BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mesjasz Lidia (Akademia Ekonomiczna w Krakowie; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
Tytuł
Czy integracja rynków finansowych doprowadzi do popularyzacji reżimów kursowych?
Will Integration of Financial Markets Lead to the Biopolar Exchange Rate Arrangements?
Źródło
Zeszyty Naukowe / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2003, t. 3, s. 191-204, bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne
Słowa kluczowe
Integracja finansowa, Rynki finansowe, Kurs walutowy
Financial integration, Financial markets, Exchange rates
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W warunkach postępującej integracji rynków finansowych i wysokiej mobilności transgranicznego kapitału wybór optymalnego reżimu kursu walutowego nabrał nowej aktualności. Ostatnie kryzysy finansowe w krajach wschodzących pokazały, że pośrednie rozwiązania kursowe są szczególnie podatne na presję rynku, a obrona kursu może być bardzo kosztowna dla gospodarki. Powstaje pytanie, czy reżimy pośrednie są możliwe do utrzymania w dłuższym horyzoncie czy też będą lub powinny być zastępowanie przez skrajne systemy kursu walutowego, tzn. kursy w pełni sztywne lub w pełni płynne. Analiza ewolucji systemów kursu walutowego stosowanych przez kraje członkowskie MFW w latach 1990-2001 wskazuje na postępującą polaryzację reżimów kursowych. Czy to oznacza, że pośrednie reżimy kursowe całkowicie zanikną? Hipoteza skrajnych rozwiązań (corner solution) budzi szereg wątpliwości. Po pierwsze, zakłada statyczność wyboru reżimu kursowego. Po drugie, nie opiera się na żadnej głębszej teorii. Po trzecie, wątpliwości budzi zasadność wprowadzenia w życie zaleceń tej hipotezy, zwłaszcza w krajach rozwijających się. (abstrakt oryginalny)

In the world of increasingly integrated financial markets and high capital mobility, the choice of an optimal exchange rate regimes is the major unresolved issue. Recent currency crises in emerging markets have shown that intermediate exchange rate regimes are especially prone to market pressure and the defence of the parity can be very costly for the economy. A question then emerges whether the intermediate regimes are viable under capital mobility and whether countries will or should be replacing them with the comer solutions, such as hard pegs or clear floats. An analysis of the evolution of the exchange rate regimes of the IMF member countries over 1990-2001 seems to support the biopolar view. But does it mean that intermediate regimes will vanish completely? There are some doubts about the two poles hypothesis. Firstly, it assumes that an exchange rate regime is chosen once and for ever. Secondly, the hypothesis is not based on any theoretical rationale. Finally, it seems doubtful that comer solutions are good options for all countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bubula A., Otker-Robe I., The Evolution of exchange rate regimes since 1990: Evidence from de facto policies, "IMF Working Paper", No 155,2002.
 2. Calvo G. ,Reinhart C. , Fear of floating, "NBER Working Paper", No 7993,2000.
 3. Edwards S., How effective are capital controls?, "Journal of Economic Perspectives", Vol. 13, No 4,1999.
 4. Eichengreen B. , International Monetary Arrangements for the 21' Century, Brookings Institutions, Washington, D.C. 1994.
 5. Exchange rate arrangements and currency convertibility: Development and issues, "World Economic and Financial Surveys", 1999, IMF. Washington, D.C.
 6. Fischer S., Exchange rate regimes: Is the biopolar view correct? "Journal of Economic Perspectives", Vol. 15, No 2, 2001.
 7. Frankel J. A., No single currency is right for all countries or at all limes, "NBER Working Paper", No 7338, 1999.
 8. Frankel J. A., Schmukler S. , Serven L. , Verifiability and the vanishing intermediate exchange rate regime, "NBER Working Paper", No 7901,2000.
 9. Frankel J. A.,Fajnzylber E. , Schmukler S. L., Serven L., Verifying exchange rate regimes, "Journal of Development Economics", Vol. 66, No 2,2001.
 10. Goldstein M., Safeguarding prosperity in a global financial system: The future international financial architecture, Institute for International Economics, Washington, D.C. 1999.
 11. Hausmann R., Gavin M., Pages C., Stein E., Financial turmoil and the choice of exchange rate regime, "IADB Research Department Working Paper", No 7993,2000.
 12. Hausmann R., Panizza U., Stein E. , Why do countries float the way they float? "Journal of Development Economics", Vol. 66, No 2, 2001.
 13. Lutkowski K., Unifikacja walutowa Europy a przyszłość złotego, "Bank i Kredyt", nr 7-8, 1999.
 14. Masson P., Monetary and exchange rate policy of transition economies of Central and Eastern Europe after the launch of EMU, "IMF Policy Discussion Paper", No 5, 1999.
 15. Masson P., Exchange rate regime transition, "IMF Working Paper", No 134,2000.
 16. Obstfeld M. , Rogoff K., The mirage of fixed exchange rates, "Journal ofEconomic Perspectives", Vol.9, No 4, 1995.
 17. Mussa M., Masson P., Swoboda A. , Jadresic E., Mauro P. , Berg A., Exchange rate regimes in an increasingly integrated world economy, "IMF Occasional Paper", No 193,2000.
 18. Summers L. , Testimony before the Senate Foreign Relations Subcommittee on International Economic Policy and Export/ Trade Promotion, U.S. Senate, 106th Congress, 1st Session, January 27, 1999.
 19. Williamson J., Exchange rate regimes for emerging markets: Reviving the intermediate option, Institute for International Economics, Washington, D.C. 2000.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu