BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Antczak Zbigniew (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Ku kapitałowi ludzkiemu: trendy ewolucji funkcji personalnej w trakcie ćwierćwiecza transformacji gospodarczo-społecznej w Polsce
Towards human Capital: Trends of Evolution of Personal Function in the Quarter of a Century of Economic-Social Transformation in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 349, s. 13-23, rys., bibliogr. 77 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-ekonomiczne
Słowa kluczowe
Funkcja personalna, Zarządzanie personelem, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie kapitałem ludzkim
Personal function, Personnel management, Human Resources Management (HRM), Human Capital Management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autor prezentuje wyniki długofalowych badań dotyczących funkcji personalnej w różnych formach (na przykład zarządzania personelem, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania kapitałem ludzkim) w firmach działających w ostatnim dwudziestopięcioleciu ekonomiczno-społecznej transformacji w Polsce. Autor określił poziom rozwoju funkcji personalnej wynikający ze zwiększenia zwrotu inwestycji z kapitału ludzkiego.(abstrakt oryginalny)

The author presents the unique results of longitudinal research on personal function (PF) in different forms (for example personnel management, human resources management, human capital management, etc.) in companies operating in the quarter of a century of economic-social transformation in Poland. The author diagnosed levels of advancement of personnel function derived from the increase of return on human capital.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ADP, Corporate Leaders, Wyzwania i rozwiązania w zakresie funkcjonowania działów kadrowych. Płace i administracja kadrowa, 2012, www.adp.com (12.12.2013).
 2. Andersen Business Consulting, Trendy HR w Polsce w 2006 r. Raport z projektu badawczego, www.andersenbc.pl (10.12.2006).
 3. Antczak Z. (red.), Kapitał ludzki w strukturach wirtualno-sieciowych, Difin, Warszawa 2013.
 4. Antczak Z., Funkcja personalna w przedsiębiorstwie w okresie transformacji gospodarczo-społecznej w Polsce, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2005.
 5. Antczak Z., Kapitał intelektualny i kapitał ludzki w ewoluującej przestrzeni organizacyjnej (w optyce badawczej knowledge management), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2013a.
 6. Antczak Z., Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, Wyd. Antykwa, Warszawa 2004.
 7. Antczak Z., Kwalifikacje a kompetencje, [w:] Witkowski S.A., Listwan T. (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin, Warszawa 2008.
 8. Antczak Z., Przeobrażenia organizacyjne a funkcja personalna w firmach usługowych, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami. Perspektywy badawcze i praktyka, Wyd. AE, Wrocław 2000.
 9. Antczak Z., Sieciowo-wirtualne uwarunkowania realizacji funkcji personalnej, [w:] J. Lewandowski (red.), Wyzwania praktyki i teorii zarządzania w XXI wieku, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2001.
 10. Antczak Z., Wirtualizacja funkcji personalnej, "HRM. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2005, nr 5.
 11. Antczak Z., Gałwa S., Transformacje firmy usługowej w polskich warunkach. Refleksje i wnioski, [w:] Skalik J. (red.), Zmiana warunkiem sukcesu, t. 1, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2001.
 12. Antczak Z., Listwan T., Tendencje rozwoju funkcji personalnej w organizacjach w Polsce, [w:] S. Borkowska (red.), ZZL. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, Wolters Kluwer, Kraków 2007.
 13. Antczak Z., Mężyk P., Demograficzne tło zarządzania kapitałem ludzkim w Polsce, [w:] Z. Antczak (red.), Kapitał ludzki w strukturach wirtualno-sieciowych, Difin, Warszawa 2013.
 14. Bassi L., McMurrer D., Jaki uzyskujesz zwrot z inwestowania w ludzi?, "HBR Polska", czerwiec 2004.
 15. BCG, eapm, Creating people advantage in times of crisis. How to address HR challenges in the recession, Boston Cons. Group/European Ass. for People Manag., 2009, www.bcg.com (10.11.2009).
 16. BCG, eapm, The Future of HR in Europe. Key Challenges through 2015, Boston Consulting Group/European Association for People Management, 2007, www.bcg.com (10.11.2009).
 17. Bieńkuńska A., Ubóstwo w Polsce w świetle badań GUS, GUS, Warszawa 2013.
 18. Borkowska S., HRM a innowacyjność, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 19. Borkowska S., Partnerstwo społeczne w budowaniu kapitału ludzkiego organizacji, [w:] H. Król, A. Ludwiczyński (red.), ZZL. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa 2006.
 20. Borkowska S., Zaangażowanie pracowników behawioralną dźwignią przewag konkurencyjnych, [w:] B. Pasierb, M. Stor (red.), W kręgu ludzi, przywództwa i organizacji, Wyd. UE, Wrocław 2011.
 21. Brudny zysk. Jak korporacje, banki i fundusze inwestycyjne czerpią zyski z łamania praw człowieka, (rap.), http://www.centrumcsr.pl/wp-content/uploads/2013/10/Raport_ Brudny-Zysk.pdf (06.01.2014).
 22. CBI, Facing the future. Employment trends survey, Confederation of British Industry/Harvey Nash, 2012, www.cbi.org.uk (11.11.2012).
 23. CGMA, Talent pipeline draining growth. Connecting human capital to the growth agenda, American Inst. of Certified Public Acc./Chartered Inst. of Manag. Acc., 2012, www.cgma.org (11.11.2012).
 24. CRF, Planning for succession in changing times, Corporate Research Forum, 2012, www.crforum. co.uk (11.11.2012).
 25. Deloitte, Elastyczność i zmiana horyzontów. Trendy HR 2013, www.deloitte.com/pl/, (12.12.2013).
 26. Deloitte, 2007 HRM trends in Poland (rep.), "HRM" 2006, No. 6.
 27. Deloitte, PSZK, Czy polscy pracodawcy sprostają nowym wyzwaniom. Trendy HRM w Polsce, wrzesień 2011, www.deloitte.com/pl/, www.deloitteCE.com, www.pszk.org.pl (2013-12-13).
 28. Deloitte, PSZK, Natura dobrej organizacji. Trendy HRM w Polsce, 2009, www.deloitte.com/pl/, www.deloitteCE.com, www.pszk.org.pl (13.12.2013).
 29. Dobrzyński M., Czy funkcja kadrowa przetrwa w nowych formach zarządzania firmą?, [w:] T. Listwan (red.), Sukces w zarządzaniu, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003.
 30. DP, The role of HR - executive's expectations, 2012, www.adp-es.co.ul/the-role-of-HR (10.11.2012).
 31. Drucker P.F., To nie pracownicy, to ludzie, "HBR Polska", maj 2003.
 32. Frey C.B., Osborne M.A., The future of employment. How susceptible are jobs to computerisation?, September 17, 2013, http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_ Employment.pdf (06.01.2014).
 33. Gableta M., Bodak A., Bilińska M., Przesłanki i perspektywy zmian w zzl, [w:] H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - ciągłość i zmiana, Wrocław 2000, Wyd. AE.
 34. Gruszczyńska-Malec G., Strużyna J., Modele zarządzania zasobami ludzkimi w polskich przedsiębiorstwach na tle tendencji światowych, [w:] C. Sikorski (red.), Zarządzanie kadrami jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.
 35. Guryn H., Berłowski P., Wach S. (opr.), Oprogramowanie HRM - praktyczna pomoc dla działów personalnych, "Personel" 2004, nr 5.
 36. HRC PWC, PSZK, Czas próby. HR po kryzysie, 2010, www.pwc.com/pl/hrc (19.12.2012).
 37. HRPA, Knightsbridge, The role and future of HR. The CEO's perspective, Human Resources Professionals Association and Knightsbridge Hum. Capital Sol., 2010, www.hrpa.ca (11.10.2010).
 38. http://www.shrm.org/Publications/hrmagazine/EditorialContent/Pages/0606vocino.aspx (31.08.2013).
 39. IES, What customers want from HR, rep. 453, 2008, www.employment-studies.co.uk (11.10.2010).
 40. Ipsos MORI, Captains of industry survey, 2012, www.ipsos-mori.com (10.11.2012).
 41. Korus J., Cykl emigracyjny. Polskie drogi, czyli emigracja XXI wieku, "Newsweek" 17.06.2013.
 42. KPMG, Rethinking human resources in a changing world, 2012, www.kpmg.com (20.11.2012).
 43. Krakowiak A., Taniocha Made in Poland, www.rp.pl (18.12.2013).
 44. Król H., Czynnik ludzki w organizacji, [w:] H. Król (red.), Szkice z zzl, Wyd. WSPiZ, Warszawa 2002.
 45. Kryńska E. (red.), Prognozowanie zatrudnienia według zawodów - dorobek teoretyczny i wdrożeniowy - świat i Polska (raport I.), Wyd. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2011.
 46. Kuczyński K., E-HRM, czyli rozwiązania informatyczne, dla działów personalnych, "Personel" 2003, nr 8.
 47. Lichtarski J., Związki teorii i praktyki w dziedzinie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, "Przegląd Organizacji" 1999, nr 11.
 48. Listwan T., Zarządzanie kadrami w okresie transformacji gospodarczej w Polsce, "Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 1999, nr 1-2.
 49. Listwan T., Zarządzanie kadrami w transformacji, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami. Perspektywy badawcze i praktyka, Wyd. Akademii Ekonomicznej Wrocław 2000.
 50. Ludwiczyński A., ZZL - postęp, zastój, regres?, "Personel" 2003, nr 13-14, s. 15-16.
 51. MGI (McKinsey Global Institute), An economy that works. Job creation and America's future (Tech. Rep. 2011), MGI_US_job_creation_full_report.pdf (06.01.2014).
 52. MGI, Disruptive technologies. Advances that will transform life, business, and the global economy (Tech. Rep. 2013), MGI_Disruptive_Technologies_Full_Report_May 2013.pdf (06.01.2014).
 53. Mikołajczyk Z., Stolarska M., Zarządzanie potencjałem społecznym w przedsiębiorstwach polskich i francuskich, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami. Perspektywy badawcze i praktyka, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2000.
 54. Nagaj R., Cykl koniunkturalny a bezrobocie w Polsce, [w:] J. Czech-Rogosz, J. Pietrucha, R. Żelazny (red.), Koniunktura gospodarcza, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 55. Nojszewska E., Polski system ochrony zdrowia w okresie transformacji, [w:] E. Adamowicz (red.), Transformacja po latach, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 56. Orłowska R., Wpływ emigracji Polaków na koniunkturę gospodarczą Polski, [w:] J. Czech-Rogosz, J. Pietrucha, R. Żelazny (red.), Koniunktura gospodarcza, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 57. Panek T., Polska biednieje. To widać w liczbach. Pierwszy raz od lat liczba skrajnie ubogich wzrosła, http://wyborcza.pl/0,0.html (30.10.2013).
 58. Partyka P., Informatyzacja - zadanie z niejednym rozwiązaniem. Kryteria wyboru i sposoby zastosowania oprogramowania dla działów personalnych, "Personel" 2004, nr 5.
 59. Pocztowski A., Jak realizować funkcję personalną w przedsiębiorstwie? (referat na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Menedżer personalny I dekady XXI wieku", Łódź 24-25.10.2000).
 60. Pocztowski A., Urbaniak B., Trends in human resource management (Poland), "HRM. Human Resource Management" 2006, no. 6.
 61. Polska 2025. Centrum Informacyjne Rządu, Wyd. Press, Warszawa 2000 (26.07).
 62. Prokurat S., Work 2.0. Nowhere to hide, 2013, CreateSpace Independent Publishing Platform.
 63. Rynek pracy, a osoby bezrobotne 50+. Bariery i szanse, Akademia Filantropii, Warszawa 2007.
 64. Rząsa D., W Polsce dokonał się skok cywilizacyjny: z bardzo biednych staliśmy się biedni, http://www.interia.pl/raporty/.../w-polsce-dokonal-sie-skok-..., 1848797.htm (03.20.2012).
 65. Sajkiewicz A., Sajkiewicz Ł., Nowe metody pracy z ludźmi, Poltext, Warszawa 2002.
 66. Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1991-1992.
 67. Stolarska M., Zarządzanie karierą zawodową w polskich przedsiębiorstwach - sukces czy porażka (wyniki badań ankietowych), [w:] T. Listwan (red.), Sukces w zarządzaniu. Uwarunkowania kadrowo-organizacyjne, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003.
 68. Strużyna J., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w małych firmach, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie małych firm, Wyd. WWSZiP, Wałbrzych 2005.
 69. Szafraniec K., Młodzi 2011, Wyd. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011.
 70. Szambelańczyk J., Uwarunkowania zarządzania kadrami w okresie transformacji systemu społeczno-gospodarczego, [w:] A. Szałkowski, A.Piechnik-Kurdziel (red.), Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 1995.
 71. Szarfenberg R. (red.), Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce (raport krajowy PKSW i PKEA-PN), Warszawa 2011, Wyd. Kampania Przeciw Homofobii, www.kph.org.pl (28.12.2013).
 72. Unia biednieje, w Polsce rośnie rozwarstwienie, PAP, www.onet.pl/biznes (28.12.2013).
 73. Urbaniak B., Bohdziewicz P., Lider ZZL (raporty), IPiSS, Warszawa 2000-2012.
 74. Wawrzyniak B., Kapitał ludzki a zarządzanie wiedzą, [w:] A. Ludwiczyński (red.), Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy, Wyd. Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 1999.
 75. World at Work. Survey on workforce flexibility, The Total Rewards Association, February 2011.
 76. Wróbel Ł., Krecia robota robota, czyli komu automaty odbierają pracę, www.interia.pl/praca (204.01.014-01).
 77. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach w latach 2004- -2011 (raport), GUS, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.349.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu