BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Beck-Krala Ewa (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Masłyk Tomasz (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Preferencje pracowników dotyczące wartości pracy i wynagradzania na podstawie badań empirycznych
Pay and Work Values Preferences Based on the Empirical Studies
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 349, s. 33-44, tab., bibliogr. 20 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-ekonomiczne
Słowa kluczowe
Wynagrodzenia, Wynagrodzenie za pracę, Zadowolenie z pracy, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Wartość pracy
Remuneration, Remuneration for work, Job satisfaction, Employees in enterprise, Value of work
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy kształtowania skutecznego systemu wynagrodzeń, znajomości preferencji pracowników dotyczących wartości pracy, a także sposobu wynagradzania. Celem artykułu jest analiza preferencji specjalistów z zakresu zarządzania dotyczących wartości pracy i sposobów wynagradzania w odniesieniu do ich podstawowych charakterystyk społeczno- -demograficznych. Badana próba obejmowała absolwentów i studentów ostatnich lat kierunku zarządzanie, a także słuchaczy studiów podyplomowych z tego zakresu w AGH. Analiza wyników badań oparta na modelach regresji liniowej pokazała, że dla badanych specjalistów kluczowa jest skuteczność w pracy i poczucie posiadania wysokich kompetencji zawodowych. Dlatego w stosunku do takich pracowników należy stosować systemy motywacyjne oparte na wynikach własnych i realizacji powierzonych zadań oraz zadbać o rzetelną informację zwrotną powiązaną z odpowiednim systemem wynagrodzeń zmiennych.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to explore and understand preferences of individual employees on work values as well as the way of rewarding. This issue seems to be very important as the organizations experience high diversity of today's workforce. This is why, understanding how the pay preferences are shaped will allow employers to select the most effective and desirable incentive instruments and thus to create high commitment of employees. Data were collected among alumni and students of the Faculty of Management at AGH University of Science and Technology. The work values and pay preferences of respondents were analyzed in relation to their basic socio-demographic characteristics. The results showed that for the surveyed specialists the most crucial value at work were self- efficacy and possessing high professional competence. Therefore, when considering motivating such employees it is recommended to use incentive systems based on the evaluation of their own work results as well as provide proper feedback. Lack of appropriate tools and procedures may result in lower employee satisfaction and thus lower commitment to the professional goals.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bakker A., An Evidence-Based Model of Work Engagement, "Current Direction in Psychological Science" 2011, 20 (4), s. 265-269.
 2. Borkowska S., Skuteczne strategie wynagrodzeń - tworzenie i zastosowanie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 3. Beck-Krala E., Scott D., Research design for compensation systems evaluation, 4th European Reward Management Conference (RMC 2013) [dokument elektroniczny], European Institute for Advanced Studies in Management Brussels, December 2-3, 2013.
 4. Cambell D.J., The effect of goal contingent payment on the performance of complex tasks, "Personnel Psychology" 1984, 37, s. 23-40.
 5. Child J., Organisations: A guide to problems and practice, Harper and Row, London 1985.
 6. Clugston M., Howell J.P., Dorfman P.W., Dispositional influences on pay preferences, "Journal of Business and Psychology" 2011, 15, s. 311-320.
 7. Dohmen T., Falk A., Performance pay and multidimensional sorting: Productivity preferences and gender, "American Economic Review" 2011, 101, s. 556-590.
 8. Farh J., Griffeth R.W., Balkin D.B., Effects of Choice of Pay Plans on Satisfaction, Goal Setting, and Performance, "Journal of Organizational Behaviour" 1991, 12, s. 55-62.
 9. Jaques E., A study of Income Equity, "New Society" 1963, 12 December, s.10-12.
 10. Juchnowicz M., Zaangażowanie pracowników, PWE, Warszawa 2012.
 11. Kaliski Burton S., Encyclopedia of Business and Finance, second edition, Thompson Gale, Detroit 2007.
 12. Lawler E.E., Rewarding Excellence. Pay strategies for the new economy, Jossey-Bass Publisher, San Francisco 2000.
 13. Listwan T., Pocztowski A., Stor M., Managing Human Resources in Poland, [w:] M.J. Morley, N. Heraty & S. Michailova (eds.), Managing Human Resources in Central and Eastern Europe, Routledge, London 2009, s. 90-133.
 14. Mamman A., Employees' preferences for payment systems: theoretical approaches and an empirical test, "International Journal of Human Resources" 1996, s. 329-340.
 15. Mamman A., Sulaiman M., Fadel A., Attitudes to pay systems: An exploratory study within and across cultures, "The International Journal of Human Resources Management" 1996, 7(1), s. 101.
 16. Milkovich G., Newman J., Gerhart B., Compensation, 11th edition, McGraw Hill, New York 2013.
 17. Kopertyńska M.W., Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Placet, Warszawa 2008.
 18. Pfeffer J., Langton N., The effect of wage dispersion on satisfaction, productivity and working collaboratively: evidence from college and University Faculty, "Administrative Science Quarterly" 1993, 38, s. 382-407.
 19. Scott D., Brown M., Shields J., Long R., Perkins S., Beck-Krala E., A global perspective on pay preferences: An exploratory analysis and report, 4th European Reward Management Conference (RMC 2013) [dokument elektroniczny], European Institute for Advanced Studies in Management Brussels, December 2-3, 2013.
 20. Wheeler K.G., Empirical comparison of equity preference questionnaire and equity sensitivity instrument in relation to work outcome, "Psychological Reports" 2007, 100, s. 955-962.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.349.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu