BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karczewski Jacek (Instytut Energetyki, Łódź)
Tytuł
Transfer wyników badań naukowych do zastosowań praktycznych na przykładzie wybranych, innowacyjnych rozwiązań
Transfer of scientific research results to practice - case study of innovative solutions which have been implemented in energetics
Źródło
Acta Innovations, 2014, nr 12, s. 61-69, rys., wykr., zdj., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Energetyka, Wdrożenie systemów, Innowacje, Regulacja ekonomiczna, Badania naukowe, Optymalizacja
Energetics, Implementation of systems, Innovations, Economic regulations, Scientific research, Optimalization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono doświadczenia Oddziału Techniki Cieplnej "ITC" w Łodzi Instytutu Energetyki we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań z dziedziny energetyki. Opisano proces komercjalizacji wyników badań naukowych. Na przykładzie opracowanego w "ITC" i wdrożonego w jednej z elektrowni zawodowych elektrohydraulicznego regulatora mocy, w którym zaimplementowano innowacyjne rozwiązania będące wynikiem badań naukowych, przedstawiono poszczególne etapy transferu wiedzy do gospodarki. Omówiono strukturę, budowę i funkcje regulatora oraz zaprezentowano wyniki badań obiektowych, które dowodzą poprawności jego pracy i słuszności przyjętych rozwiązań. Podano przykłady korzyści, jakie elektrowni przyniosło wdrożenie regulatorów, stanowiące przykład dobrych praktyk w obszarze współpracy przemysłu z zapleczem naukowo-badawczym. (abstrakt oryginalny)

Experience of implementation innovative solutions, which were projected in Heat Engineering Branch "ITC" of Institute of Power Engineering, to practice in energetics have been presented in this paper. Process of commercialisation science research has been given. The construction and operation of an control system of a power unit turboset has been described. The control system functions, principle of operation, his structure and investigations results have been presented. Results of tests carried-out in the power station has been shown. Profits for power station, connected with implementation electrohydraulic controller (MREH) designed in "ITC" has been shown. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Karczewski, Aby innowacje pobudzały rozwój gospodarki, "Energetyka Cieplna i Zawodowa", nr. 9 (2011), ss.12-15.
  2. 60 lat Instytutu Techniki Cieplnej w Łodzi 2008, Wydawnictwo okolicznościowe ITC.
  3. J. Karczewski, M. Pawlak, Regulacja elektrohydrauliczna mocy bloków 120 MW w Elektrowni Adamów - wdrożone rozwiązania, "Energetyka Cieplna i Zawodowa", nr.5 (2008), ss.86-89.
  4. J. Machowski, Regulacja i stabilność systemu elektroenergetycznego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2007.
  5. M. Pawlik, F. Strzelczyk, Elektrownie, WNT, Warszawa, 2009.
  6. J. Karczewski, M. Pawlak, P. Szuman, P. Wąsik, Availability assessment of power units participating in electrical power system control, "Archives of energetic", nr.1-2, (2010), ss.89-103.
  7. J. Karczewski, M. Pawlak, Struktura UAR turbiny kondensacyjnej biorącej udział w regulacji krajowego systemu elektroenergetycznego, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, seria Konferencje, zeszyt 24 (2005) ss.153-162.
  8. J. Karczewski, Optymalizacja układów regulacji mocy i ciśnienia pary świeżej bloku energetycznego współspalającego biomasę, "Turbomachinery", nr. 138, (2010), ss.59-68.
  9. J. Karczewski, M. Pawlak, Weryfikacja poprawności działania elektrohydraulicznego regulatora mocy turbiny kondensacyjnej biorącej udział w regulacji systemu elektroenergetycznego, "Wiadomości Elektrotechniczne", nr.1, (2014), ss.34-37.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5599
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu