BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalski Marek Ł. (AGH University of Science and Technology, Poland)
Tytuł
Strategic management of the polish energy industry as it is being shaped by global factors
Zarządzanie strategiczne w polskiej energetyce wobec czynników globalnych
Źródło
Acta Innovations, 2014, nr 12, s. 5-16, mapa, rys., tab., wykr., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Zasoby naturalne, Energia odnawialna, Energia w gospodarce, Energetyka jądrowa
Strategic management, Natural resources, Renewable energy, Energy in the economy, Nuclear power
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia główne czynniki globalne kształtujące wykorzystanie źródeł energii w Polsce i na świecie. Opracowanie postuluje, aby zarządzanie strategiczne w polskiej energetyce opierało się na minimalizacji zdyskontowanego jednostkowego kosztu społecznego wykorzystania energii końcowej jako kryterium optymalizacji decyzji w procesach wyboru źródeł energii i technologii jej konwersji. (abstrakt oryginalny)

The Polish energy sector is shaped by a combination of regulations, especially those pertaining to environmental protection, domestic and international energy resource availability and pricing of both renewable and non-renewable resources, as well as the economics of energy exploration, transport, refining, production, distribution and final energy use. The article outlines the main global factors shaping the use of energy sources in Poland and in the world and proposes that strategic management of the Polish energy industry be based on minimizing the discounted unit social cost of final energy use as the criterion for optimizing decisions on choosing energy sources and conversion technologies. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) [German Federal Institute for Geosciences and Natural Resources], Energy Study 2013, BGR, Hannover 2013.
 2. BP, Energy Outlook 2035, BP, London 2014.
 3. GUS, Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2011, 2012 (Energy statistics 2011, 2012), GUS, Warszawa 2013.
 4. S. Tordo, B.S. Tracy, N. Arfaa, National Oil Companies and Value Creation, World Bank Working Paper No. 218, The World Bank, Washington 2011.
 5. International Energy Agency (IEA), World Energy Investment Outlook, IEA, Paris 2014.
 6. Prawo energetyczne (Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r., tekst ujednolicony, stan prawny na dzień 9 maja 2014 r.) [Polish Energy Law as of May 9, 2014], Departament Prawny i Rozstrzygania Sporów URE, Warszawa 2014.
 7. European Parliament, Council of the European Union, Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC, "Official Journal of the European Union", Luxembourg 2009.
 8. European Parliament, Council of the European Union, Directive 2009/72/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 2003/54/EC, Official "Journal of the European Union", Luxembourg 2009.
 9. European Commission, The 2020 climate and energy package, http://ec.europa.eu/clima/policies/package/index_en.htm, (accessed on: 2014.06.10).
 10. European Parliament, Council of the European Union, Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC, "Official Journal of the European Union", Luxembourg 2009.
 11. Ministerstwo Gospodarki (MG), Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP), Informacja Rządu o aktualnej sytuacji i perspektywach polskiej energetyki (Polish government report on the current situation and perspectives for the Polish energy industry), Warszawa 2010.
 12. International Energy Agency (IEA), World Energy Outlook, IEA, Paris 2013.
 13. M. Michalski, Optymalizacja decyzji inwestycyjnych w elektroenergetyce (Optimization of investment decisions in the power industry), AGH, Krakow 2012.
 14. C. Chien-Ming, A critique of non-parametric efficiency analysis in energy economics studies, "Energy Economics", Vol. 38, July 2013, pp.146-152.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5599
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu