BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borys Tadeusz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wskaźniki rozwoju zrównoważonego. podstawowe kierunki badań i zastosowań
Sustainable Development Determinants - Analysis and Implementation
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2002, nr 1 (21), s. 39-59, rys.tab.,bibliogr.1 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Ekorozwój, Planowanie strategiczne, Zarządzanie
Sustainable development, Eco-development, Strategic planning, Management
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Urząd Statystyczny Unii Europejskiej EUROSTAT, Program Rozwoju Narodów Zjednoczonych, Unia Europejska (UE)
, United Nations Development Programme (UNDP), European Union (EU)
Kraj/Region
Polska, Litwa, Ukraina
Poland, Lithuania, Ukraine
Abstrakt
W ramach statystyki, a także teorii ekonomii wykorzystuje się zarówno pojęcie wskaźnika, jak i miernika. W języku fachowym i potocznym używa się też terminu indykator, pochodzącego od łacińskiego czasownika indicatore, który oznacza tyle co odsłaniać, wyjawiać lub wskazywać, anonsować lub informować społeczność, oszacować lub nadawać cenę. Wskaźnik jest najczęściej rozumiany jako liczba wyrażająca poziom danego zjawiska przedstawiona na ogół w postaci względnej. Wskaźnik odgrywa więc specyficzną rolę w systemie informacji. Zamiennie z terminem wskaźnik używane jest często pojęcie miernika (miary) określonego zjawiska (zmiennej, cechy, kategorii). Wskaźnik rozwoju zrównoważonego ma za zadanie odsłaniać w sposób wymierny istotę tej kategorii rozwoju, a zbiór tych wskaźników jest zatem statystycznym rozszyfrowaniem opisowej definicji rozwoju zrównoważonego. Zadaniem tych wskaźników jest informowanie o zaawansowaniu procesu wprowadzania w życie tej koncepcji rozwoju (fragment tekstu)

The article presents the latest research results and the application of eco- development determinants. Basing on the definition of eco-development determinants perceived as the measurable indicators of the essence of sustainable development the author presents the classification of said determinations, Polish experience of the creation of a system of determinants and their relation to strategic planning objectives. He also presents the criteria for verification and selection of the determinants, the demand for them and the manner of their implementation. The article emphasises the need for creation and continuing improvement of sustainable development determinants which should be present on all levels of management, i.e. on the national, voivodship and local level, especially as the last two have been practically ignored as regards the systems of monitoring. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Obrębalski, Bank Danych Lokalnych. Zagadnienie terytorialnej identyfikacji w świetle zmian podziału administracyjnego kraju, "Kwartalnik Statystyczny" 1999
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu