BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pera Krystian (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Baron Magdalena
Tytuł
Szacowanie pełnej wartości środowiska przyrodniczego. Ujęcie metodyczne
Assessment of Full Value of Natural Environment - Methodical Aspects
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2002, nr 1 (21), s. 19-38, rys.tab.,bibliogr.2 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Metoda gotowości do przyjęcia rekompensaty, Metoda gotowości do płacenia, Środowisko przyrodnicze, Konsument, Metodyka wyceny
Willingness to accept (WTA), Willingness to pay (WTP), Natural environment, Consumer, Valuation methodologies
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Możliwości bardzo konkretnej i precyzyjnej wyceny wartości środowiska przyrodniczego są ograniczone, ale nie oznacza to, iż nie należy poszukiwać miar coraz lepszych. Zagadnienia wartościowej wyceny środowiska nie należą do metodycznie prostych. Złożoność problemu polega przede wszystkim na braku w pełni obiektywnych miar, podobnych do tych, które są stosowane na przykład na rynkach finansowych. Również sam przedmiot wyceny - środowisko przyrodnicze - jest specyficznym obiektem badawczym sfery ekonomii. Specyfika ta zdeterminowana jest głównie następującymi powodami: • ponadczasową wartością walorów środowiska, • rosnącą w czasie ograniczonością zasobów, 9 występowaniem walorów pozaużytkowych, • quasi-publicznym charakterem dóbr środowiska (fragment tekstu)

The main issue of this study concerns problems of the natural environment evaluation, The starting point of analysis undertaken is the theory of neoclassical economy. The instruments that enable to estimate the value mentioned, the Willingness to Pay (WTP) and the Willingness to Accept (WTA) were assumed. These instruments were introduced from Hicks's prosperity measure: Compensating Variation (CV) and Equivalent Variation (EV). Twofold depiction of this issue was presented (analytical and graphical) in two possible cases: the improvement of environmental quality and deterioration of its condition. Another analysed issue was the consumer surplus, which together with total expense on the achieving specific level of the environmental quality, can be treated as a measure of complete value of the environment. In the final part of the study, the difficulties connected with the measurement of the surplus were presented and also four variations were described: Quantitative and Price Compensating and also Price and Quantity Equivalent (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. D. Pearce, R. Turner, Economics of Natural Resources and the Environment, BPCC Wheatons Ltd, Exeter 1997
  2. A. Woś, Ekonomika odnawialnych zasobów przyrody, PWN, Warszawa 1995
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu