BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozanecka Maria (Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie)
Tytuł
Otwarcie gospodarek europejskich poddanych transformacji na napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych
Źródło
Zeszyty Naukowe / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2003, t. 3, s. 179-190, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne
Słowa kluczowe
Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Gospodarka, Kapitał zagraniczny
Direct investments, Foreign investment, Economy, Foreign capital
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie tendencji i kierunków napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do krajów europejskich, objętych transformacją systemową. Przedstawiono zmienność dopływu BIZ (od początku lat 90. do końca 2000 r.) oraz ich ogólne zasoby wyrażone w min USD w poszczególnych państwach. Zwrócono uwagę na pochodzenie kapitału zagranicznego (głównie z krajów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych) w sektorach gospodarki. W pierwszym etapie transformacji (1990-1993) najwięcej inwestycji ulokowanych zostało w przemyśle spożywczym, tytoniowym i napojów, samochodowym i chemicznym oraz w handlu. Od połowy lat 90. w sferze szczególnych zainteresowań znalazły się usługi - głównie telekomunikacja, bankowość, ubezpieczenia. W krótkiej (do 2005), jak i dalszej perspektywie (do 2020 r.) - chyba niezależnie od postępu prywatyzacji i restrukturyzacji gospodarek w krajach Europy Środkowej i Wschodniej - kapitał zagraniczny umacniać się będzie nadal w sektorze przetwórczym i jeszcze większą ekspansję wykaże w usługach. Mało zainteresowany będzie górnictwem i rolnictwem. Nabrzmiałe problemy w tych branżach będą musiały być rozwiązywane przy dużym zaangażowaniu rządów poszczególnych krajów i współdziałaniu różnych partnerów. Może dopiero w dalszej perspektywie, poprzez umocnienie się rodzimego kapitału - w oparciu o małą i średnią przedsiębiorczość, przy współudziale firm państwowych - bardziej znaczące niż obecnie - część produkcji przemysłowej będzie się odbywać w kooperacji z firmami zagranicznymi, zlokalizowanymi na obszarze krajów objętych transformacją. Nieodzownym warunkiem powodzenia - w trwającym procesie integracji, globalizacji - jest wzrost produktu krajowego brutto i zwiększenie nakładów na edukację i badania oraz przyspieszenie przemian modernizacyjnych w omawianej części Europy. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarska I E. , Zagraniczne inwestycje bezpośrednie u' gospodarce światowej, [w:l Inwestycje zagraniczne w Polsce, pod redakcją B. Durka, IKiCHZ, Warszawa 1995.
 2. Chrupek I Z. , Ocena możliwości napływu kapitału zagranicznego w okresie do roku 2020, [w:] Strategia rozwoju Polski do roku 2020, tom I, Diagnoza ogólnych uwarunkowań rozwojowych, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, Warszawa 2000.
 3. Economic Survey of Europe in 1996-1997, Economic Commision for Europe, Geneva 1998.
 4. Gliniecka J., Inwestycje zagraniczne w świetle prawa finansowego, Wydawnictwo Prawnicze i Ekonomiczne, LEX", Gdańsk 1992.
 5. Kleer J. , Koniunktura światowa i procesy globalne, [w:] Strategia rozwoju Polski do roku 2020, tom I, Diagnoza ogólnych uwarunkowań rozwojowych, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, Warszawa 2000.
 6. Kopeć U. , Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport jubileuszowy, pod red. B. Durka, IKiCHZ, Warszawa 1998.
 7. Kopeć U., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, pod red. B. Durka, IKiCHZ, Warszawa2002.
 8. Ładyka S., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarce światowej, [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce, pod red. B. Durka, IKiCHZ, Warszawa 1997.
 9. Regiony Rassiji, Moskwa 2001.
 10. Statistical Yearbook of Hungary 2000, Budapest 2001.
 11. Statistical Yearbook of Ukraine for 1997, Kijev 1999.
 12. Wierzbicki A.P., 2000, Wpływ megatrendów cywilizacji informacyjnej na sytuacją w Polsce, [w:] Strategia rozwoju Polski do roku 2020, tom I, Diagnoza ogólnych uwarunkowań rozwojowych, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, Warszawa.
 13. World Investment Report 1999, UNCTAD, UN, New York - Geneva 1999.
 14. "Wprost" 2000, nr 26.
 15. Zagoździńska I., Podmioty z kapitałem zagranicznym w Polsce iv 2001 r. (według danych GUS), [w:] Inwestycje zagraniczne, pod red. B. Durki, IKiCHZ, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu