BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olejník Ľuboš
Tytuł
Filozofia Novoveku ako zdroj moderného chápania politiky (Kontext moci)
Modern Age Philosophy as a Source of Modern Understanding of Policy (Context power)
Źródło
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2012, nr 2, s. 533-541, bibliogr. 26 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Słowa kluczowe
Filozofia, Koncepcje polityki
Philosophy, Policy concepts
Uwagi
summ.
Abstrakt
The author examines modern philosophy as a source of understanding policy. The main claim is the thesis that modern society cannot function according to the principles flowing from the mountains, whether arising from nature, but according to the rules laid down by people. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berg-Schlosser, D. Stammen, T. 2000.: Úvod do politické vědy, Praha: ISE.
 2. Bochin, M., Letkovská, O. 2010. Politické usporiadanie. Základné kategórie. Teoretická analýza. Prešov: SAMO.
 3. Bröstl, A. 1999. Dejiny politického a právneho myslenia, Bratislava: Iura Edition.
 4. Brownova, A., L. 2005. Hegel. Bratislava: Vydavateľstvo PT.
 5. Cuthberson, G. 1968. Political Power. Monograph in Political Philosophy. Huston. Texas.
 6. Green, A., T. 1997. Občanská společnost, ideje a utváření politiky. In: Sociologický časopis, XXXIII, 3.
 7. Hayek, F. A. 1998. Právo, zákonodarství a svoboda. Praha.
 8. Hegel G., W., F. 1965. Dějiny filosofie II. Praha.
 9. Hegel, G., W., F. 1992. Základy filosofie práva.
 10. Heywood, J. 2004. Politologie. Praha: Eurolex Bohemia.
 11. Hobbes, T. 1970. Leviathan. Bratislava: Nakladateľstvo Epocha.
 12. Hobbes, T. 1970. Leviathan. In: Hrušovský, I.: Antológia z diel filozofov. Novoveká racionalistická filozofia. Bratislava.
 13. Hobbes, T. 1970.: O štáte alebo republike: Novoveká racionalistická filozofia - Hrušovský, I. 1. vydanie. Bratislava: Nakladateľstvo Epocha.
 14. Hume, D. 2008. O práve a politike. Bratislava: Kalligram.
 15. Kymilicks, W. 1990. Contemporary Political Philosophy: An Introduction, Oxford.
 16. Locke, J. 1965. Dvě pojednání o vládě. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.
 17. Locke, J. 1992. Druhé pojednání o vláde. Praha: Svoboda.
 18. Machiaveli, N. 1968. Vladár. Bratislava: Tatran.
 19. Machiavelli, N. 2001. Rozpravy o prvních deseti knihách Tita Livia, Argo.
 20. Machiavelli, N. 2006. Vladář. Praha: XYZ.
 21. Miller, D. Siedentop, L. (Ed.). 1983. The Nature of Political Theory, Oxford.
 22. Rousseau, J. J. 2010. O spoločenskej zmluve. Bratislava: Kalligram.
 23. Škabrana, M. 2010. Kritika politického rozumu. In: Škabraha M.: Kritika depolitizovaného rozumu. Úvahy (nejen) o nové normalizaci. Všeň: Grimmus.
 24. Solomon, R. C. 1996. Vzostup a pád subjektu alebo od Rousseaua po Derridu. Európska filozofia od roku 1750. Nitra: Enigma.
 25. Thomson, G. 2002. Kant, Vydavateľstvo PT.
 26. Thomson, G. 2004. Locke. Bratislava: Albert Marenčin - Vydavateľstvo PT.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-0171
Język
slo
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu