BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koładkiewicz Izabela (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Spotkania rodziny jako mechanizm family governance w polskich firmach rodzinnych. Wstępne obserwacje
Family Meetings as a Family Governance Mechanism in Polish Family Firms: Preliminary Observations
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 7, cz. 1, s. 157-169, bibliogr. 15 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy Rodzinne - współczesne nurty badań i praktyki zarządzania
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Rodzina, Nadzór, Nadzór nad przedsiębiorstwem
Family-owned business, Family, Supervision, Enterprise supervision
Uwagi
summ.
Abstrakt
Spotkania rodziny jako składowa systemu ładu / nadzoru w firmie rodzinnej, w niewielkim stopniu do tej pory zwróciły uwagę badaczy. Przeprowadzone w ramach grantu NCN pt.: "Profesjonalizacja struktur nadzoru w firmach rodzinnych" badania stworzyły szansę na "przyjrzenie się" tego typu instytucjom w polskich uwarunkowaniach. Podstawową cechą polskiego sektora firm rodzinnych jest to, że tworzą go przede wszystkim wciąż młode firmy, które powstały w latach 80.-90. XX wieku i które w chwili obecnej wchodzą w proces transferu władzy i własności między pierwszą a drugą generacją. Interesującym wyzwaniem badawczym było określenie, jak spotkania rodziny były postrzegane przez badanych przedstawicieli pierwszego i drugiego pokolenia właścicieli firm rodzinnych. Jakie występowały między nimi różnice w postaci oceny użyteczności tego typu spotkań dla rodziny oraz firmy rodzinnej? Jakie tematy związane z rodziną i firmą były na nich poruszane oraz w jaki sposób były one organizowane? Przeprowadzone badania miały charakter badań jakościowych, a do ich realizacji została wykorzystana charakterystyczna dla nich technika wywiadu. W pierwszej części artykułu zostanie dokonany przegląd zgromadzonej dotychczas wiedzy na temat spotkań rodziny jako elementu systemu ładu / nadzoru w firmie rodzinnej. W drugiej jego części zostanie scharakteryzowana metodyka badań. Kolejna część artykułu obejmuje prezentację pierwszych obserwacji otrzymanych w wyniku przeprowadzonych badań. Całość zaś kończy podsumowanie. (fragment tekstu)

The objective of the research was to assess the usefulness of family meetings as a mechanism of family governance as well as to indicate key spheres in which the family and the family company benefit. The assessment was done on the basis of the experience of representatives of the first and the second generations of family firm owners in Poland. Conducted research was qualitative in character. The interview was chosen as the technique for collecting data. Analysis of the experience of the representatives of two generations who participated in the research confirmed the usefulness of family meetings for the family as well for the family business. The greatest relative differentiation in views among respondents could be seen in issues in the border area between family and business - e.g., planning future changes in the ownership structure of the firm, planning family participation in the firm, and planning and initiating the succession process. The research results also indicated that, as assessed by the examined representatives of the first and the second generations, family meetings were mainly informal in character. First observations presented in the paper, which indicate the usefulness of family meetings for the family and its firm, should form the starting point for further exploration of issues aligned with the area of family governance. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ernst & Young Family Business Center of Excellence (2012), Built to last. Family businesses lead the way to sustainable growth.
 2. Fahed-Sreih J., Djoundourian S. (2006), Determinants of Longevity and Success in Lebanese Family Business: An Exploratory Study, "Family Business Review", No. 19 (3).
 3. Eddleston K.A., Kellermanns F.W., Floyd S.W., Crittenden V.L., Crittenden W.F. (2013), Planning for Growth: Life Stage Differences in Family Firms, "Entrepreneurship Theory and Practice", DOI:10.1111/etap.1202.
 4. Gallo M.A., Kenyon-Rouvinez D. (2005), The Importance of Family and Business Governance [in:] D. Kenyon-Rouvinez, J.L. Ward (Eds.), Family Business Key Issues (pp. 45-57), New York: Palgrave MacMillan.
 5. Gersick K.E., Davis J.A., Hampton M.M., Lansberg I. (1997), Generation to Generation: Life Cycles of the Family Business, Boston, MA: Harvard Business School Press.
 6. Goto T. (2006), Longevity of Japanese Family Firms [w:] P.Z. Poutziouris, K.X. Smyrnios, S.B. Klein, Handbook of Research on family Business, Edward Elgar Publishing Inc, Cheltenham UK, Northampton, MA,USA.
 7. Hall A., Nordqvist M. (2008), Professional Management in Family Businesses: Toward an Extended Understanding, "Family Business Review", Vol. 21 (1).
 8. Koładkiewicz I. (2011), Family governance - struktury i praktyka. Doświadczenia światowe, [w:] A. Marjański (red.), Firmy rodzinne - determinanty funkcjonowania i rozwoju. Strategie zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", tom XII, zeszyt 7, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź.
 9. Kowalewska A. (red.) (2009), Firmy rodzinne w polskiej gospodarce - szanse i wyzwania, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 10. Lansberg I. (1999), Succeeding Generations: Realizing the Dream of Families in Business, MA: Harvard Business School Press, Boston.
 11. Lubatkin M.H., Schulze W.S., Ling Y., Dino R.N. (2005), The Effects of Parental Altruism on the Governance of Family - Managed Firms, "Journal of Organizational Behavior" 26(3). Mustakallio M., Autio E., Zahra S.A. (2002), Relational and Contractual Governance in Family Firms: Effects on Strategic Decision Making, "Family Business Review", No. 15 (3).
 12. Neubauer F., Lank A.G. (1998), The Family Business: Its Governance for Sustainability, Routledge, New York.
 13. Sonfield M.C., Lussier R.N. (2004), First -, Second -, and Third- Generation Family Firms: A Comparison, "Family Business Review", No. 17 (3).
 14. Ward J.L. (2004), Perpetuating the Family Business, Palgrave Macmillan, New York.
 15. Zahra S.A., Sharma P. (2004), Family Business Research: A Strategic Reflection, "Family Business Review", 17(4).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu