks, Bank management, Bank consolidation, Empirical researches
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono opinie zarządzających bankami spółdzielczymi dotyczące struktury polskiej bankowości spółdzielczej, a także przyczyn, trudności i korzyści wynikających z procesów konsolidacji. Badania z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu przeprowadzono z prezesami banków spółdzielczych, należących do dawnego zrzeszenia Mazowieckiego Banku Regionalnego SA (MR Bank SA). (abstrakt oryginalny)

The paper presents the opinion of cooperative banks management about consolidation processes in these sector. In Poland, according to respondents the best solution for cooperative banks is a two-tier organization structure. Responders ascertained that the low level of own funds and the top-down established capital thresholds are main reasons of consolidation. The required level of equity in surveyed banks was achieved mainly through generated profits and consolidation processes, which helped to reached capital thresholds. However mergers in these banking sector have led to many difficulties in standardization of documents and banking procedures. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BRYNIARSKA T.I.: Banki spółdzielcze w gospodarce rynkowej. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003.
 2. CICHY J.: Konsolidacja banków w Polsce - próba oceny szans i zagrożeń. [w:] Zalewska M. (red.), Bankowość. Wydawnictwo SGH - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2005.
 3. GALBARCZYK T.: Charakterystyka sektora banków spółdzielczych w Polsce. [w:] Zalewska M. (red.), Bankowość. Wydawnictwo SGH - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2005.
 4. JAWORSKI W.L.: Współczesny bank. Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2000.
 5. KULA M., TARASEK A.: Formy konsolidacji sektora bankowego w aspekcie procesu globalizacji. [w:] Pawłowicz L., Wierzba R. (red.), Bankowość wobec procesów globalizacji. Gdańska Akademia Bankowa, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2003.
 6. MLECZKO U.: Podstawowe przyczyny fuzji i przejęć w bankach spółdzielczych w latach 1994-2007. [w:] Dziawgo L. (red.), Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
 7. STĘPIEŃ K.: Konsolidacja a efektywność banków w Polsce. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2004.
 8. SZAMBELAŃCZYK J., MIELNIK M.: Problemy efektywności banków spółdzielczych w Polsce w procesach konsolidacji. [w:] Węcławski J. (red.), Bankowość. Instytucje, instrumenty i strategie rozwojowe w dobie integracji gospodarczej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
 9. Uchwała Nr 9/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia banków spółdzielczych w kapitał założycielski.
 10. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, Dz.U. 1982, Nr 30, poz. 210.
 11. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ S.A., Dz.U. 1994, Nr 80, poz. 369.
 12. Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe, Dz.U. 1989, Nr 4, poz. 21.
 13. Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, Dz.U. 119, poz. 1252 z dnia 28 grudnia 2000 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu