BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sancewicz Paweł
Tytuł
Ulga na nowe technologie jako środek prawny w postaci preferencji podatkowej polegającej na obniżeniu podstawy opodatkowania
Tax Relief on New Technologies as Legal Measure of tax Preference Based on Reduction of the Tax Base
Źródło
Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 4, s. 104-118, przypisy
Słowa kluczowe
Nowe technologie, Innowacyjność przedsiębiorstw, Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw, Specjalne strefy ekonomiczne, Opodatkowanie, Podatek dochodowy
High-tech, Enterprise innovation, Subsidies granted to enteprises, Special economic zones, Taxation, Income tax
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie prawnych i podatkowych aspektów tzw. ulgi na nowe technologie. Ulga na nowe technologie stanowi szczególny, podatkowy środek wspierania innowacyjności przedsiębiorców. Autor w artykule omawia definicję nowych technologii i warunki stosowania preferencji podatkowej w postaci obniżenia podstawy opodatkowania. Ponadto, w toku rozważań zostały przeanalizowane kwestie wystąpienia w przypadku ulgi na nowe technologie pomocy publicznej, jak również relacja tego szczególnego środka prawnego do zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej. W konkluzjach zostanie wskazane, że ulga na nowe technologie stanowi bardzo korzystną preferencję podatkową, ponieważ umożliwia przedsiębiorcom zarówno dokonanie odliczenia od podstawy opodatkowania, jak również dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the legal and tax aspects of the tax relief for the new technologies. Relief for the new technologies is a specific tax measure to encourage innovation of the entrepreneurs. In this article the author discusses the definition of new technologies and the conditions for applying the tax preferences in the form of a reduction of the tax base. Moreover, in the course of the discussion, the occurrence of the state aid also have been considered in the case of the new technologies relief, as well as the relationship of this specific measure to permit to conduct business activities in the special economic zone. The conclusions will indicate that the relief for new technologies is a very favorable tax preference as it allows entrepreneurs to make a reduction from the tax base, as well as deduction for the depreciation of intangible assets.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Mariański, W. Nykiel, Podatek dochodowy od osób prawnych, Gdańsk 2009, s. 878-879.
 2. A. Nykiel-Mateo, Pomoc państwa a ogólne środki interwencji w europejskim prawie wspólnotowym, Warszawa 2009.
 3. A. Werner, Polskie postępowanie notyfikacyjne dotyczące udzielenia pomocy publicznej, "Glosa", nr 9, Warszawa 2004, s. 4-11.
 4. I. Postuła, A. Werner, Pomoc Publiczna, Warszawa 2006.
 5. W. Dmoch, Podatek dochodowy od osób prawnych, Warszawa 2011, s. 479.
 6. S. Babiarz, L. Błystak, B. Dauter, A. Gomułowicz, R. Pęk, K. Winiarski, Podatek dochodowy od osób prawnych, Unimex, 2009, s. 1039.
 7. P. Sancewicz, Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefy ekonomicznej z uwzględnieniem procedur udzielania pomocy publicznej [w:] B. Popowska (red.), Swoistość procedur publicznego prawa gospodarczego, Poznań 2013, s. 171-200.
 8. J. Zimmermann, Prawo Administracyjne, Warszawa 2010, s. 288 i nast.
 9. K. Ziemski, Indywidualny akt administracyjny jako forma prawna działania administracji, Poznań 2005.
 10. W. Chróścielewski, Akt administracyjny generalny, Łódź 1994, s. 92 i nast.
 11. M. Waligórski, Administracyjnoprawna reglamentacja działalności gospodarczej w tzw. specjalnych strefach ekonomicznych, "Studia Prawnicze", nr 2, Warszawa 1997, s. 30, 33. 281.
 12. R. Pięta-Mintus, A. Truskolawski, Specjalne Strefy Ekonomiczne - instrument promowania inwestycji poprzez zwolnienia podatkowe, "Przegląd Podatkowy", nr 1, Warszawa 2009, s. 20.
 13. A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Komentarz do art. 26c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, LEX 2014/el, data dostępu: 19.09.2014.
 14. P. Marquardt, Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa 2007, s. 39-40.
 15. J. Starościak, Prawne formy działania administracji, Warszawa 1957, s. 9-11.
 16. D. Kosacka-Łędzewicz, B. Olszewski, Leksykon podatku dochodowego od osób prawnych, Warszawa 2010, s. 935.
 17. J. Marciniuk (red.), Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, Warszawa 2011, s. 618.
 18. P. Małecki, M. Mazurkiewicz, Komentarz do art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, LEX 2014/el, data dostępu: 19.09.2014.
 19. E. Mazur, Komentarz do art. 18, 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, LEX 2009/el, data dostępu: 19.09.2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-0403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu