BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jurgilewicz Oktawia (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych - wybrane zagadnienia
Adaptation of Public Buildings for People with Disabilities - Selected Issues
Źródło
Studia Prawnicze i Administracyjne, 2013, nr 1 (5), s. 43-46
Słowa kluczowe
Osoby niepełnosprawne, Architektura, Budownictwo użyteczności publicznej
Disabled people, Architecture, Public buildings
Abstrakt
Prezentowany artykuł określając wybrane aspekty problematyki niepełnosprawności porusza jednocześnie zagadnienia związane z trudnościami, jakie zdarza się napotykać osobom niepełnosprawnym - w zależności od stopnia ich upośledzenia, egzystując pośród osób w pełni sprawnych. W przedmiotowej analizie zwrócono szczególną uwagę na budynki użyteczności publicznej tj.: urzędy, czy placówki życia kulturalnego wskazując pragmatyczne rozwiązania umożliwiające zastosowanie w mieszkaniach osób prywatnych cierpiących z powodu niepełnosprawności. Ponadto przedstawiono także wybrane aspekty dotyczące oddziaływania turystyki w omawianym zakresie wskazując również na podstawowe regulacje prawne, których celem jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym pomocy w zależności od ich indywidualnych potrzeb. (fragment tekstu)

The article discusses in general terms the issue of disability, as well as selected problems faced by people with disabilities in practice, especially in public buildings. It indicates, therefore, appropriate solutions that can be used in homes of individuals suffering from disability, pointing to the basic regulations, which aim to provide assistance to people with disabilities according to their individual needs.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Grabowski i in., Vademecum organizatora turystyki niepełnosprawnych, Łódź 2007,
  2. W. Niemiec, Turystyka ekologiczna teoria i praktyka [w:] Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny, M. Reichel (red.), Nowy Sącz, s. 69-70.
  3. W. Niemiec i in., Wykorzystanie transportu lotniczego w turystyce osób niepełnosprawnych, "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska", Zeszyt 58, nr 2/2011, s. 225.
  4. E. Nowak i in., Mieszkanie dostępne dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, Warszawa 2010, s. 9.
  5. M. Rycak, Wymiar czasu pracy niepełnosprawnych pracowników jest ograniczony, Gazeta Prawna Nr 167/(2543) z dnia 27 sierpnia 2009, s. 4.
  6. E. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2010, s. 344.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-8025
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu