BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Tomasz Karol (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie)
Tytuł
Kryzys 2008/2011 podobieństwa i różnice : zachowanie inwestorów na podstawie analizy indeksów zmienności
Crisis 2008 Versus Crisis 2011 : Alike and Unlike : the Behavior of Investors Based on Volatility Indices Analysis
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 99, s. 509-520, tab., rys., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Kredyt hipoteczny, Sektor bankowy, Strefa euro
Financial crisis, Mortgage credit, Banking sector, Eurozone
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
Kryzysy zapoczątkowane w 2008 roku na rynku kredytów hipotecznych w Stanach Zjednoczonych oraz w sektorze bankowym strefy euro w 2011 roku, skutkowały silnymi spadkami kursów akcji spółek giełdowych na głównych giełdach światowych. Wydarzenia te również miały wpływ na zmianę sposobu postrzegania rynków kapitałowych przez inwestorów giełdowych. W opracowaniu omówiono zachowania tych inwestorów na podstawie analizy indeksów zmienności. (abstrakt oryginalny)

Between September 2008 and August 2011 by the major stock exchanges worldwide swept two deep waves decreases the value of the shares. However, the source decreases the value of shares in each of these cases were different. In the 2008 crisis had its origins in the United States and was associated with a decrease confidence in the banking sector, while in 2011 the source of the crisis were the most indebted countries in trouble the eurozone and the impact of these developments on the economies of other countries in Europe and the world. An analysis of selected stock market indices and their characteristics indicate that these events had a significant influence on the behavior of investors in the capital market. The results of analysis were conducted based on changes in volatility indices and relations between the indices representing the selected markets (the United States, Germany and Poland). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BLACK F., SCHOLES M., The pricing of options and corporate liabilities, Journal of Political Economy 81: 637-659, 1973.
 2. BRENNER M., GALAI D., New Financial Instruments for Hedging Changes in Volatility, Financial Analysts Journal, July-August, 61-65, 1989.
 3. Chicago Board Option Exchange, CBOE VIX Volatility Index, White Paper of Chicago Board Option Exchange, 2003.
 4. Chicago Board Option Exchange, CBOE Volatility Index Options Strategy "Reverse Collar", Chicago Board Option Exchange, 2006.
 5. CHADWICK S., Can the VIX Signal Market Direction? Quantitative Trading and Derivatives Strategy, Credit Suisse, 2006.
 6. DEMETERFI K., DERMAN E., KAMAL M., ZOU J., More you ever wanted to know about Volatility Swaps, Goldman Sachs Quantitative Strategies Research Notes, March 1999.
 7. Deutsche Boerse, Guide to the volatility indices of Deutsche Boerse, White Paper of Deutsche Boerse, 2007.
 8. GRANGER C.W.J., Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods, Econometrica 37: 424-438, 1969.
 9. GIOT P. Implied Volatility Indices as Leading Indicators of Stock Index Returns?, Working Paper, UCLCORE 50, 2002.
 10. HULL J., Kontrakty terminowe i opcje - wprowadzenie, WIG PRESS, Warszawa 1997.
 11. JAJUGA K., Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2000.
 12. NYSE-EURONEXT, The Volatility Indices. Methodology, 2007.
 13. ROSZKOWSKI W., Kryzys w Europie jest wielowymiarowy. Unia chyli się ku upadkowi, PAP SA, 2011.
 14. SCHWARTZ A., Przyczyny kryzysu finansowego w 2008 roku, Liberté - Gospodarka 11, 2009 (www.liberte.pl).
 15. SKIADOPOULOS G., The Greek Implied Volatility Index: Construction and Properties, Working Paper, University of Piraeus 2005.
 16. STOXX, STOXX Index Guide, 2010.
 17. World Federation Of Exchanges, Annaul Statistics Report, 2009.
 18. World Federation Of Exchanges, Annaul Statistics Report, 2012.
 19. WIŚNIEWSKI T., Wskaźniki kontraktów terminowych, Wiadomości statystyczne 5: s. 17-29, 2005.
 20. WIŚNIEWSKI T., Indeksy zmienności - metodologia i zastosowanie, Rynek Kapitałowy: s. 329-340, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2008.
 21. WITKOWSKA D., MATUSZEWSKA A., KOMPA K., Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i finansowej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu