BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Caban--Piaskowska Katarzyna (CBI Pro Akademia, Uniwersytet Łódzki), Zalewska-Turzyńska Katarzyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Od struktury liniowej do macierzowej - analiza przypadku
From linear structure to matrix structure - the case study
Źródło
Acta Innovations, 2014, nr 12, s. 54-60, rys., wykr., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Struktura organizacyjna, Analiza wielowymiarowa, Struktura macierzowa
Organisational structure, Multi-dimensional analysis, Matrix structure
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wiele przedsiębiorstw produkcyjnych istniejących na Polskim rynku - nie tylko z branży tekstylnej, także np. spożywczej - funkcjonuje w oparciu o liniową strukturę organizacyjną. W artykule stawia się tezę, że można w wielu z nich wprowadzić strukturę macierzową, co poprawi funkcjonowanie firmy. Podejmując próbę uzasadnienia tak postawionej tezy posłużono się analizą przypadku, która ma charakter ilustracyjny. W konsekwencji artykuł ten stał się opracowaniem teoretyczno-empirycznym. (abstrakt oryginalny)

Many production companies existing on Polish market - not only in the textile industry - relies on a linear structure. The thesis formulated in this article is that in many of them the matrix structure can be introduced. That will improve functioning of the company. In an attempt to justify the thesis case study method was used, which is illustrative here. Consequently, this article became the theoretical and empirical work. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielski M., Organizacje. Istota, struktury, procesy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, s.105, 106.
 2. Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2002, s.216-217.
 3. Czarnecki J.S., Architektura korporacji. Analiza teoretyczna i metodologiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 4. Kołodziejczak M., Wpływ podejścia procesowego w zarządzaniu organizacjami na kształtowanie struktur organizacyjnych, [w:] Prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (2/2), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 5. Krzyżanowski L., Podstawy nauki zarządzania, PWN, Warszawa 1985, s.144.
 6. Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, WN PWN, Warszawa 1997, s.306-319.
 7. Pieter J., Ogólna metodologia pracy naukowej, Ossolineum, Wrocław 1967.
 8. Steinmann H., Schreyogg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998, s.49.
 9. Sudoł S., Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania, TNOiK-Dom Organizatora, Toruń 2002.
 10. Zalewska-Turzyńska M., Komunikowanie w organizacji - propozycja pomiaru skuteczności i efektywności, "Zarządzanie i Finanse - Journal of Management and Finance", rok (vol.) 11, nr 1, część 4, marzec 2013, s.639-653.
 11. Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich, PWN, Warszawa 1976, s.387.
 12. Yin R.K., Case Study Research. Design and Methods, Newbury Park, Sage Publications 1988, s.10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5599
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu