BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zyzik Radosław (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Tytuł
Decyzje pojedyncze i łączone w orzekaniu środków karnych. Kazus nawiązki
Źródło
Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 4, s. 147-157, przypisy
Słowa kluczowe
Prawo karne, Podejmowanie decyzji, Psychologia decyzji, Proces decyzyjny, Teoria prawa
Criminal Law, Decision making, Decision psychology, Decision proces, Law theory
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Teoria normy Millera i Kahnemana mówi o tym, że normy określające warunki normalności konstrujemy w czasie rzeczywistym. Nie wykorzystujemy posiadanych już kryteriów normalności do oceny konkertnych sytuacji, zdarzeń i osób. W związku z tym bardzo często jesteśmy niezdolni do wydania takiej samej decyzji w przypadku, gdy ten sam przypadek oceniamy w izolacji od innych (SE) i w sytuacji, gdy traktujemy go jako jeden z wielu (JE). Ta cecha naszych procesów decyzyjnych może mieć znaczenia dla sposóbów w jaki sędziowe orzekają wysokość nawiązki. Stanowi ona wyzwanie dla dyrektyw sądowego wymiaru kary, ponieważ stoi z nimi w sprzeczności. Brak zdolności do wydania identycznych JE i SE wymaga by owa okoliczność była wzięta pod uwagę, jako istotnie wpływająca na proces decyzyjny sędziego.(abstrakt oryginalny)

The norm theory developed by Miller and Kahneman says that we construct standards specifying the conditions of normality in real-time. We do not use already possessed criteria of normality, in order to assess specific situations, events and people. Therefore, very often we are unable to deliver the same decision in the case where the same case we evaluate in isolation from others (SE), and when we treat it as one of many (JE). This feature of our decision-making processes may be relevant to the ways in which judges decide the amount of compensation. It is a challenge to the sentencing court directives, as it stands in contradiction with them. Lack of capacity to deliver identical JE and SE requires that this fact should be taken into account, as significantly influencing the decision-making process the judge.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. D. T. Miller, C. McFarland, Counterfactual Thinking and Victim Compensation A Test of Norm Theory [w:] "Personality and Social Psychology Bulletin" t. 12 nr 4, Ohio 1986, s. 513-519.
  2. C. K. Hsee, Attribute Evaluability and Its Implications for Joint-Separate Evaluation Reversals and Beyond [w:] D. Kahneman, A. Tversky (red.), "Choices, Values and Frames", Cambridge 2000, s. 543-544.
  3. D. Kahneman, D. T. Miller, Norm theory: Comparing reality to its alternatives [w:] "Psychological Review" t. 93 nr 2, Pittsburgh 1986, s. 150.
  4. D. Kahneman, Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Poznań 2012, s. 470.
  5. R. A. Stefański, Prawo karne materialne: część ogólna, Warszawa 2008, s. 293-295.
  6. L. Petrażycki, Wstęp do nauki prawa i moralności: podstawy psychologii emocjonalnej, Warszawa 1959, s. 492.
  7. L. Petrażycki, Wstęp do nauki polityki prawa, Warszawa 1968, s. s. 462.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-0403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu