BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Romanowska-Duda Zdzisława (Uniwersytet Łódzki), Grzesik Mieczysław (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach), Pszczółkowski Wiktor (Uniwersytet Łódzki), Piotrowski Krzysztof (Uniwersytet Łódzki), Pszczółkowska Agata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Założenia programowe badań naukowych w CTT OZE w zakresie przetwarzania biomasy roślin energetycznych
Assumptions of research program of renewable energy sources technology transfer centre in the field of energy crop processing
Źródło
Acta Innovations, 2014, nr 13, s. 13-24, zdj., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Energetyka, Biomasa, Rośliny przemysłowe
Energetics, Biomass, Industrial plants
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój energetyki odnawialnej opartej na biomasie wymaga przeprowadzenia szerokiego zakresu badań mających na celu opracowanie efektywnych agrotechnologii, odnoszących się do szerokiego asortymentu roślin energetycznych, które mogą być uprawiane w kraju. Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych kierunków badań dotyczących udoskonalania agrotechnologii produkcji biomasy i jej przetwarzania na bazie gatunków roślin energetycznych zgromadzonych w kolekcji ogrodu Centrum Transferu Technologii OŹE. (abstrakt oryginalny)

Development of renewable energy, based on biomass energy, requires a wide range of studies aimed at developing effective agroecotechnology for a wide range of energy crops that can be grown in the country. The aim of this article is to present the most important directions of research in the field of improvement of agroecotechnology biomass production which will be based on energy plant species collected in the RES Technology Transfer Centre in Konstantynow Lodzki (Poland). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Kochańska E., Makowski P. 2013. Ekonomiczne i technologiczne aspekty rozwoju rozproszonej energetyki opartej o biomasę na przykładzie małej gminy. Acta Innovations 6: 24-31.
 2. Kochańska E., Staniszewska M. 2013. Cooperation model between the Bioenergy for the Region cluster and competence network deENet. Acta Innovations 7: 5-17
 3. Kochański M. 2014. Finansowanie instrumentów poprawy efektywności energetycznej w Polsce w latach 2014-2020. Acta Innovations 10: 65-86
 4. Rogulska M., Grzybek A., Szlachta J., Tys J., Krasuska E., Biernat K., Bajdor K. 2014. Powiązanie rolnictwa i energetyki w kontekście realizacji celów gospodarki niskoemisyjnej w Polsce. Polish Journal of Agronomy 7: 92-101
 5. Arhus I. 2011. Norwegian experiences in the field of renewable energy technologies. Acta Innovations 1.
 6. Grzesik M., Janas R., Romanowska-Duda Z.B. 2011. Stymulacja wzrostu i procesów metabolicznych ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita). Problemy Inżynierii Rolniczej. 4: 81-87.
 7. Hegazi A.Z., Mostafa M.S.S. and Ahmed HM. I. 2010. Influence of different cyanobacterial application methods on growth and seed production of common bean under various levels of mineral nitrogen fertilization. Nature and Science 8(11): 183-194.
 8. Janas R. 2009. Możliwości wykorzystania Efektywnych Mikroorganizmów w ekologicznych systemach produkcji roślin uprawnych. Problemy Inżynierii Rolniczej 3(65): 111-119.
 9. Pszczolkowski W., Romanowska-Duda Z., Owczarczyk A., Grzesik M., Sakowicz T., Chojnacka A. 2012. Influence of secondary metabolites from Cyanobacteria on the growth and plant development. Phycological Reports: Current advances in algal taxonomy and its applications: phylogenetic, ecological and applied perspective. Institute of Botany Polish, Academy of Sciences, Krakow. 195-203.
 10. Romanowska-Duda Z.B., Grzesik M., Pszczółkowski W. 2011. Biomasa i biogaz. Inwestowanie w energię odnawialną - aspekty ekologiczne, technologiczne, finansowanie i benchmarking. Komisja Ochrony środowiska PAN. ISBN 978-83-86492-619 Rozdział I, 1.2: 16-25
 11. Romanowska-Duda Z., Grzesik M., Pszczółkowski W., Pszczółkowska A., Wysokińska Z. 2012. Use of Sewage Sludge in the Production of Plant Biomass for Energy: Biological and Economic Conditions Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe. 3: 105-122.
 12. Piotrowski K., Romanowska-Duda Z., Grzesik M. 2014. Zmiany klimatyczne a uprawy roślin energetycznych. Acta Innovations 11: 20-31.
 13. Szufa Sz., Grzesik M., Romanowska-Duda B.Z. 2011. Rośliny energetyczne i urządzenia dla przetwarzania i spalania biomasy. Inwestowanie w energię odnawialną -aspekty ikonologiczne, technologiczne, finansowanie i benchmarking. Komisja Ochrony środowiska PAN. ISBN 978-83-86492-619 Rozdział IV, 4.2: 176-188
 14. Grzesik M., Romanowska-Duda Z. B. 2009. New technologies of the energy plant production in the predicted climate changed conditions. Bjuleten Djerżawnowo Nikitskowo Botaniczieskowo Sada. Ukrainska Akademia Agrarnych Nauk, ISSN 0513-1634, 99: 65-68.
 15. Grzesik M., RomanowskaDuda Z.B. 2009. Technologia hydrokondycjonowania nasion ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita) w aspekcie zmian klimatycznych. W: Monografia: Produkcja Biomasy, Wybrane Problemy. ISBN 83-89503-81-6, wyd. Wieś Jutra, red. Alojzy Skrobacki, rozdz. VII: 63-69.
 16. Grzesik M., Romanowska-Duda Z.B. 2014. Improvements in germination, growth, and metabolic activity of corn seedlings by grain conditioning and root application with Cyanobacteria and microalgae. Polish J. of Environ. Study. Vol. 23(4): 1147-1153.
 17. Grzesik M., Janas R., Górnik K., Romanowska-Duda Z. 2012. Biologiczne metody produkcji nasion w aspekcie zmian klimatycznych Journal of Research and Applications in Agricultural Enginiering. Vol. 57(3): 147-152
 18. Grzesik M., Romanowska-Duda Z.B. 2009. The effect of potential climatic changes, Cyanobacteria, Biojodis and Asahi SL on development of the Virginia fanpetals (Sida hermaphrodita) plants. Pamiętnik Pulawski. 151: 483-491.
 19. Gorelova O.A. 2006. Communication of cyanobacteria with plant partners during association formation. Microbiology. 75(4): 465-469.
 20. Janas R. 2013. Wpływ wybranych preparatów biologicznych na zdrowotność nasion brokułu reprodukowanych metodami ekologicznymi. Episteme 20 (1): 357-362
 21. Janas R., Grzesik M., Romanowska-Duda Z. 2013. The effectiveness of selected biological compounds in the carrots and parsley seed production. VI International Scientific Symposium. Farm Machinery and Processes management in sustainable agriculture. 20-22.11.2013 Lublin: 105-108.
 22. Romanowska-Duda Z.B., Grzesik M., Owczarczyk A., Mazur-Marzec H. 2010. Impact of intra and extracellular substances from Cyanobacteria on the growth and physiological parameters of grapevine (Vitis vinifera ). W: 20th International Conference on Plant Growth Substance (IPGSA), Book of abstracts 28.07-02.08.2010. Uni-versitat Rovira i Virgili, Tarragona. Spain: 118.
 23. Sahu D., Priyadarshani I., Rath B. 2012. Cyanobacteria - as potential biofertilizer. CIBTech J. Microbiol. Vol. 1 (2-3): 20-26.
 24. Romanowska-Duda Z., Wolska A., Małecka A. 2004. Influence of blue-green algae as nitrogen fertilizer supplier in regulation of water status in grapevines under stress conditions. COST 858: Water Transport and Aquaporins in Grapevines, October 20-23, Alcudia, Spain: 10.
 25. Ecochem 2014. Foliar applied fertilizer. http://www.ecochem.com/t foliar.html
 26. Pszczółkowska A., Grzesik M., Romanowska-Duda Z., Pszczółkowski W., Janas R. 2013. Microalgal and cya-nobacterial candidates for ecological plant growth stimulating chemicals. 32nd International Conference of Polish Phycologists. Do termophilic species invasion threaten as?; 20-23. 05. 2013 Konin-Mikorzyn, Abstract: 120-121.
 27. Hussain A., Hasnain S. 2012. Comparative assessment of the efficacy of bacterial and cyanobacterial phytohormones in plant tissue culture. World J. Microbiol. and Biotechnol. 28: 1459-1466.
 28. Pszczółkowski W., Romanowska-Duda Z., Pszczółkowska A., Grzesik M., Wysokińska Z. 2012. Application of Phytoremediation in Restoring Sustainable Development to the Environment: Economic and Soil Conditions Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe. Nr 3: 37-55.
 29. Romanowska-Duda Z.B., Grzesik M., Kalaji H.M. 2010. Phytotoxkit test in growth assessment of corn as an energy plant fertilized with sevage sludge. Enviroment Protection Engineering: 36(1): 73-81.
 30. Romanowska-Duda Z.B., Grzesik M. 2009. The use of Spirodela oligorrhiza and Eruca sativa as a phytotest for a detection of microcystins. Verh. Internat. Verein. Limnol. 2009, vol. 30, Part 5, Stuttgart, by E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung: 779-780.
 31. H.M. Kalaji, G.Schansker, R.J. Ladle, V. Goltsev, K. Bosa, S. I. Allakhverdiev, M. Brestic, F. Bussotti, A. Cala-tayud, P. Dąbrowski, N. I. Elsheery, L. Ferroni, L. Guidi, S. W. Hogewoning, A. Jajoo, A. N. Misra, S. G. Nebauer, S. Pancaldi, C. Penella, D. Poli, M. Pollastrini, Z. B. Romanowska-Duda, B. Rutkowska, J. Serôdio, K. Suresh, W. Szulc, E. Tambussi, M. Yanniccari, M. Zivcak 2014. Frequently Asked Questions about chlorophyll fluorescence: practical issues. Photosynthesis Research (DOI 10.1007/s11120-014-0024-6)
 32. Szufa S., Romanowska-Duda B.Z., Grzesik M., 2012. Torrefaction process of the Phragmites Communis growing in soil contaminated with cadmium", European Biomass Conference and Exhibition Proceedings, ISBN 978-88-89407-54-7: 628-634
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5599
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu