BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kot-Zacharuk Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Kierunki współpracy banków spółdzielczych funkcjonujących w ramach zrzeszenia w opiniach zarządzających
Directions of Cooperation, Cooperative Banks Operating Within the Association in the Opinions of Managers
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 99, s. 497-507, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Banki spółdzielcze, Współpraca banków, Zarządzanie bankiem, Zrzeszenia banków
Cooperative banks, Banking relationships, Bank management, Association of banks
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu określono kierunki współpracy banków spółdzielczych, funkcjonujących w ramach dawnego Zrzeszenia Mazowieckiego Banku Regionalnego SA (MR Bank SA)8 w opiniach zarządzających tymi bankami. Badania z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu przeprowadzono z prezesami banków spółdzielczych, należących do byłego Zrzeszenia MR Bank SA. Na koniec 2009 r. w zrzeszeniu funkcjonowało 77 banków. Zgodę na przeprowadzenie wywiadu z zarządzającymi uzyskano w 40 bankach spółdzielczych. Opinie pogrupowano według kryterium uczestnictwa lub nie w konsolidacji oraz wartości kapitału własnego. Wszystkie banki uporządkowano według kryterium wartości kapitału własnego na trzy grupy: I grupa (25%) - podmioty o najniższym kapitale własnym, II grupa (50%) - środkowy kwartyl, odpowiadający przeciętnej wartości tego kapitału, i III grupa (25%) - banki spółdzielcze o najwyższym kapitale własnym. (fragment tekstu)

The paper presents the directions of cooperation between cooperative banks operating in the former Association of MR Bank SA, in the opinion of management. The membership in the association provides, among others common strategies, marketing support, decreasing level of their costs and uniformity of risk management across the group. At the same time these entity ensures the safety of the operation in cooperative banking sector. Each cooperative bank can choose freely between the two associations, regardless of terrain limitations. The guarantee of security are also the employment of well qualified staff and their continuous training. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. ALIŃSKA A.: Bankowość spółdzielcza w krajach Unii Europejskiej. Wydawnictwo Twigger, Warszawa 2002.
  2. KOSTRZEWA W.: Przesłanki oraz typy fuzji i przejęć bankowych. Zeszyty BRE Bank-CASE. Fuzje i przejęcia bankowe. Wydawnictwo Fundacja Naukowa CASE i BRE Bank SA, Warszawa 1999.
  3. ORZESZKO T.: Banki spółdzielcze w Polsce. Ekonomiczne i finansowe warunki rozwoju. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 1998.
  4. SIUDEK T.: Bankowość spółdzielcza w Polsce w warunkach gospodarki rynkowej. Studium konkurencyjności, efektywności, organizacji, regulacji oraz perspektyw rozwoju. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006.
  5. TALECKA A., NICZYPORUK P.: Bankowość. System bankowy i usługi. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2004.
  6. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, Dz.U. 1982, Nr 30, poz. 210.
  7. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ SA, Dz.U. 1994, Nr 80, poz. 369.
  8. Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe, Dz.U. 1989, Nr 4, poz. 21.
  9. Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, Dz.U. 119, poz. 1252 z dnia 28 grudnia 2000 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu