BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korporowicz Violetta
Tytuł
Turystyka i urbanizacja jako elementy środowiskowych zagrożeń globalnych
Tourism and Urbanisation as Elements of Global Environmental Threats
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 1, s. 133-150, tab., rys., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Urbanizacja, Środowisko przyrodnicze, Zanieczyszczenie środowiska
Tourism, Urbanisation, Natural environment, Environmental pollution
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie oraz przybliżenie turystyki i urbanizacji jako tych zjawisk masowych, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze. Przedstawiono też zagadnienie "urbanizacji zrównoważonej" i "turystyki zrównoważonej" jako alternatywy dla chaotycznego rozwoju miast i niepożądanego kierunku rozwoju turystki. (fragment tekstu)

Tourism constitutes a voluntary change of place of stay, surrounding environment and rhythm of life, which a tourist expects will contribute to his or her development on various levels. Mass tourism is a similar phenomenon. However, its larger scale may pose a threat to the natural environment comparable to the impact of numerous industries or that of intensive agriculture. Sustainable (green tourism) is a response to such threats. Th is type of tourism is environmentally friendly in contrast to traditional (mass) tourism, which often adversely aff ects the natural balance and disregards the needs of the natural environment. In turn, urbanisation is a process entailing economic, spatial, social and cultural changes contributing to the expansion of urban areas. This process is connected with industrialisation and causes migration of people from rural areas to cities in search for employment in the service sector or industry. Sustainable urbanisation is quite a new trend in urban development. This type of urbanisation offers a number of economic benefits, such as reduction in energy and water consumption, transport costs or costs of numerous services, including medical, cultural, educational or those linked to life style. This paper describes tourism and urbanisation as mass processes which may have a negative impact on the natural environment. Additionally, the notions of sustainable urbanisation and sustainable tourism are presented as an alternative to the chaotic urban development and undesirable ways in which tourism may develop. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alejziak W., Przemysł turystyczny, Koszalin 2000, s. 52.
 2. Bell P. A., Greene Th. C., Fisher J. D., Baum A., Psychologia środowiskowa, przekład A. Jurkiewicz,M. Lewicka, A. Skorupka, T. Sosnowski, J. Suchecki, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk 2004, s. 307.
 3. Budnikowski A., Ochrona środowiska jako problem globalny, PWE, Warszawa 1998, s. 67.
 4. Flejterski S., Wahl P. T., Ekonomia globalna. Synteza, Difin, Warszawa 2003, s. 131.
 5. Gabrysova M., Miejsce turystyki w gospodarce i ocena jej jakości, "Annales Universitatis Maria Curie-Skłodowska" Vol. XXXIX, Lublin 2005.
 6. Global Report on Human Settlements 2003, The Challenege of Slums United Nations Human Settlements Program Nairobi, Earthscan, London 2003, s. 267.
 7. http://pl.wikipedia.org/wiki/
 8. http://pl.wikipedia.org/wiki/Karta_Ate
 9. http://wapedia.mobi/pl/Urbanizacja
 10. http://www.eko.luban.com.pl/
 11. http://www. pl/tekst/94711-95-procesy_urbanizacyjne_na_swiecie_wielkie_miasta_swiata
 12. http://www.forum.linum.pl/viewtopic.php?p=708
 13. http://www.greenways.pl/pl/
 14. http://www.pl/tekst/17062-18-procesy_urbanizacyjne_w_polsce
 15. King W. D., Marret L. D., Case -control study of bladder cancer and chlorination by-product in treated water, "Cancer Caused Control" 1996, Nr 7.
 16. Korotayev A.,Malkov A., Khaltourina D., Introduction to Social Macrodynamics: Compact Macromodels of the World System Growth, URSS, Moscov 2006, http://pl.wikipedia.org/wiki/Urbanizacja
 17. Korporowicz V., Promocja zdrowia. Kształtowanie przyszłości, Of. Wyd. SGH, Warszawa 2008, s. 51.
 18. Kowalewski A. T.Rozwój zrównoważony w procesach urbanizacji, "Nauka" 2005, nr 1, s. 123.
 19. Lull J., Media, communication, culture. A global approach, Polity Press, Cambridge 1995, s. 68.
 20. Pyłka-Gutowska E., Ekologia z ochroną środowiska, Wyd. Oświata,Warszawa 2004, s. 91, s. 171-179, 259-263.
 21. Ruszkowski J., Studnicki T., Wpływ funkcji turystyczno -wypoczynkowych na degradację środowiska człowieka, "Zeszyty Naukowe AE w Katowicach" nr 112, Katowice 1988, s. 157.
 22. Sachs J. D., Common Wealth. Economics for a crowed planet, Penguin Books, London 2008, s. 189.
 23. Skrzypczak W., Geografia społeczno -ekonomiczna świata i Polski, Efekt, Warszawa 2004, s. 44.
 24. Zaręba D., Ekoturystyka, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2006, s. 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu