BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pieńkowski Dariusz (Akademia Rolnicza w Poznaniu)
Tytuł
Kapitał naturalny w teoretycznych analizach czynników produkcji
Natural Capital in Theoretical Analyses of Production Factors
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2002, nr 1 (21), s. 7-18, rys.,bibliogr.9 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Teoria ekonomii, Ochrona środowiska, Ekonomia klasyczna, Ekologia
Economic theory, Environmental protection, Classical economy, Ecology
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Jednym z podstawowych problemów w zakresie rozwoju problematyki środowiskowej w ekonomii staje się wycena nakładów środowiska w procesach produkcyjnych i, co się z tym wiąże, sposób ujęcia kapitału naturalnego w teoretycznych analizach czynników produkcji. Funkcja przedstawiająca wielkość produkcji obejmuje zazwyczaj wiele zmiennych określanych jako nakłady lub czynniki produkcji. W literaturze wskazuje się zazwyczaj na trzy podstawowe grupy czynników: pracę, kapitał i ziemię. W tradycyjnej ekonomii przy funkcji produkcji przyjmuje się jednak dalsze uproszczenia traktujące szeroko rozumianą podaż ziemi (ziemia, surowce naturalne) jako stałą. Takie uproszczenie wynika między innymi ze sposobu ujęcia kapitału naturalnego, który często z racji zakładanej nieograniczono- ści traktowany był jako dobra wolne. Udział kapitału naturalnego był w tradycyjnej ekonomii darmowym wkładem przyrody w procesy produkcyjne. (fragment tekstu)

One of the main problems of environmental economics is the role of natural environment in manufacturing processes and, what follows, the approach to natural capital in economic calculation of production volume. Traditional economics, even though it accounts for the concept of natural resources, does not include the value of nature into its calculations assuming that natural resources are of unlimited nature. Most of natural resources is indeed treated as "free goods" whose exploitation is not included in economic accounts of manufacturing processes. There have been two main trends as regard the inclusion of environmental aspects into the theory of economics, namely: on the basis of the paradigm of traditional economics - neo-classic economics (environmental protection economics) and through an attempt at creation of a new paradigm - ecological economics. On the basis of the analyses of production factors carried out by J.T. Winnpeny and H.C. Binswanger the author points to the basic difference between the approach to nature in ecological economics and in environmental economics. The starting point in the economic analysis of production volume is the concept of division of capital into three basic types introduced by J.T. Winnpenny, namely: man- made capital, natural capital, and fundamental natural capital. The concept introduced by T.C. Winnpeny differs from the assumptions of H.C. Binswanger, who placed the fundamental natural capital on the side of production factors. He treats fundamental natural capital not as a capital but as one of the production factors and output determinants.J.T. Winnpeny's approach is the result of an attempt at inclusion of »environmental costs into the traditional paradigm without the change of approach to nature as the objective of economic processes in the context of the necessity of concrete activities aimed at improvement of environmental quality and not barely the inclusion of environmental costs into the costs of production. His example is a good illustration of the differences in the approach to nature in traditional economics represented by environmental economics and the paradigm of ecological economics (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czaja, B. Fiedor, Z. Jakubczyk, Ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego w ujęciu współczesnej teorii ekonomii, Białystok - Kraków 1993, s.29-30
  2. T. Żylicz, Ekonomia wobec problemów środowiska przyrodniczego, Warszawa 1989, s.22
  3. Z. Wiszniewski, Mikroekonomia współczesna, Warszawa 1994
  4. D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, Warszawa 2000, s.339-343
  5. T. Żylicz, Ekonomia wobec problemów środowiska przyrodniczego, Warszawa 1989, s.120
  6. B. Fiedor, Kierunki rozwoju współczesnej ekonomii, Skrypty AE, Wrocław 1992, s.9
  7. H.C. Binswanger, Ökologisch orientierte Wirtschafswissenschaft, "Diskussions beitrag St. Gallen" 1984 nr 36
  8. J. Semkow, Ekonomia a ekologia, Warszawa 1989, s.41
  9. E. Kośmicki, O przyczynach i instrumentach ekologizacji działań ekonomicznych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1986 nr 2, s.185-202
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu