BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grunwald Armin (Instiute for Technology Assessment and Systems Analysis (ITAS)), Kappler Gunnar (Instiute for Technology Assessment and Systems Analysis (ITAS)), Leible Ludwig (Instiute for Technology Assessment and Systems Analysis (ITAS))
Tytuł
Technology Assessment in Engineering Practice. The Case of Bioliq® - Fuel Production from Biomass
Ocena technologii w praktyce inżynierskiej. Przykład Bioliq® - produkcja paliwa z biomasy
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2013, vol. 2(10), s. 12-18, rys., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Biomasa, Technologia, Surowce energetyczne, Procesy technologiczne
Biomass, Technology, Energy raw materials, Technological processes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł zawiera krótki przegląd zasadniczych motywacji i celów TA, jak również opis trzech głównych obszarów operacyjnych - doradztwa w polityce naukowej na poziomie decyzyjnym, wkładu w debatę publiczną oraz wzbogacania rozwoju technologii oraz dyscyplin inżynierskich. Tematy te zostaną scharakteryzowane bardziej szczegółowo w odniesieniu do różnych podejść w relacji pomiędzy TA, rozwojem technologii oraz na przykładzie studium przypadku dotyczącego roli TA na różnych etapach rozwoju procesu bioliq®, mającego na celu przetworzenie suchej biomasy na paliwo (biomasa do cieczy) i związki chemiczne. Działania TA dotyczące procesu bioliq®, jako wynik dziesięcioletniego doświadczenia, mogą być postrzegane jako sukces metody, gdyż spowodowały otwarcie zupełnie nowych pól badawczych, z jednoczesnym zapewnieniem wysokiej rozwagi z jednej strony oraz reorientacją działalności instytutów badawczych z drugiej strony. Wyniki studiów nad TA umożliwiły ocenę konkurencyjności technologii bioliq® na bardzo wczesnym stadium jej rozwoju. Pomiędzy stronami zaangażowanymi w rozwój technologii zbudowano wysokie wzajemne zaufanie, co miało kluczowe znaczenia dla powodzenia całego procesu. Wykazano, iż TA jest użytecznym narzędziem do identyfikacji nowych szans dla badań inżynierskich i rozwoju oraz wspomagania procesów badawczych. (abstrakt oryginalny)

This paper includes a brief overview of the basic motivations and objectives of TA, followed by a description of the three main operating fields of TA: providing scientific advice for decision-making in the political system, contributing to public debate, and enriching technology development and engineering practice. These issues will then be considered in more detail by referring to various approaches to the relationship between TA and technology development and by presenting a specific case study of an accompanying TA process over various development stages of the bioliq® process for converting dry biomass into fuel (Bio-mass to Liquid) and chemicals. The accompanying TA work on the bioliq® process can, as a result of more than ten years of experience, be considered a successful technology assessment as it has opened up a new research field with a highly precautionary aspect on the one hand, and helped to win over technology-oriented research institutes to reorienting their research work, on the other. The results of the TA studies allowed to assess e.g. the competitiveness of the bioliq® process at a very early stage. The mutual trust built up in the course of the historical development between the parties involved has always been essential for this ongoing ac-companying TA process. TA has been proven, in this way, a useful tool to uncover new chances for engineering research and development, and to accompany the research process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banse G., Janikowski R., Kiepas A. (eds.): Zrównoważony rozwój - ponadnarodowo. Spojrzenia i doświadczenia z Europy Środkowej. Berlin 2010.
 2. Barber B. R.: Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age. Berkeley, CA 1984.
 3. Bijker W.E., Law J. (eds.): Shaping Technology. Building Society. Cambridge, MA 1994.
 4. Bimber B.A.: The politics of expertise in Congress: the rise and fall of the Office of Technology Assessment. New York 1996.
 5. Bioliq: Baustufen-Dokumentation der bioliq® Pilotanlage. http://www.bioliq.de/89.php (07.12.2012).
 6. Cruz-Castro L., Sanz-Menendez L.: Politics and institutions: European parliamentary technology assessment. Technological Forecasting and Social Change. No. 27, 2004, pp. 79-96.
 7. Dahmen N.: Synthesegas durch Vergasung von Stroh. FNR/TLL, 2. Internationale Fachtagung Strohenergie, Berlin, 29-30 March 2012.
 8. Dahmen N., Arnold U., Dinjus E., Leibold H., Kolb T.: Stand des bioliq-Projektes zur Erzeugung synthetischer Kraftstoffe aus Biomasse. ChemieIngenieurTechnik. No. 84 (8), 2012, pp. 1237.
 9. Dahmen N., Dinjus E., Kolb T., Arnold U., Leibold H., Stahl, R.: State of the Art of the Bioliq® Process for Synthetic Biofuels Production. Environmental Progress & Sustainable Energy. No. 31(2), 2012, pp. 176-181.
 10. Decker M.; Ladikas M. (eds.): Bridges between Science, Society and Policy: Technology Assessment - Methods and Impacts. Berlin 2004.
 11. Die Welt: Stroh und Holzabfälle für den Tank. Beide Rohstoffe sind eine gute Quelle für Biokraftstoffe. Doch noch stehen der Nutzung etliche Probleme entgegen. 03.09.2012.
 12. Grunwald A.: Technology Assessment: Concepts and Methods. [in:] Meijers A. (ed.): Philosophy of Technology and Engineering Sciences. Vol. 9. Amsterdam 2009, pp. 1103-1146.
 13. Grunwald A.: Technikfolgenabschätzung. Eine Einführung. 2ndedition. Berlin 2010.
 14. Grunwald A., Achternbosch M.: Technology Assessment and Approaches to Early Engagement (to appear). 2013.
 15. Grunwald A., Revermann C., Sauter A. (eds.): Wissen für das Parlament: 20 Jahre Technikfolgenabschätzung am Deutschen Bundestag. Berlin 2012.
 16. Henrich E.: The status of the FZK concept of biomass gasification. 2nd European Summer School on Renewable Motor Fuels, Warsaw, Poland, 29-31 August 2007.
 17. Hurtig O., Leible L., Spicher U.: Perspektiven der Biomasse im Mobilitätssektor. Ein technoökonomischer Vergleich von Strom, SNG und FT-Diesel für Pkw. [in:] Tagungsband, 1. Jahrestagung des KIT-Zentrums Energie. Karlsruhe, 19.06.2012. KIT Scientific Report xxxx, Karlsruhe 2013 [in print].
 18. Joss S., Bellucci S. (eds.): Participatory Technology Assessment- European Perspectives. London 2002.
 19. Kappler G.: Systemanalytische Untersuchung zum Aufkommen und zur Bereitstellung von energetisch nutzbarem Reststroh und Waldrestholz in Baden-Württemberg. Eine auf das Karlsruher bioliq-Konzept ausgerichtete Standortanalyse. Wissenschaftliche Berichte FZKA 7416, Karlsruhe 2008.
 20. Kappler G., Kälber S., Hurtig O., Leible L.: Perspektiven für Bio-Erdgas. Teil II: Bereitstellung von Wärme, Strom und Kraftstoff. BWK 64(6), 2012, pp. 25-31
 21. Kiepas A.: Wartościowanie techniki jako proceduralna metoda rozwiązywania konfliktów. [in:] Zacher L. (ed.): Nauka, Technika, Społeczeństwo. Podejścia i koncepcje metodologiczne, wyzwania innowacyjne i ewaluacyjne. Warsaw 2012.
 22. KIT (Karlsruher Institut für Technologie): Designerkraftstoff aus Stroh. Presseinformation Nr. 80 vom 18.05.2011.
 23. Lange S.: Systemanalytische Untersuchung zur Schnellpyrolyse als Prozessschrift bei der Produktion von Synthesekraftstoffen aus Stroh und Waldrestholz. Universitätsverlag Karlsruhe 2008.
 24. Leible L., Kälber S., Kappler G.: Energiebereitstellung aus Stroh und Waldrestholz. BWK 60(5), 2008, pp. 56-62.
 25. Leible L., Kälber S., Kappler G.: Systemanalyse zur Gaserzeugung aus Biomasse. Untersuchung ausgewäh ter Aspekte. KIT Scientific Report 7580. Karlsruhe 2008.
 26. Leible L., Kälber S., Kappler G., Eltrop L., Hurtig O., Stenull M., Lansche J., Poboss N., Stürmer B., Kelm T., Köppel W.: Perspektiven für Bio-Erdgas. Teil I: Bereitstellung aus nasser und trockener Biomasse. BWK 64 (5), 2012, pp. 21-27.
 27. Leible L., Kälber S., Kappler G., Lange S., Nieke E., Proplesch P., Wintzer D., Fürniß B.: Kraftstoff, Strom und Wärme aus Stroh und Waldrestholz. Eine systemanalytische Untersuchung. Wissenschaftftliche Berichte FZKA 7170. Karlsruhe 2007.
 28. Michalski K.: Ewaluacja techniki (Technology Assessment) w Niemczech. Główne instytucje i koncepcje. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria Ekonomia I Nauki Humanistyczne 14(219), 2004, pp. 61-122.
 29. Poel I. van de: Values in Engineering Design. [in:] Meijers A. (ed.): Philosophy of Technology and Engineering Sciences. Vol. 9. Amsterdam 2009, pp. 973-1006.
 30. Rip A., Misa T., Schot J. (eds.): Managing Technology in Society. London 1995.
 31. Schomberg R. von: Prospects for Technology Assessment in the 21st century: the quest for the "right" impacts of science and technology. An outlook towards a framework for responsible research and innovation. To appear in: Dusseldorp, M. et al. (eds.): Technikfolgen abschätzen lehren. Opladen 2012.
 32. Wintzer D., Fürniß B., Klein-Vielhauer S., Leible L., Nieke E., Rösch C., Tangen H.: Technikfolgenabschätzung zum Thema Nachwachsende Rohstoffe. Reihe A: Angewandte Wissenschaft; Sonderheft. Münster-Hiltrup 1993.
 33. Zacher L. (ed.): Nauka, technika, społeczenstwo. Podejscia i koncepcje metodologiczne, wyzwania innowacyjne i ewaluacyjne. Poltext. Warszawa 2012.
 34. Zeitner J., Ceccarelli C.: Benzin und Diesel aus dem Baukasten. Bioliq-Pilotanlage liefert bald Designerkraftstoffe aus Biomasse. LookKIT (2), 2012, pp. 20-21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu